PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL

Kadencja 2016-2020

 XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

W dniu 19 listopada 2016r. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w podwarszawskiej Jachrance odbył się XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kongres rozpoczął się mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej,a następnie oficjalne obrady w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka. Delegaci z 16 struktur wojewódzkich zebrali się, aby podsumować mijającą kadencję i wybrać: Prezesa PSL i Przewodniczącego Rady Naczelnej. W zjeździe uczestniczyli delagaci a wśród nich m.in. parlamentarzyści PSL, byli Prezesi PSL, byli ministrowie a także zaproszeni goście. Gościem specjalnym XII Kongresu PSL był Marek Steindel, prawnuk Wincentego Witosa. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył zasłużonym działaczom Medal im. Wincentego Witosa. W płomiennym wystąpieniu posumował mijającą kadencję dziękując poprzednikowi kol. Januszowi Piechocińskiemu. Przyznał także, że ludowcy nie ustrzegli się błędów i niedociągnięć. "Zabrakło chyba czasu na rozmowę z Polakami, nie zauważaliśmy, że na tych dobrych zmianach nie wszyscy korzystają solidarnie i otrzymaliśmy żółtą kartkę w ostatnich wyborach. Kolejnego ostrzeżenia nie będzie, jeśli uznamy że nic się nie stało, to tak jakby już nas nie było" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Delegaci w głosowaniu udzielili skwitowania ustępującym władzom. Do wyborów na funkcję Prezesa PSL stanęło dwóch kandydatów. Dotychczasowy Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i Stanisław Rakoczy - Skarbnik PSL, przy czym Stanisław Rakoczy w swoim przemówieniu od razu zaznaczył, że najmniej potrzebna PSL jest zmiana na stanowisku prezesa.
W wyniku głosowania kol. Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie został wybrany Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskując poparcie 1002 delegatów. Stanisław Rakoczy uzyskał 50 głosów. Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Kandydatem oprócz dotychczasowego Przewodniczącego RN PSL Jarosława Kalinowskiego był szef Forum Młodych Ludowców Tomasz Pilawka.
W wyniku głosowania kol. Tomasz Pilawka otrzymał 220 głosów a Przewodniczącym Rady Naczelnej PSL został wybrany ponownie Jarosław Kalinowski otrzymując 713 głosów. Ze struktur PSL powiatu kołobrzeskiego delegatami na XII Kongres PSL byli: Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany i Piotr Szczygielski, a wśród gości Kongresu: Bogusława Kozłowska i Bogdan Mordarski.Kliknij aby powiększyć

Relacje z XII Kongresu PSL w mediach:
Przemówienie Przewodniczącego RN PSL - kol. Jarosława Kalinowskiego (kliknij fotkę)
lub pobierz tekst przemówienia (w formacie PDF)

Przeżyjmy to jeszcze raz ....Przemówienie Prezesa PSL
Władysława Kosiniaka - Kamysza

V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 08 października 2016r. o godz. 12:00 w szczecińskiej siedzibie ZUS odbył się V Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Zachodniopomorskiego. Delegaci wybrani w powiatowych zjazdach PSL województwa zachodniopomorskiego zebrali się, aby podsumować mijającą kadencję i wybrać: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Koleżeński, delegatów na XII Kongres PSL oraz członków władz naczelnych PSL. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Donalda Tuska Stanisław Kalemba, poseł na Sejm Krzysztof Paszyk. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył zasłużonym działaczom Medal im. Wincentego Witosa oraz Odznaczenia Złotej Koniczynki. Jarosław Rzepa, dotychczas kierujący zachodniopomorskim PSL przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności mijającej kadencji. Następnie Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Delegaci w głosowaniu udzielili skwitowania ustępującym władzom. Do wyborów na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL stanęło dwóch kandydatów. Do wyborów na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL stanęło dwóch kandydatów. Dotychczasowy Prezes Jarosław Rzepa i dotychczasowy Wiceprezes Witold Ruciński. Obaj przedstawili krótko swoje propozycje programowe i prosili o poparcie swoich kandydatur delegatów.
W wyniku głosowania kol. Jarosław Rzepa ponownie został wybrany Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL uzyskując poparcie 172 delegatów. Witold Ruciński uzyskał 61 głosów. Następnie odbyły się wybory dodatkowych członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, delegatów na Kongres PSL oraz kandydatów na członków Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zjazd zakończyło przyjęcie uchwał i wniosków.
Ze struktur PSL powiatu kołobrzeskiego wybrani zostali:
- do zarządu wojewódzkiego PSL: Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany
- na delegata na XII Kongres PSL: Lech Bany
- do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: Bogdan Mordarski
Wszystkim nowo wybranym Koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy !!!


Kliknij aby powiększyć

Relacje z obrad Zjazdu w lokalnych mediach:

Głos Szczeciński (gs24.pl)

Kurier Szczeciński
(24kurier.pl)


Kliknij aby powiększyć


Kliknij aby powiększyć

Gazeta Wyborcza Szczecin
(szczecin.wyborcza.pl)


Polskie Radio Szczecin
(radioszczecin.pl)

Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy PSL w Kołobrzegu

W dniu 11 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Hotelu Centrum w Kołobrzegu odbył się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy PSL.
W Zjeździe uczestniczyło 42 delegatów co stanowiło 84% frekwencji.
Zjazd otworzyła Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała. Wprowadzono sztandar i odśpiewano hymn PSL.
Uczczono minutą ciszy pamięć naszych kolegów i koleżanek, którzy odeszli w ostatnich latach.

Z zaproszonych gości na Zjazd przybył m.in. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Stanisław Gnosowski.
W swoim przemówieniu podkreślił wyjątkowo na tle województwa dobre efekty pracy PSL w Kołobrzegu przy zbieraniu podpisów na listach poparcia czy to projektu ustawy emerytalnej czy to innych inicjatyw.

Z okazji prowadzonej w kraju kampanii sprawozdawczo - wyborczej swoje przesłanie w formie listu przesłali Przewodniczący RN PSL kol. Jarosław Kalinowski oraz prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz z okazji Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego PSL w Kołobrzegu przesłał swój list, który odczytano na wstepie...
Prezes Zarządu przedstawiła porządek obrad Zjazdu i poddała go pod głosowanie.


Pełny tekst listu
Prezesa PSL


Pobierz list RN (pdf)

Na przewodniczącego Zjazdu wybrano kol. Pawła Adamczaka a na sekretarza kol. Bogdana Mordarskiego.
Do Prezydium Zjazdu powołani zostali koleżaki i koledzy: Lech Bany, Bogdan Mordalski, Helena Rudzis-Gruchała, Piotr Szczygielski, Julian Figuła, Stanisław Nosowski.
Wybrane zostały komisje zjazdowe i ukonstytuowały się w składach:
komisja wyborcza: przewodniczący - kol. Eugeniusz Piątek, członkowie kol. Jan Piechowiak i Robert Piskorz;
komisja mandatowo skrutacyjna: przewodniczący - kol. Grzegorz Ruciński, sekretarz - kol. Grażyna Trojanowska, członek - kol. Adam Oziemkiewicz;
komisja uchwał i wniosków: przewodniczący - kol. Robert Kołodziejczyk, członkowie - kol. Aleksandra Gaca, Robert Jaruzel, Zdzisław Pióro, Jan Wers.
Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatowego za kadencję 2012 - 2016 przedstawiła Prezes Zarządu kol. Helena Rudzis-Gruchała, która mówiła m.in. o sukcesach mijającej kadencji ale także o bolączkach czy też porażkach wskazująć m.in. na trudności w odtworzeniu stuktur w Ustroniu Morskim czy też w Gościnie.
Przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Jan Dobosz rekomendował przyjęcie sprawozdania ustępującemu Zarządowi Powiatowemu PSL.
W dyskusji podsumowano mijającą kadencję podkreślając bardzo dobre wyniki osiągnięte w wyborach.
Delegaci na Zjaździe udzielili jednogłośnie skwitowania (absolutorium) ustepującemu Zarządowi Powiatowemu PSL i Powiatowej Komisji Rewizyjnej za kadencję 2012-2016. Zjazd wybrał spośród 2 kandydatów na Prezesa Zarządu Powiatowego PSL ponownie kol. Helenę Rudzis-Gruchałę stosunkiem głosów 39:0. Wybrano także nowy Zarząd Powiatowy, Powiatową Komisję Rewizyjną, delegtów na Zjazd Wojewódzki PSL oraz delegata na kongres PSL. Delegatem na Kongres PSL wybrany został kol. Piotr Szczygielski. Lista nazwisk Zarządu Powiatowego oraz Komisji Rewizyjnej w zakładce Nasze władze
Bardzo miłym akcentem było wręczenie legitymacji naszym kolegom: kol. Robertowi Jaruzelowi i Eugeniuszowi Piątkowi.
Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków kol. Robert Kołodziejczyk po dyskusji, przedstawił delegatom program działania oraz uchwały i wnioski zgłoszone na zjeździe. Przedstawiony program działania, uchwały i wnioski delegaci Zjazdu przegłosowali jednogłośnie.
Przewodniczący Zjazdu podziękował wszystkim za aktywny udział w Zjeździe, podziękował gościom za przybycie, podziękował za pracę Komisjom Zjazdowym. Pogratulował wybranemu Zarządu Gminnemu, Prezesowi, Komisji Rewizyjnej oraz delegatom na Zjazd Wojewódzki PSL. Życzył Kol. Prezes i całemu Zarządowi zrealizowania wszystkich uchwał i wniosków i spokojnej pracy.
Na zakończenie Zjazdu odśpiewano "Rotę" i wyprowadzono sztandar PSL.


Kliknij aby powiększyć

W dniu 12 czerwca ukazały się relacje z obrad Zjazdu w lokalnych mediach:

w serwisie
Gazeta także (takze.pl)

Całość relacji na stronie ...


Kliknij aby powiększyć

oraz w serwisie Miasto Kołobrzeg
(miastokolobrzeg.pl)


Całość relacji ...


Kliknij aby powiększyć

30 kwietnia 2016 - Miejsko - Gminny Zjazd PSL w Kołobrzegu

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się Miejsko - Gminny Zjazd PSL w Kołobrzegu.
Z zaproszonych gości na Zjazd przybyli m.in. Prezes Zarządu Powiatowego PSL powiatu kołobrzeskiego - kol. Helena Rudzis-Gruchała oraz Prezesi zarządów gminnych PSL: w Rymaniu - kol. Lech Bany i Siemyślu - kol. Bogdan Mordarski.
Delegaci udzielili jednogłośnie skwitowania (absolutorium) Zarządowi Miejsko - Gminnemu PSL i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2012-2016.
Zjazd wybrał ponownie na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego PSL kol. Juliana Figułę.
Wybrano nowy Zarząd Miejsko - Gminny, w tym dwóch Z-ców Prezesa: kol. Eugeniusza Piątka i kol. Roberta Kołodziejczyka, Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Powiatowy.