PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
Posiedzenia zarządów w roku 2018

SIERPIEŃ 2018

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego w Zieleniewie

W dniu 06 sierpnia 2018 r., o godz. 19:00, odbyło się w Zieleniewie posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Jerzy Jaguś, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Halina Lewandowska, Jadwiga Jakóbicka.
Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Omówienie stanu przygotowań do wyborów samorzadowych 2018, w tym zapoznanie z bieżącymi pracami w ramach porozumienia.
2. Zapoznanie z obywatelskim projektem "Emerytura bez podatku" - zbieranie podpisów.

Po przyjęciu porządku obrad głos zabrał kol. Lech Bany. Zapoznał obecnych z prawdopodobnym kalendarzem wyborczym i stanem przygotowań do tegorocznych wyborów samorządowych.
W trakcie dalszej dyskusji każdy obecny prezes struktur gminnych wypowiedział się w tej sprawie przedstawiając stan przygotowań do wyborów na terenie własnej gminy.
Kol. Robert Kołodziejczyk potwierdził oficjalnie wycofanie się z kandydowania w wyborach samorządowych. W dalszej części dyskusji gdy głos zabrał kol. Robert Jaruzel i przedstawiając stan przygotowań na terenie gminy Dygowo rozpoczął gorącą dyskusję. Finałem tej gorącej dyskusji było złożenie na ręce Prezes Zarządu Powiatowego PSL Heleny Rudzis-Gruchały rezygnacji z członkostwa w szeregach PSL przez kol. Roberta Jaruzela. Było to zupełnym zaskoczeniem dla całego Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu Kołobrzeskiego, tym bardziej w przeddzień rozpoczęcia kampanii wyborczej.
Po opuszczeniu posiedzenia przez kol. Roberta Jaruzela przeszliśmy do kolejnego tematu posiedzenia tj. omówienia stanu zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Emerytura bez podatku". Na tym posiedzenie zakończono.

LIPIEC 2018

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 04 lipca 2018 r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie zarządu miejsko-gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie: Kol. Figuła Julian, Kołodziejczyk Robert, Piątek Eugeniusz, Jakóbicka Jadwiga, Wójcik Alicja, Ciołek Krystyna, Gobosz Jan, Jaguś Jerzy, Krawczyński Bogdan, Pióro Zdzisław oraz zaproszony przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Pacewicz Bolesław.
Wśród omawionych tematów poruszono m.in. przyjęcie nowego członka w szeregi PSL, informacje ze stanu przygotowań do wyborów samorządowych 2018, podsumowanie działalności koła w I półroczu br., finanse, w tym płatność składek członkowskich oraz sprawy różne.
Bardzo miłym akcentem było wręczenie pamiątkowych fotografii wyróżnionym na Krajowym Święcie Ludowym kolegom Julianowi Figule i Bolesławowi Pacewiczowi. W części dotyczącej wyborów samorządowych zarząd zdecydował o zaproszeniu kandydata na prezydenta miasta Kołobrzeg Jacka Woźniaka na spotkanie z zarządem. Podobne spotkania odbyły się pod koniec ub. roku z Anną Mieczkowską (PO) oraz z Tomaszem Tamborskim (PO) i Jackiem Kusiem (SLD).
Burzliwa dyskusja rozgorzała w czasie omawiania podsumowania działalności naszego koła w pierwszym półroczu br. Wynikiem tej dyskusji było złożenie przez kol. Krystynę Ciołek rezygnacji z funkcji członka zarządu miejsko-gminnego PSL | Kołobrzeg.
Czas pokaże czy ta rezygnacja nie zainicjuje na kolejnym posiedzeniu zarządu miejsko-gminnego PSL kolejnych ...

CZERWIEC 2018

  Posiedzenia Zarządów Wojewódzkiego i Powiatowego PSL we Wrzosowie

W czwartek 21 czerwca 2018 r., o godz. 17:00 we Wrzosowie (gm. Dygowo) odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL.
Dzięki gościnności organizacji PSL | Dygowo, który przygotowała salę i oprawę muzyczną, PSL | Powiat Kołobrzeski jako gospodarz posiedzenia podjął uczestników grochówką, żurkiem, a także słodkim poczęstunkiem.
Po takim "smacznym początku" posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego PSL można było przejść do oficjalnego otwarcia. Prezes Zarządu Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosława Rzepę, przywitania przybyłych gości, w tym wójta gminy Dygowo Grzegorza Starczyka i odśpiewania przy akompaniamencie kol. Roberta Jaruzela hymnu PSL - Roty.

Więcej szczegółów w lokalnym portalu:

Wśród tematów posiedzenia omawiano m.in.:
- podsumowanie organizacyjno-finansowe Krajowego Święta Ludowego w Gryficach
- wojewódzka konwencja samorządowa - program, data, miejsce
- wybory samorządowe 2018 - informacje prezesów powiatowych
- wybory samorządowe 2018 - informacje koordynatorów list sejmikowych.
Odczytano także dwa listy Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Pierwszy list skierowany jest do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, w którym prosi o to, aby pomogli oni rolnikom w miejscach, w których jest susza. Stwierdził w liście, że ulga albo umorzenie części podatku rolnego "byłoby wspaniałym i potrzebny gestem". "Wielu gospodarstwom z pewnością ulży to w bieżących problemach i pozwoli przetrwać najtrudniejszy czas".
W drugim liście skierowanym do wszystkich ludowców Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał o zbliżającym się Dniu Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Święcie państwowym obchodzonym po raz pierwszy w dniu 12 lipca br. na pamiątkę pacyfikacji wsi Michniów w woj. świętokrzyskim, którego mieszkańcy za pomoc niesioną partyzantom zostali w okrutny sposób wymordowani w dniach 12 i 13 lipca 1943 r., a miejscowość została spalona. Prosi w nim o jak najszersze włączenie się w organizowanie w dniu 12 lipca br. na terenie " małych ojczyzn" spotkań i uroczystości ku czci i pamięci bohaterów polskiej wsi.
Nasza fotorelacja (kliknij fotkę poniżej aby powiększyć):

Bezpośrednio po posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego z udziałem Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosława Rzepy. Jedynym tematem omówionym na tym posiedzeniu był temat stanu przygotowania do wyborów samorządowych 2018 na szczeblu gmin i powiatu. Prezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego kol. Helena Rudzis-Gruchała przedstawiła obecnym stan przygotowań oraz rozmów z partnerami w kontekście ostatnich wydarzeń związanych z odejściem z Porozumienia Samorządowego oraz Kołobrzeskich Razem Jacka Woźniaka.

MAJ 2018

 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski w Siemyślu

W dniu 09 maja 2018 r., o godz. 19:00, odbyło się w Siemyślu posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Jerzy Jaguś, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski.
Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych prezes ZG PSL w Siemyślu kol. Bogdan Mordarski, po czym przekazał prowadzenie posiedzenia Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helenie Rudzis-Gruchale. Kol. Helena Rudzis-Gruchała zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Omówienie naszego udziału w Krajowym Święcie Ludowym, które odbędzie się 26 maja br. w Gryficach
2. Omówienie stanu przygotowań do wyborów samorzadowych 2018, w tym zapoznanie z bieżącymi pracami w ramach porozumienia.
3. Zapoznanie z obywatelskim projektem "Emerytura bez podatku" - zbieranie podpisów.
4. Bieżące sprawy organizacyjne.

Na początku posiedzenia zarządu powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała zapoznała członków zarządu z zadaniami, jakie zostały przydzielone do wykonania w ramach organizacji Krajowego Święta Ludowego. Ustalono, że do 15 maja br. prezesi struktur gminnych sporządzą listy chętnych na wyjazd do Gryfic.
Przechodząc do pkt 2 posiedzenia kol. Helena Rudzis-Gruchała oraz kol. Lech Bany zapoznali obecnych ze stanem przygotowań do nadchodzących tegorocznych wyborów samorządowych, a także w trakcie dyskusji rozważano możliwe warianty wyborcze. W trakcie dyskusji każdy obecny członek zarządu wypowiedział się w tej sprawie. Kol. Piotr Szczygielski zapoznał obecnych z danymi z poprzednich wyborów samorządowych 2014. Temat wyborów będzie przewijał sie już na każdym posiedzeniu więc jeszcze wrócimy do niego na następnym posiedzeniu.
Kolejnym tematem posiedzenia było rozpoczęcie zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy "Emerytura bez podatku". Kol. Robert Kołodziejczyk rozdał wzory list do zbierania podpisów. Prezesi struktur gminnych zostali zobowiązani do rozprowadzenia list wśród swoich członków i sympatyków.
Na zakończenie podsumowaliśmy i omówiliśmy naszą bieżącą działaność, w tym ostatni wyjazd do Brukseli, pomysł kol. Roberta Kołodziejczyka zbudowania 100-metrowej ławki i pobicia rekordu z wpisem do ksiegi rekordów na 100-lecie odzyskania Niepodległości.
Na tym posiedzenie zakończono.

KWIECIEŃ 2018

MARZEC 2018

LUTY 2018

 Spotkanie koła Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg

W dniu 08 lutego 2018r., o godz. 16:00 w Karczmie Solnej w Kołobrzegu odbyło się długo oczekiwane, kilkakrotnie przekładane spotkanie członków Koła Miejsko-Gminnego kołobrzeskiego PSL. Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg kol. Julian Figuła powitał przybyłych wszystkich uczestników spotkania i poinformował o porządku spotkania. Następnie głos zabrał wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg kol. Robert Kołodziejczyk.
Zapoznał członków koła z naszą działalnością w całym 2017 roku. Bardzo miłym akcentem była projekcja filmu ze zdjęciami ze wszystkich imprez w jakich braliśmy udział.
Aby obejrzeć film kliknij na obrazek poniżej ->

Była do okazja do zapoznania i pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami obecnych członków naszego Koła Miejsko-Gminnego PSL.
Oczywiście bardzo miłym akcentem było przedstawienie obecnym naszych nowych członków - przyjętych na ostatnim posiedzeniu Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg. Przy kawie i deserze w bardzo miłej atmosferze mogliśmy przypomnieć sobie historię kołobrzeskiego ruchu ludowego i wymienić wspomnieniami i pomysłami na przyszłość.
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg kol. Julian Figuła nawiązał też do przedsięwzięć jakie czekają nas w zbliżających się miesiącach: najbliższy - 23 lutego -wyjazd do Świnoujścia na Forum Kobiet Zachodniopomorskiego PSL i spotkanie z Posłanką na Sejm RP (PSL) - Urszulą Pasławską,
18 marca - II Rajd Pieszy członków i sympatyków PSL, którego jesteśmy organizatorem i bardzo ważne, 26 maja - Krajowe Święto Ludowe 2018 w Gryficach.
Wszyscy zgodnie podkreślali, że istnieje potrzeba organizowania częściej tego typu spotkań w gronie członków Koła.


Kliknij aby powiększyć

STYCZEŃ 2018