PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
Posiedzenia zarządu w roku 2017

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 20 grudnia 2017 r., o godz. 18:00, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Paweł Adamczak, Robert Jaruzel, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski. Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Julian Figuła. Od razu zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Omówienie stanu przygotowań i spraw związanych z organizacją Balu Noworocznego PSL 2018
2. Sprawy związane z naszym udziałem w Spotkaniu Opłatkowym w Szczecinie w dniu 07 stycznia 2018 r.
3. Zapoznanie, omówienie i ostateczne podjęcie decyzji w sprawie wzięcia udziału wspólnie z PO, SLD, PdK W.Dymeckiej i J.Woźniakiem w Porozumieniu Samorządowym Kołobrzeg 2018
4. Bieżące sprawy organizacyjne.

Przechodząc do pkt 1 porządku obrad kol. Bogusława Kozłowska zapoznała członków zarządu z dotychczasowym stanem przygotowań i prac wykonanych przez komitet organizacyjny. Ustalono, że w pierwszym posiedzeniu zarządu po nowym roku podane zostanie więcej szczegółowych informacji. Następnie przystąpiono do omówienia 2 pkt posiedzenia tj. naszego udziału w Spotkaniu Opłatkowym Zachodniopomorskiego PSL w dniu 07 stycznia 2018 r. Kol. Robert Kołodziejczyk przekazał obecnym informacje ze spotkania w Kamieniu Pomorskim jakie uzyskał od Prezesa ZW Zachodniopomorskiego PSL. Po spóźnionym przybyciu na posiedzenie Prezes ZP PSL | Powiat kołobrzeski przeszliśmy do pkt 3 naszego porządku posiedzenia tj. dyskusji, której głównym celem było ostateczne podjęcie decyzji czy w przyszłorocznych wyborach samorządowych idziemy wspólnie z kołobrzeskimi strukturami PO, SLD, PdK Wioletty Dymeckiej i Jackiem Woźniakiem tworząc Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2018. Kol. Julian Figuła poinformował Zarząd, że godzinę wcześniej Zarząd M-G PSL | Kołobrzeg jednomyślnie zdecydował, że w wyborach poprze kandydatkę na Prezydenta Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską. W trakcie dyskusji każdy obecny członek zarządu wypowiedział się w tej sprawie. Ważnymi głosami w dyskusji były wypowiedzi szefów struktur gminnych kol. Lecha Banego, Bogdana Mordarskiego, Roberta Jaruzela a także analiza sytuacji po zmianach prawnych w ordynacji wyboorczej , którą przedstawił kol. Piotr Szczygielski. Na koniec dyskusji zabrała głos i podsumowała Prezes ZP kol. Helena Rudzis-Gruchała. Po tej dyskusji przystąpiono do głosowania i jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się projektu Porozumienia Samorządowego Kołobrzeg 2018 jako jego sygnatariusz, upoważniając Prezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski kol. Helenę Rudzis-Gruchałę do oficjalnego reprezentowania nas na jutrzejszej konferencji prasowej i podpisania porozumienia. Na tym posiedzenie zakończono.

 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski w Kinowie

W dniu 22 listopada 2017 r., o godz. 19:00, odbyło się ponownie w Kinowie posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski.
Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała. Od razu zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Zapoznanie, omówienie i przegłosowanie propozycji uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie kierunku dalszego działania na rzecz wyborów samorządowych 2018 na szczeblu powiatowym
2. Bieżące sprawy organizacyjne.

Przechodząc do pkt 1 porządku obrad kol. Helena Rudzis-Gruchała zapoznała członków zarządu z informacjami z pierwszego spotkania zespołu negocjacyjnego. Poinformowała o potrzebie podjęcia uchwały w sprawie kierunku dalszego postępowania w sprawie wyborów samorządowych na szczeblu powiatu i omówienia propozycji PO aby w przyszłorocznych wyborach samorządowych iść szeroką koalicją anty-PiS z PO, .N, SLD, stowarzyszeniami.
W trakcie dyskusji każdy obecny członek zarządu wypowiedział się w tej sprawie. Zwolennicy koalicji podkreślali, że tylko w taki sposób możemy skutecznie wprowadzić naszych kandydatów do rady powiatu. Inni podkreślali, że nie wykluczają koalicji ale na dzisiaj podjęcie decyzji jest nierealne, nie znamy ani ordynacji wyborczej, ani okręgów wyborczych, ani sposobów głosowania. Kol. Robert Kołodziejczyk wskazał na fakt, że idąc w koalicji do wyborów samorządowych cała kampania wyborcza skupi się na jednym temacie anty-PiS-u i wojny PO-PiS. Nie będzie tu miejsca na przedstawienie oferty PSL. Nasz Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz skutecznie wyprowadził naszą partię z klinczu PO-PiS i stawia na pójście do wyborów samorządowych 2018 pod własnym sztandarem. Co prawda możliwe są koalicje ale bardziej na szczeblu sejmików wojewódzkich a nie w gminach/powiatach. Po tej dyskusji kol. Piotr Szczygielski zredagował i przeczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia kierunku dalszego działania w wyborach samorządowych 2018 na szczeblu powiatu, po czym prowadząca posiedzenie kol. Helena Rudzis-Gruchała zarządziła głosowanie. Wyniki głosowania: za - 5, przeciw - 5, wstrzymało się - 1.
Proponowana uchwała w tej sprawie nie została przyjęta. Oznacza to, że zarząd powiatowy opowiedział się na dzień dzisiejszy za pójściem do wyborów samorządowych na szczeblu powiatu samodzielnie pod własnym sztandarem PSL. Oczywiście im bliżej terminu wyborów zarząd może podjąć inną decyzję, znając już ordynację wyborczą i wszystkie niewiadome dotyczące tych wyborów. Następnie przystąpiono do omówienia 2 pkt posiedzenia tj. bieżące sprawy organizacyjne a w nich najważniejszy - sprawę przyszłorocznego Balu Noworocznego 2018. Ustalono termin 03 lutego 2018 r., w tej samej lokalizacji tzn. Sala Bankietowa Fregata w Kołobrzegu, cena biletu 130,00 zł/osoba. Godzina rozpoczęcia balu (18:00, 18:30 lub 19:00) będzie podana na przyszłym posiedzeniu. Podano już termin 07 stycznia 2018 r. spotkania opłatkowego PSL w Szczecinie. Na tym posiedzenie zakończono.

 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski w Kinowie

W dniu 13 listopada 2017 r., o godz. 18:00, odbyło się w Kinowie posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. Gośćmi na tym posiedzeniu byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego kol. Jarosław Rzepa, sołtys wsi Kinowo kol. Dariusz Kowalczyk oraz członek zarządu PSL | Trzebiatów, nowo wybrany w wyborach uzupełniających 05 listopada br. radny miasta Trzebiatów - kol. Michał Myślicki.
W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Jerzy Jaguś, Robert Jaruzel, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Robert Piskorz, Piotr Szczygielski. Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych w roli gospodarza, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany. Następnie głos zabrała prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała zaproponowała zamianę porządku obrad przesłanego uczestnikom ze względu na obecność prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL. Ostatecznie przegłosowano n/w porządek obrad:

1. Omówienie sytuacji powstałej po wystosowaniu uchwały zarządu miejsko-gminnego PSL | Kołobrzeg.
2. Omówienie stanu przygotowań organizacji gminnych PSL do wyborów samorządowych 2018
3. Stan wsparcia Obywatelskiego Komitetu godnej emerytury dla rolników, w tym ilość zebranych podpisów na listach.
4. Bieżące sprawy organizacyjne.

Kol. Robert Kołodziejczyk odczytał przedmiotową uchwałę Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg Nr 1/2017 z dnia 25.09.2017r. Jako pierwszy głos zabrał kol. Piotr Szczygielski odnosząc się do poruszonych w uchwale artykułów statutu PSL. W toku burzliwej dyskusji głos zabrali kolejno: kol. Lech Bany, Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Robert Piskorz, Bogdan Mordarski. Na zakończenie tego punktu posiedzenia zabrał także głos kol. Jarosław Rzepa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dziekuję za zaproszenie, osobiście uważa, że zbliżające się przyszłoroczne wybory samorządowe są same w sobie okazją do czasami ostrych sporów. Bardzo cenię sobie aktywność poszczegółnych osób funkcyjnych - powiedział, w tym miejscu wskazał jednego z najbardziej pracowitych radnych w sejmiku wojewódzkim - kol. Lecha Banego ale i całą strukturę kołobrzeską. Wskazał, że dobrze się stało, że obie strony sporu zaczęły czytać statut PSL, który był zmieniony na ostatnim, XII Kongresie PSL. Najważniejsze jest to aby organizacja powiatowa była w tych wyborach jednolita. Przyszłoroczne wybory samorzadowe bedą bardzo trudne. W tym miejscu przedstawił nam bliżej osobę członka zarządu PSL | Trzebiatów, nowo wybranego w wyborach uzupełniających 05 listopada br. radnego miasta Trzebiatów - kol. Michała Myślickiego. Kol. Michał w kilku zdaniach przedstawił nam na świeżo swoje spostrzeżenia z kampanii, którą wygrał wynikiem 146 do 46/36/20.
Jako najdalej idący przegłosowano wniosek kol. Bogdana Mordarskiego o rozszerzeniu zespołu negocjacyjnego o czwartą osobę - kol. Juliana Figułę, który przeszedł jednomyślnie. Następnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne a w nich najważniejsze - wybór komitetu organizacyjnego przyszłorocznego Balu Noworocznego 2018. Wstępny termin ustalono na 27 stycznia lub 03 lutego 2018 r. Pozostałe sprawy z uwagi na późną godzinę przeniesiono na następne posiedzenie. Na tym posiedzenie zakończono.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 20 września 2017 r., o godz. 19:30, po blisko trzymiesięcznej przerwie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu. Posiedzenie rozpoczął, z uwagi na niespodziewane spóźnienie kol. Heleny Rudzis - Gruchały, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany.
W posiedzeniu uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Piotr Szczygielski, a także po kilkuminutowym spóźnieniu Prezes Zarządu kol. Helena Rudzis-Gruchała, która przejęła przewodnictwo obrad.
Jak się okazało spóźniona prezes kol. Helena Rudzis - Gruchała przyjechała do nas prosto ze spotkania w Czerninie z przedstawicielami inwestora w sprawie planowanej inwestycji budowy na terenach byłego PGR-u - fermy bydła mięsnego (ok. 1500 szt.). Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem zaproponowanego przez kol. Helenę Rudzis-Gruchałę porządku obrad obejmującego dwa tematy: omówienie stanu naszych przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych i bieżące sprawy organizacyjne.
Pierwsza zabrała głos Helena Rudzis-Gruchała przedstawiając krótko informacje z zebrania władz, mieszkańców z przedstawicielami inwestora w sprawie planowanej inwestycji w Czerninie. Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu naszych przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji w gronie członków zarządu powiatowego PSL. Z uwagi na ograniczenia czasowe i fakt, że tematyka ta będzie poruszana na każdym kolejnym posiedzeniu, omówiono tylko najważniejsze kwestie zwracając szczególną uwagę na przygotowanie kandydatów do list wyborczych na poszczególnych szczeblach do 30 listopada br.
Drugim tematem posiedzenia były bieżące sprawy organizacyjne a w nich m.in. podsumowanie przebiegu imprez w miesiącach czerwiec-wrzesień br., a z uwagi na tradycyjny okres dożynkowy działo się w tym okresie wyjątkowo dużo. Kol. Robert Kołodziejczyk przypomniał koleżankom i kolegom, iż pomimo tego, że nasi działacze uczestniczą w imprezach dożynkowych to niestety nie korzystamy z okazji aby zebrać materiały w celu ich publikacji czy to na naszej stronie www, Facebooku, czy w Zielonym Sztandarze. Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje nt planowanej inwestycji w Czerninie w lokalnych mediach:

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 14 czerwca 2017r., o godz. 19:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu. Posiedzenie rozpoczął, z uwagi na niespodziewane spóźnienie kol. Heleny Rudzis - Gruchały, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany.
W posiedzeniu uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Paweł Adamczak, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Piotr Szczygielski, a także po kilkunastominutowym spóźnieniu Prezes Zarządu kol. Helena Rudzis-Gruchała, która objęła przewodnictwo obrad. Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem posiedzenia było podsumowanie przebiegu imprez w miesiącach maj-czerwiec br., a działo się w tym okresie wyjątkowo dużo.

W dniu 03 maja br. po raz pierwszy w historii naszej organizacji w tak spektakularny sposób daliśmy wyraz naszemu protestowi przeciwko organizacji uroczystości Święta Konstytucji 3-go Maja przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostało to w mieście zauważone, zarówno przez mieszkańców jak i władze.
W dniu 06 maja br. delegacja PSL | Powiatu kołobrzeskiego wzięła udział wspólnie z kołobrzeską PO i KOD w Marszu Wolności organizowanym w Warszawie.
W dniu 08 maja br. wzieliśmy udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa - 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej organizowanych na Cmentarzu Wojennym.
W dniu 12 maja br. członkowie PSL | Powiatu kołobrzeskiego spotkali się na ul. Witosa w rocznicę Przewrotu Majowego Józefa Piłsudskiego by przypomnieć o ciemnych kartach naszej historii i uczcić pamięć 215 żołnierzy i 164 cywilów poległych w dniach 12-15 maja 1926 roku w czasie Przewrotu Majowego 1926r.
W dniach 19-20 maja 2017 r. wzieliśmy udział w Turnieju siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL organizowanym w Mrzeżynie. Zajeliśmy tam III miejsce zdobywając puchar.
A jednocześnie była to wspaniała impreza integracyjna, na której byliśmy najliczniejszą ekipą. Jak widać imprez w miesiącu maju nie brakowało. Koniec miesiąca maj był też gorącym okresem. To własnie wtedy przygotowywaliśmy Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Piknik odbył się w dniu 01 czerwca br. na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte. Wspólnie z Fundacją City OK przeprowadziliśmy kwestę na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. Uzbieraliśmy blisko 3400 zł. W tym samym dniu Kołobrzeg odwiedził w ramach trasy po Pomorzu Zachodnim Prezes PSL kol. Władysław Kosiniak-Kamysz. Mieliśmy okazje na spotkanie z Prezesem PSL a także na kilkugodzinne rozmowy programowe dotyczące przyszłorocznych wyborów samorządowych. Na posiedzeniu podsumowaliśmy od strony roboczej kwestie organizacji tego typu przedsięwzięć, tak aby w w następnym roku poprawić lub zmienić przebieg pikniku. Nie minęło kilka dni a już 03 czerwca br. spotkaliśmy się w Sławnie na obchodach tradycyjnego Wojewódzkiego Święta Ludowego. Po raz kolejny z rzędu byliśmy najliczniejszą ekipą powiatową. Zabawa była przednia ale nie obyło się bez drobnych incydentów, o których na posiedzenu powiedział kol. Julian Figuła. Do tematu wrócimy na kolejnym posiedzeniu zarządu powiatowego.
Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Z uwagi na ograniczenia czasowe i fakt, że tematyka ta będzie poruszana na każdym posiedzeniu, omówiono tylko najważniejsze kwestie.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące. A w nich m.in. fakt, że wchodzimy w okres wakacyjny i czas intensywnych prac polowych. Z pewnością będziemy starali się w tym okresie spotkać ekipą na festynach organizowanych na terenie naszego powiatu w poszczegółnych gminach. Na tym posiedzenie zakończono.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 29 maja 2017r., o godz. 19:00 odbyło się kolejne w tym miesiącu posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli także: kol. Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Robert Jaruzel, Jadwiga Jakubicka i Eugeniusz Piątek.
Jedynym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowania do Charytatywnego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego wspólnie z Fundacją City OK w celu przeprowadzenia kwesty na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. A także przygotowania się do spotkania z Prezesem PSL kol. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prezesem Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Jarosławem Rzepą.
Omówiliśmy godzina po godzinie planowany scenariusz imprezy wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania wyznaczonych przez zarządy gminne. Planowany scenariusz obejmował piknik na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte połączony z przygotowaniem stoisk z daniami z grilla, grochówką, kawą, herbatą, ciastami i napojami. Oczywiście w trakcie pikniku zorganizujemy gry i zabawy dla dzieci, rysowanie w plenerze przy muzyce. Jedenastu woluntariuszy wyruszy z puszkami w kweście na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej.
Jednocześnie w tym samym dniu o godz. 16:00 planujemy przywitanie Prezesa PSL kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Jarosława Rzepy wraz z osobami im towarzyszącymi, a następnie spacer promenadą nadmorską ze spontanicznymi spotkaniami z turystami. Miejsce powitania ustaliliśmy przed restauracją "Pod Winogronami". Planowana trasa przemarszu wzdłuż nabrzeża i promenadą nadmorską do Pomnika zaślubin Polski z morzem, a następnie do placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte gdzie odbędzie się briefing z przedstawicielami mediów, mieszkańcami i turystami. W trakcie podróży będzie to okazja do chwili odpoczynku, posilenia się i krótkiej przerwy przy kawie i ciastku. Kołobrzeg dla Prezesa kol. Władysława Kosiniaka - Kamysza jest przystankiem w dalszej podróży po Pomorzu Zachodnim. Na tych ostatecznych ustaleniach dyskusję zamknięto, będąc pewnym dopięcia wszystkiego na ostatni guzik i posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL zakończono.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 24 maja 2017r., o godz. 19:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli także: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Paweł Adamczak, Jerzy Jaguś, Halina Lewandowska i Eugeniusz Piątek.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem posiedzenia było przygotowanie do Charytatywnego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała poinformowała zarząd, że w dniu dzisiejszym wystąpiła do Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka z prośbą o umożliwienie zorganizowania pikniku na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu. Zgodę na organizację pikniku otrzymaliśmy. Poinformowała zarząd, że podjęła już kroki i skontaktowała się z Fundacją City OK w celu przeprowadzenia kwesty na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. Wspólnie mielibyśmy poprowadzić Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na krótki czas przygotowań do pikniku dokonaliśmy anlizy i rozdzielenia zadań pomiedzy poszczególne koła gminne.
Następnym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowań do wyjazd w dniu 03 czerwca br. na Wojewódzkie Święto Ludowe do Sławna. Uzgodniliśmy, że wpłaty "wpisowego" dokonamy na miejscu w dniu Święta. W tracie dyskusji ustaliliśmy, że z powiatu kołobrzeskiego pojedzie nas silna dwudziestokilku osobowa grupa.
Trzecim punktem posiedzenia była informacja bieżąca z posiedzenia ZW PSL. Kol. Lech Bany przedstawił zarządowi informacje i tematykę poruszanych kwestii z posiedzenia zarządu wojewódzkiego PSL.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące. Podjęliśmy decyzję, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017r. także o godz. 19:00, którego jedynym punktem będzie organizacja pikniku w dniu 01 czerwca br.

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 28 kwietnia 2017r., o godz. 20:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli jeszcze: kol. Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski i Jakubicka Jadwiga.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Jedynym tematem posiedzenia było zapoznanie i omówienie z sytuacją w Radzie Gminy Dygowo, po złożeniu oficjalnego wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Dygowo radnego Artura Wasiewskiego. Kol. Robert Jaruzel w swoim wystąpieniu przedstawił fakty jakie miały miejsce w czasie obrad Rady Gminy Dygowo i swój pogląd na ten temat. Prezydium Zarządu Powiatowego PSL przyjęło do wiadomości przedstawione informacje i wyraziło poparcie do autonomicznych działań Prezesa struktur gminnych PSL w Dygowie a jednocześnie radnego Rady Gminy Dygowo - kol. Roberta Jaruzela. Jedyne zastrzeżenia jakie w trakcie dyskusji wyrażono dotyczyły lepszej komunikacji na przyszłość między prezesami struktur PSL powiatu kołobrzeskiego szczególnie w tak dynamicznych sytuacjach.

O odwołaniu przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w lokalnych mediach:

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 26 kwietnia 2017r., o godz. 18:00 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Jakubicka Jadwiga, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Piotr Szczygielski i Robert Piskorz. Pierwszy raz w tej kadencji posiedzenie odbyło sie poza Kołobrzegiem, w GOK w Siemyślu. Na posiedzenie to zaproszony został Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie i zaplanowanie naszego udziału w obchodach świąt majowych, w tym m. in. 1-go Maja - Święto Pracy, 2-go Maja - Święto Flagi, 3-go Maja - rocznica Konstytucji 3-go Maja, 8-go Maja - Dzień Zwycięstwa. Ustaliliśmy, że Święto Flagi każdy z naszych członków świętował będzie indywidualnie, np. poprzez wywieszenie flagi narodowej lub udział w imprezach organizowanych przez władze. Natomiast wokół obchodów rocznicowych z okazji Konstytucji 3-go Maja rozpoczęła się burzliwa dyskusja.
Kol. Robert Kołodziejczyk w swoim wystąpieniu przedstawił swój pogląd, że zorganizowanie drugiej części uroczystości pod pomnikiem I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest co najmniej delikatnie mówiąc nietrafione. Józef Piłsudski był autorem i przywódcą Przewrotu Majowego 1926 roku.
Ten sam Piłsudski wyrażał się cyt. "Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel."
"Rzeczpospolita to wielki burdel, konstytucja to prostytutka, a posłowie to kurwy!" Czy nikt z obecnie urzędujących nie zna tych faktów? Jak można uczcić Konstytucję 3-go Maja pod pomnikiem Piłsudskiego przywódcy Przewrotu Majowego 1926 roku. W Przewrocie Majowym zginęło 379 osób, a 900 odniosło rany. Reasumując Święto Konstytucji 3-go Maja mielibyśmy obchodzić pod pomnikiem osoby, która tą konstytucję zdeptała, z krwią na rękach swoich obywateli .... Dyskusję posumowaliśmy wnioskiem, że jako PSL bierzemy udział tylko we Mszy Św. w Bazylice Mniejszej, natomiast w formie protestu odmawiamy naszego udziału w dalszej części obchodów. Jednocześnie zobowiązujemy Prezes Zarządu Powiatowego do wydania Oświadczenia, z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

W drugim punkcie porządku obrad posiedzenia poruszana była kwestia naszego udziału w Marszu Wolności organizowango w Warszawie w dniu 06 maja br. Marsz ten jest wspólnym przedsięwzięciem PO, PSL i KOD-u. Wyjazd z Kołobrzegu autokarem (koszt pokrywa PO) prawdopodobnie 06 maja o godz. 02:00, szczegóły wyjazdu podamy zainteresowanym telefonicznie.
W trzecim punkcie porządku obrad kol. Lech Bany zapoznał członków zarządu powiatowego z tematyką poruszaną na ostatnim posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL. W tym m.in. najbliższe imprezy tj. już 19/20 maja w Mrzeżynie turniej piłki siatkowej i tegoroczne Wojewódzkie Święto Ludowe, które odbędzie się 3 czerwca w Sławnie. Zapoznano nas z trudnym tematem finansów partii, płatności składek członkowskich itp.
W kolejnym punkcie porządku obrad posiedzenia poruszono kwestie wyborów samorządowych 2018. W dyskusji ustalono, że priorytetem będzie dla nas lista do rady powiatu. Wyznaczono koordynatorów na poszczególne okręgi wyborcze.
W ostatnim punkcie porządku obrad posiedzenia zarządu powiatowego poruszano sprawy bieżące, w tym m.in. kol. Helena Rudzis-Gruchała przedstawiła informację nt naszej inicjatywy posadzenia Dębu. Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek zaproponował spotkanie robocze w tej sprawie w dniu 22 maja br o godz. 13:00. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 27 marca 2017r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL kol. Lecha Banego, w którym uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Paweł Adamczak, Halina Lewandowska i Robert Piskorz.
Posiedzenie rozpoczęto przedstawieniem i przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie i podsumowanie naszego udziału w tegorocznych obchodach, 72. rocznicy walk o Kołobrzeg, które odbyły się w dniach 17-18 marca br.
Kol. Robert Kołodziejczyk zapoznał wszystkich z przebiegu uroczystości a w szczególności z imprezy, którą zorganizował i przeprowadził Zarząd Miejsko - Gminny PSL | Kołobrzeg z udziałem drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosławem Rzepą na czele.
W imprezie wzięło udział blisko 100 osób, co przy tak niekorzystnej pogodzie uznać należy za duży sukces. Nie było się bez drobnych incydentów (brak flag przy pomniku) ale impreza została zauważona i bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców Kołobrzegu. Wszyscy uczestnicy pomimo złej pogody zabrali do domów miłe wspomnienia z rajdu w Kołobrzegu.
W drugim punkcie porządku obrad posiedzenia była kwestia przyszłorocznych wyborów samorządowych i ustalenia wstępnych kandydatur na radnych do wszystkich szczebli samorządów. Przyjęto jako zasadę, że w następbnych posiedzeniach aż do wyborów samorządowych 2018 ten punkt będzie jako stały w porządku obrad. Wszystkie organizacje gminne muszą już zacząć kompletowanie kandydatów na listy PSL. Przy okazji tego punktu obrad podniesiono kwestię odtworzenia kół PSL w gminie Gościno i Ustronie Morskie.
W trzecim punkcie porządku obrad posiedzenia omówiono kwestię udziału naszej delegacji w tegorocznych obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego, które odbędzie się w Sławnie 03 czerwca. Początek Msza Św. w miejscowym Kościele o godz. 12:00 z udziałem pocztów sztandarowych kół PSL z województwa zachodniopomorskiego. Kwestie wpłaty składki 50zł/osoba ustalono na dzień 15 maja br. W czwartym punkcie porządku obrad podsumowaliśmy akcje zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej (pierwszy - o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, drugi - przyznania dodatku do emerytury członkom OSP) oraz trzeciej w sprawie przeprowadzenia Referendum Oświatowego. W skali całego województwa we wszystkich 3 zbiórkach byliśmy w ścisłej czołówce. Wszystkich naszym członkom składamy niniejszym serdeczne podziękowania za zaangażowanie i aktywność. Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące, w tym m.in. sprawy finansowe - wpłaty składek członkowskich za ubiegły rok, podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do władz miasta Kołobrzeg o zezwolenie na posadzenie drzewa - pomnika ku czci Wincentego Witosa. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 22 lutego 2017r., o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: kol. Lech Bany, Jaruzel Robert, Robert Kołodziejczyk, Jadwiga Jakóbicka, Bogusława Kozłowska, Paweł Adamczak, Eugeniusz Piątek. Posiedzenie rozpoczęto przedstawieniem i przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie Balu Noworocznego 2017, który odbył się 04 lutego br. Wszyscy byli zgodni, że tegoroczny bal był imprezą udaną, wszystkie wnioski posłużą w trakcie organizacji tego typu imprez w przyszłości.
Następnie Prezesi struktur gminnych podsumowali akcje zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej (pierwszy - o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, drugi - przyznania dodatku do emerytury członkom OSP). Pomimo niezłych efektów w tych kampaniach zbierania podpisów osiągniętych przez naszych członków akcje przedłużono do końca marca. Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu była prenumerata tygodnika Zielony Sztandar oraz aktywny udział w tworzeniu materiałów do opublikowania w tym tygodniku.
Kol. Robert Kołodziejczyk przedstawił informacje nt opublikowanych dotychczas materiałów i relacji z naszych przedsięwzięć, w tym m.in. relacja z Balu (w nr 06-2017), czy też zapowiedź I Rajdu Pieszego PSL, który odbędzie się 18 marca br. W kilku zdaniach zapoznał członków Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego ze stanem przygotowań oraz scenariuszem imprezy wpisanej w Kalendarium obchodów rocznicowych
Następnie kol. Lech Bany zapoznał członków Zarządu Powiatowego o przystąpieniu do akcji referendalnej w sprawie reformy oświatowej. W imieniu Zarządu Powiatowego PSL podpisał w dniu 20 lutego br. porozumienie i tym samych przystąpiliśmy do zbierania podpisów w ramach kołobrzeskiej koalicji pod przywództwem ZNP. Najbliższa akcja odbędzie się już w piątek na kołobrzeskim bazarze.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące, a w tym m.in. temat lokalu Zarządu Powiatowego, udział w obchodach 72. rocznicy walk o Kołobrzeg organizowanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, sprawy finansowe w tym stan zbiórki składek członkowskich.
Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. akcję zbierania podpisów na listach poparcia projektów ustaw, oraz wpłaty składek członkowskich za ubiegły rok. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 12 stycznia 2017r., o godz. 09:30 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: Kol. Julian Figuła, Jadwiga Jakóbicka, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska.
Na posiedzeniu tym, podjęto tylko dwa tematy: sprawy bieżące związane z przygotowaniami do Balu Nowrocznego 2017 i powrócono do tematu lokalu na siedzibę PSL w Kołobrzegu.
Kol. Julian Figuła zapoznał obecnych z przebiegiem przygotowań do organizacji Balu Noworocznego PSL 2017. Ustalono w drodze konsensusu listę gości zaproszonych na Bal Noworoczny, nie obyło się przy tym bez gorącej dyskusji. Zdecydowano także, że na pierwszym lutowym posiedzeniu zarządu/prezydium zarządu powiatowego PSL zostanie omówiony temat sposobu organizacji i przygotowania Balu jako imprezy cyklicznej, uchwalony zostanie Regulamin organizacji Balu, tak aby w kolejnych latach organizacja odbywała się w sposób zaplanowany zgodnie z regulaminem Balu.
W drugim punkcie porządku obrad kol. Robert Kołodziejczyk przedstawił ofertę najmu lokalu i zapoznał z propozycją i warunkami lokalizacji siedziby PSL w Kołobrzegu.
Podjęto decyzję, że skontaktujemy sie w najbliższym czasie z kol. Piotrem Zgorzelskim - Posłem na Sejm RP z klubu poselskiego PSL zapoznając go z tą ofertą i po tym znając jego opinię wrócimy do tematu.