PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
Posiedzenia zarządu w roku 2016

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 15 grudnia 2016r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Prezydium zarządu miejsko-gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie: Kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, Jadwiga Jakóbicka, Alicja Wójcik, Agnieszka Chrebelska, Krystyna Ciołek, Jan Gobosz, w obecności zaproszonego gościa - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - kol. Bolesława Pacewicza.
Na posiedzeniu tym, podjęto dwie uchwały. Pierwsza uchwała w sprawie wystąpienia do władz Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o zmiany nazw ulic. Złożymy trzy propozycje: ul. Macieja Rataja, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Batalionów Chłopskich.
Druga uchwała w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia...

Więcej szczegółowych informacji, regulamin, karty zgłoszenia i inne dokumenty udostępnimy do pobrania w miesiącu lutym

Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. zbieranie podpisów na listach poparcia projektów ustaw, organizację Balu Noworocznego PSL | Powiatu kołobrzeskiego, którego jesteśmy w tym roku organizatorami oraz wyjazd na spotkanie opłatkowe PSL w Szczecinie. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.
Na zakończenie posiedzenia Prezes Zarządu kol. Julian Figuła złożył życzenia świąteczne wszystkim obecnym i pozostałym członkom koła Miejsko-Gminnego PSL i ich najbliższym.

 Spotkanie Koła Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 07 grudnia 2016r., o godz. 17:00 miało miejsce spotkanie członków miejsko-gminnego koła PSL w Kołobrzegu. Spotkanie otworzył i przywitał członków koła jak i zaproszonych gości prezes kol. Julian Figuła. Wśród przybyłych gości byli prezes PSL powiatu kołobrzeskiego - kol. Helena Rudzis-Gruchała oraz prezesi kół gminnych z powiatu kołobrzeskiego - kol. Lech Bany i Bogdan Mordarski a także radny Rady Powiatu kol. Paweł Adamczak.
Na początek kol. Robert Kołodziejczyk podziękował kol. Helenie Rudzis-Gruchale za połowę kadencji na stanowisku wicestarosty kołobrzeskiego, życząc jej satysfakcji z wykonywanych obowiązków jak i motywacji do dalszej pracy. Omówiono ważne wydarzenia z naszej działalności, w tym niedawno zakończony XII Kongres PSL i tematy tam poruszane. W trakcie spotkania głos w dyskusji zabrali m.in. kol. Lech Bany, Bogdan Mordarski, Paweł Adamczak i Robert Kołodziejczyk.Kliknij aby powiększyć

 XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego

W dniu 19 listopada br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w podwarszawskiej Jachrance odbył się XII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kongres rozpoczął się mszą św. w kościele pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej,a następnie oficjalne obrady w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka. Delegaci z 16 struktur wojewódzkich zebrali się, aby podsumować mijającą kadencję i wybrać: Prezesa PSL i Przewodniczącego Rady Naczelnej. W zjeździe uczestniczyli delagaci a wśród nich m.in. parlamentarzyści PSL, byli Prezesi PSL, byli ministrowie a także zaproszeni goście. Gościem specjalnym XII Kongresu PSL był Marek Steindel, prawnuk Wincentego Witosa. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył zasłużonym działaczom Medal im. Wincentego Witosa. W płomiennym wystąpieniu posumował mijającą kadencję dziękując poprzednikowi kol. Januszowi Piechocińskiemu. Przyznał także, że ludowcy nie ustrzegli się błędów i niedociągnięć. "Zabrakło chyba czasu na rozmowę z Polakami, nie zauważaliśmy, że na tych dobrych zmianach nie wszyscy korzystają solidarnie i otrzymaliśmy żółtą kartkę w ostatnich wyborach. Kolejnego ostrzeżenia nie będzie, jeśli uznamy że nic się nie stało, to tak jakby już nas nie było" - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Delegaci w głosowaniu udzielili skwitowania ustępującym władzom. Do wyborów na funkcję Prezesa PSL stanęło dwóch kandydatów. Dotychczasowy Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz i Stanisław Rakoczy - Skarbnik PSL, przy czym Stanisław Rakoczy w swoim przemówieniu od razu zaznaczył, że najmniej potrzebna PSL jest zmiana na stanowisku prezesa.
W wyniku głosowania kol. Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie został wybrany Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskując poparcie 1002 delegatów. Stanisław Rakoczy uzyskał 50 głosów. Następnie odbyły się wybory Przewodniczącego Rady Naczelnej PSL. Kandydatem oprócz dotychczasowego Przewodniczącego RN PSL Jarosława Kalinowskiego był szef Forum Młodych Ludowców Tomasz Pilawka.
W wyniku głosowania kol. Tomasz Pilawka otrzymał 220 głosów a Przewodniczącym Rady Naczelnej PSL został wybrany ponownie Jarosław Kalinowski otrzymując 713 głosów. Ze struktur PSL powiatu kołobrzeskiego delegatami na XII Kongres PSL byli: Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany i Piotr Szczygielski, a wśród gości Kongresu: Bogusława Kozłowska i Bogdan Mordarski.Kliknij aby powiększyć

Relacje z XII Kongresu PSL w mediach:
Przemówienie Przewodniczącego RN PSL - kol. Jarosława Kalinowskiego (kliknij fotkę)
lub pobierz tekst przemówienia (w formacie PDF)

Przeżyjmy to jeszcze raz ....Przemówienie Prezesa PSL
Władysława Kosiniaka - Kamysza

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 17 listopada 2016r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie zarządu miejsko-gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie: Kol. Figuła Julian, Kołodziejczyk Robert, Piątek Eugeniusz, Jakóbicka Jadwiga, Wójcicka Alicja, Chrebelska Agnieszka, Gobosz Jan.
Na posiedzeniu tym, zgodnie z Art. 28 pkt 2 Statutu PSL podjęto uchwałę powołującą Prezydium zarządu miejsko-gminnego PSL w składzie:
Prezes Zarządu:Figuła Julian
Z-ca Prezesa Zarządu: Kołodziejczyk Robert
Z-ca Prezesa Zarządu: Piątek Eugeniusz
Sekretarz Zarządu: Jakóbicka Jadwiga
Skarbnik Zarządu: Wójcicka Alicja
Członek Prezydium Zarządu: Chrebelska Agnieszka
Prezydium Zarządu organizuje bieżącą pracę miejsko-gminnej organizacji PSL, zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w m-cu, a ich praca oparta jest o regulamin uchwalony przez zarząd.
Omówiono dwa ważne wydarzenia z naszej działalności: niedawno zakończony V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz zbliżający się XII Kongres PSL w Jachrance. W trakcie obrad podjęto uchwałę dotyczącą podniesienia od 01.01.2017r. wysokości składek członkowskich dostosowując je do obowiązujących w PSL. Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. zbliżające się spotkanie członków miejsko-gminnego PSL 7 grudnia br. oraz wyjazd na spotkanie opłatkowe PSL w Szczecinie. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 26 października 2016r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie zarządu powiatowego PSL.
Na posiedzeniu tym, zgodnie z Art. 37 pkt 1 Statutu PSL podjęto uchwałę powołującą Prezydium Zarządu Powiatowego w składzie:
Prezes Zarządu:Rudzis-Gruchała Helena (Dygowo)
Z-ca Prezesa Zarządu: Figuła Julian (Kołobrzeg)
Z-ca Prezesa Zarządu: Bany Lech (Rymań)
Sekretarz Zarządu: Kołodziejczyk Robert (Kołobrzeg)
Skarbnik Zarządu: Kozłowska Bogusława (Dygowo)
Członkowie Prezydium Zarządu: Jakóbicka Jadwiga (Kołobrzeg)
Jaruzel Robert (Dygowo)
Mordarski Bogdan (Siemyśl)
Prezydium Zarządu organizuje bieżącą pracę powiatowej organizacji PSL, zbiera się na posiedzenia co najmniej raz w m-cu, a ich praca oparta jest o regulamin uchwalony przez zarząd.
Omówiono dwa ważne wydarzenia z naszej działalności: niedawno zakończony V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Zachodniopomorskiego oraz przedterminowe wybory wójta gminy Dygowo. Oceniono funkcjonowanie naszych struktur, zapoznano i przedyskutowano funkcjonowanie naszej strony www a także strony w serwisie społecznościowym Facebook. Podkreślono, że najlepsza strona internetowa będzie "martwa" jeśli nie będzie na niej informacji, fotek dokumentujących naszą bieżącą działalność w strukturach gminnych. Prezes zarządu kol. Helena Rudzis-Gruchała przedstawiła informacje nt zbliżającego się wydarzenia tj. udziału naszych delegatów w listopadowym Kongresie PSL. Naszymi delegatami są: Helena Rudzis-Gruchała, Piotr Szczygielski, Lech Bany.
Kongres odbędzie się 19 listopada br. w podwarszawskiej Jachrance w hotelu Warszawianka.
Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. zbliżające się uroczystości z okazji Dnia Niepodległości i rozdzielono zadania na najbliższy m-c.


Kliknij aby powiększyć

V Wojewódzki Zjazd Delegatów PSL Województwa Zachodniopomorskiego

W dniu 08 października br. odbył się w Szczecinie V Wojewódzki Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego Województwa Zachodniopomorskiego. Delegaci z 21 struktur powiatowych PSL województwa zachodniopomorskiego zebrali się, aby podsumować mijającą kadencję i wybrać: Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Zarząd Wojewódzki, Wojewódzką Komisję Rewizyjną, Wojewódzki Sąd Koleżeński, delegatów na XII Kongres PSL oraz członków władz naczelnych PSL. W zjeździe uczestniczyli zaproszeni goście Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, były minister rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie Donalda Tuska Stanisław Kalemba, poseł na Sejm Krzysztof Paszyk. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył zasłużonym działaczom Medal im. Wincentego Witosa oraz Odznaczenia Złotej Koniczynki. Jarosław Rzepa, dotychczas kierujący zachodniopomorskim PSL przedstawił delegatom sprawozdanie z działalności mijającej kadencji. Następnie Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego. Delegaci w głosowaniu udzielili skwitowania ustępującym władzom. Do wyborów na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL stanęło dwóch kandydatów. Do wyborów na funkcję Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL stanęło dwóch kandydatów. Dotychczasowy Prezes Jarosław Rzepa i dotychczasowy Wiceprezes Witold Ruciński. Obaj przedstawili krótko swoje propozycje programowe i prosili o poparcie swoich kandydatur delegatów.
W wyniku głosowania kol. Jarosław Rzepa ponownie został wybrany Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL uzyskując poparcie 172 delegatów. Witold Ruciński uzyskał 61 głosów. Następnie odbyły się wybory dodatkowych członków Zarządu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, delegatów na Kongres PSL oraz kandydatów na członków Rady Naczelnej, Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Zjazd zakończyło przyjęcie uchwał i wniosków.
Ze struktur PSL powiatu kołobrzeskiego wybrani zostali:
- do zarządu wojewódzkiego PSL: Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany
- na delegata na XII Kongres PSL: Lech Bany
- do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: Bogdan Mordarski
Wszystkim nowo wybranym koleżankom i kolegom serdecznie gratulujemy !!!


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 06 października 2016r., o godz. 19:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego kołobrzeskiego PSL oraz delegatów na V Wojewódzki Zjazd Delegatów Zachodniopomorskiego PSL, na którym gościliśmy wiceprezesów zachodniopomorskiego PSL, radnych Sejmiku Zachodniopomorskiego - kol. Witolda Rucińskiego i Roberta Grzywacza, Cezarego Szeligę.
Członkowie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu wraz z delegatami na zjazd wojewódzki PSL mieli okazję zapoznać się z bieżącą sytuacją społeczno - polityczną w regionie a także porozmawiać na tematy nurtujące delegatów na zjazd wojewódzki. Wiceprezes Witold Ruciński podsumował mijającą 4-letnią kadencję, nie ukrywał też, że podjął decyzję o kandydowaniu na Zjeździe Wojewódzkim na stanowisko Prezesa Zachodniopomorskiego PSL. Dziękujemy Panie prezesie za spotkanie i mamy nadzieję, że walka o głosy na sobotnim zjeździe rostrzygnie czyja wizja rozwoju struktur zachodniopomorskich PSL będzie bliższa delegatom.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 09 sierpnia 2016r., o godz. 18:00 w Sali Konferencyjnej UM Kołobrzeg odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego kołobrzeskiego PSL, na którym gościliśmy Prezesa zachodniopomorskiego PSL - kol. Jarosława Rzepę. Członkowie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu wraz z delegatami na zjazd wojewódzki PSL mieli okazję zapoznać się z bieżącą sytuacją społeczno - polityczną w regionie a także porozmawiać na tematy nurtujące delegatów na zjazd wojewódzki. Czasy są "gorące", wiele się dzieje w kraju a i kolejna kadencja będzie bardzo ważna dla nas ludowców w kontekście następnych wyborów samorządowych i parlamentarnych. Wiadomości z "pierwszej ręki" na pewno przydadzą się w dyskusji nad programem. Prezes Jarosław Rzepa podsumował swoją mijającą 4-letnią kadencję, nie ukrywał też, że podjął decyzję o kandydowaniu na Zjeździe Wojewódzkim o reelekcję. Mijające 4 lata pod przewodnictwem Prezesa Rzepy były bardzo udane dla zachodniopomorskich struktur PSL a struktury kołobrzeskie były szczególnie zauważone na tle pozostałych. Hasło "Róbmy swoje" z piosenki W. Młynarskiego staje się jak najbardziej aktualne dla naszych struktur na dzisiaj. Dziękujemy Panie prezesie za spotkanie i mamy nadzieję, że tego typu spotkania wpiszą sie na stałe w kalendarz szefa zachodniopomorskiej PSL jako cykliczne.


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Siemyślu

W dniu 28 lipca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Gminnego PSL w Siemyślu.
W trakcie posiedzenia omówiano m.in. stan finansów - ustalenie wysokości i zasad pobierania składek członkowskich. Poruszono bardzo aktualną kwestię zainicjowania przez kilkudziesięcioosobowy komitet procesu odwołania wójta gminy - Marka Dołkowskiego. Komitet ten już dostarczył pismo w tej sprawie do komisarza wyborczego w Koszalinie. W ten sposób uruchomiono całą procedurę, inicjatorzy zwołania referendum mają teraz 60 dni na zebranie co najmniej 280 podpisów (min. 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania). Więcej na ten temat na stronach:    
Do zarzutów mieszkańców odniósł się w wywiadzie dla e-kg.pl sam wójt Marek Dołkowski, który twierdzi, że działania zmierzające do jego odwołania to "wendeta jednej osoby". Zarząd Gminny PSL w Siemyślu wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym sprzeciwia się odwołaniu Marka Dołkowskiego z pełnionej funkcji. Powody odwołania podane przez członków komitetu nie mają podstaw merytorycznych. Naszym zadaniem jako członków PSL na najbliższe dni jest rzetelne informowanie mieszkańców o prawdziwych powodach całego zamieszania związanego z odwołaniem wójta. Przedstawianie dorobku jego drugiej już kadencji i udzielanie pełnego poparcia dla jego działań.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 20 lipca 2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu w składzie:
Z-cy prezesa zarządu: Lech Bany i Julian Figuła, sekretarz zarządu - Halina Lewandowska, skarbnik - Bogusława Kozłowska oraz członkowie: Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Robert Jaruzel, Robert Kołodziejczyk, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Jan Wers.
W trakcie obrad omówiano sytuację w gminie Dygowo związaną z ustąpieniem z funkcji Wójta Gminy Dygowo przez Marka Zawadzkiego i z planowanymi wyborami uzupełniającymi.
Więcej na ten temat na stronie:

Następnie omówiono dotychczasową działalność naszych struktur Gminnych i Miejsko-Gminnego PSL na terenie powiatu Kołobrzeg. Nakreślono kalendarz na najbliższe miesiące letnie. Podjęto temat stanu realizacji wpłat naszych składek członkowskich. Kol. Jerzy Jaguś zapoznał nas ze stanem przygotowań do planowanego na 27 wrzesień br. wyjazdu na spotkanie z parlamentarzystami PSL w Sejmie. Przedyskutowano realizację naszej polityki informacyjnej w oparciu o funkcjonującą stronę internetową a także stronę w serwisie Facebook.


Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 28 czerwca 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie:
Prezes zarządu - Julian Figuła, z-cy prezesa zarządu: Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, skarbnik - Alicja Wójcik oraz członkowie: Krystyna Ciołek, Agnieszka Chrebelska, Jan Gobosz, Henryk Łabędź. W trakcie obrad podjęto uchwałę dotyczącą podniesienia od 01.07.2016r. wysokości składek członkowskich.
Następnie omówiono sytuację w gminie Dygowo związaną z publicznym ogłoszeniem zamiaru ustapienia z funkcji Wójta Gminy Dygowo przez Marka Zawadzkiego. Więcej na ten temat na stronie:

Zarząd podjął uchwałę wzywającą Zarząd Gminny PSL w Dygowie do wystawienia własnego kandydata PSL na urząd Wójta Gminy i zadeklarował pełne poparcie i aktywne wsparcie w trakcie kampani wyborczej. Omówiono planowany wyjazd w październiku 2016r. do Warszawy i spotkanie z posłami PSL w siedzibie Sejmu RP połączone ze zwiedzaniem budynku Sejmu. Następnie zapoznano i omówiono funkcjonujące od maja br. strony internetowe PSL w powiecie kołobrzeskim. W dalszej części posiedzenia omówiono działalność naszego Zarządu Miejsko-Gminnego PSL na terenie gminy Kołobrzeg. Podjęto też decyzję w sprawie organizacji w dniu 22 lipca br. spotkania integracyjnego wszystkich naszych członków koła Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 20 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie wybranego przez Zjazd nowego Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu.
Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała przedstawiając proponowany porządek posiedzenia. W pierwszym kolejności ukonstytuował się Zarząd w następującym składzie:
Prezes Zarządu: Rudzis-Gruchała Helena
Z-ca Prezesa Zarządu: Figuła Julian
Z-ca Prezesa Zarządu: Bany Lech
Sekretarz Zarządu: Lewandowska Halina
Skarbnik Zarządu: Kozłowska Bogusława
Członkowie Zarządu: Adamczak Paweł, Jaguś Jerzy, Jakóbicka Jadwiga, Jaruzel Robert, Kołodziejczyk Robert, Mordarski Bogdan, Piątek Eugeniusz, Piskorz Robert, Szczygielski Piotr, Wers Jan

Nastepnie przystapiono do omówienia pozostałych zagadnień zgodnie z porzadkiem posiedzenia.

Podjęto uchwałę w sprawie propozycji nadania nazw ulic w związku z wprowadzoną ustawą dekomunizacyjną. Nasze propozycje to upamiętnienie w ten sposób zasłużonych przywódców ruchu ludowego Wincentego Witosa - trzykrotnego Premiera i Macieja Rataja - Marszałka Sejmu.

 11 czerwiec 2016r. - Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy PSL w Kołobrzegu

W dniu 11 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Hotelu Centrum w Kołobrzegu odbył się Powiatowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy PSL.
Z zaproszonych gości na Zjazd przybył m.in. Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Stanisław Gnosowski. W swoim przemówieniu podkreślił wyjątkowo na tle województwa dobre efekty pracy PSL w Kołobrzegu przy zbieraniu podpisów na listach poparcia czy to projektu ustawy emerytalnej czy to innych inicjatyw.

Z okazji Powiatowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego PSL w Kołobrzegu Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz przesłał list, który odczytano na wstepie...

W dyskusji podsumowano mijającą kadencję podkreślając bardzo dobre wyniki osiągnięte w wyborach. Delegaci na Zjaździe udzielili jednogłośnie skwitowania (absolutorium) ustepującemu Zarządowi Powiatowemu PSL i Powiatowej Komisji Rewizyjnej za kadencję 2012-2016. Zjazd wybrał ponownie na kolejną kadencję Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helenę Rudzis-Gruchałę. Wybrano także nowy Zarząd Powiatowy, Powiatową Komisję Rewizyjną i delegtów na Zjazd Wojewódzki PSL.


Pełny tekst listu ...


Kliknij aby powiększyć

 30 kwietnia 2016 - Miejsko - Gminny Zjazd PSL w Kołobrzegu

W dniu 30 kwietnia 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się Miejsko - Gminny Zjazd PSL w Kołobrzegu.
Z zaproszonych gości na Zjazd przybyli m.in. Prezes Zarządu Powiatowego PSL powiatu kołobrzeskiego - kol. Helena Rudzis-Gruchała oraz Prezesi zarządów gminnych PSL: w Rymaniu - kol. Lech Bany i Siemyślu - kol. Bogdan Mordarski.
Delegaci udzielili jednogłośnie skwitowania (absolutorium) Zarządowi Miejsko - Gminnemu PSL i Komisji Rewizyjnej za kadencję 2012-2016.
Zjazd wybrał ponownie na kolejną kadencję Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego PSL kol. Juliana Figułę.
Wybrano nowy Zarząd Miejsko - Gminny, w tym dwóch Z-ców Prezesa: kol. Eugeniusza Piątka i kol. Roberta Kołodziejczyka, Komisję Rewizyjną i delegatów na Zjazd Powiatowy.