PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
Posiedzenia zarządów w tym roku

LIPIEC 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W dniu 24 lipca 2019 r., o godz. 19:00, w Zieleniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczestniczyło 10/13 członków zarządu: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Bogdan Mordarski, Paweł Adamczak, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska. Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Omówienie wyników Wyborów do PE 2019
2. Organizacja pikniku wyborczego.
3. Przygotowania do Wyborów Parlamentarnych 2019
4. Podjęcie uchwały rekomendacyjnej kandydatów na listę PSL-Koalicja Polska w okręgu Nr 40 z powiatu kołobrzeskiego
5. Sprawy bieżące.
Po przegłosowaniu i przyjęciu jednogłośnie porządku obrad głos zabrała kol. Helena Rudzis-Gruchała.
W kilku słowach tytułem wstępu zapoznała obecnych z wynikami jakie osiągneliśmy w ramach Koalicji Europejskiej w naszym okręgu wyborczym. W wyborach do sejmiku na kandydata ludowców - prezesa Zachodniopomorskiego PSL Jarosława Rzepę oddano 10461 głosów.
W naszym powiecie 397 głosów, było to 10 miejsce a liście powiatów.
W gm. Rymań - 78, gm. Siemyśl - 55, gm. Dygowo - 29. W gm. Kołobrzeg - 46, w mieście Kołobrzeg - 127.
W 3 gminach, na terenie których działają nasze koła: Rymań, Siemyśł i Dygowo wybory wygrał komitet PiS. W gminach miejskiej i wiejskiej Kołobrzeg wybory wygrała Koalicja Europejska.
Następnie omówiono pkt 2 porządku obrad - organizację pikniku wyborczego. W trakcie dyskusji zdecydowano, że piknik odbędzie się w II połowie września br. Wstępną lokalizację wskazano na plac zabaw przy ul. Dubois. Prezes Zarządu zobowiązała sekretarza do przygotowania odpowiedniego pisma w sprawie zezwolenia na organizację takiej imprezy.
W pkt 3 Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała przekazała dotychczasowe ustalenia podjęte na posiedzeniu ZW Zachodniopomorskiego PSL dotyczące Wyborów Parlamentarnych 2019. Okręg Nr 40, 16 osób na liście, w tym dwie z powiatu kołobrzeskiego. Zapoznała nas z propozycją kandydowania przedstawioną przez struktury miejsko-gminne Kołobrzeg kol. Bartosza Kołodziejczyka. Kol. Lech Bany przedstawił propozycję kol. Grzegorza Rucińskiego z PSL Rymań. W trakcie dyskusji kol. Lech bany i Robert Kołodziejczyk odmówili kandydowania. Ostatecznie zdecydowano przyjąć i poddać pod głosowanie dwie kandydatury: kol. Helena Rudzis-Gruchała i Bartosz Kołodziejczyk.
W pkt 4 na wniosek kol. Lecha Banego głosowanie ma się odbyć na każdą osobę indywidualnie.
Wyniki głosowania:
- kol. Helena Rudzis-Gruchała - za - 9, przeciw - 0, wstrzymał się - 1
- kol. Bartosz Kołodziejczyk - za - 8, przeciw - 2, wstrzymał się - 0.
Obie kandydatury przyjęto i zostaną zarekomendowane do ZW Zachodniopomorskiego PSL.
W pkt 5 - w sprawach różnych poruszono temat publikacji na profilu społecznościowym Facebook przez kol. Roberta Kołodziejczyka krytyki wydzierżawienia przez urzędującą Prezydent Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską parkingu przy amfiteatrze i informacji nt działalności założonej przez Lecha Banego firmy FUTUREIN Sp. z o.o. (KRS: 0000724735, NIP: 6711830199, REGON: 369789935).
Finałem dyskusji był wniosek formalny kol. Haliny Lewandowskiej o odwołanie kol. Roberta Kołodziejczyka z Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski, a co za tym idzie z funkcji sekretarza Zarządu Powiatowego. Wniosek przegłosowano: za - 6, przeciw - 1, wstrzymał się - 3.
W kilku słowach podsumowania Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała podziękowała kol. Robertowi Kołodziejczykowi za dotychczasową 3-letnią pracę w Zarządzie Powiatowym i stwierdziła, że większość członków zarządu ma inną wizję pracy zarządu.

CZERWIEC 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W czerwcu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

MAJ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W dniu 10 maja 2019 r., o godz. 18:00, w Zieleniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczestniczyło 7/13 członków zarządu: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogdan Mordarski, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska. Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Informacja z ustaleń na ostatnim posiedzeniu ZW PSL.
2. Wyborów do PE 2019 - nasze działania.
3. Dyskusja nt. podpisanej w zeszłym roku przez Donalda Trumpa tzw. ustawy 447, zwanej też Just.
4. Sprawy bieżące.
Po przyjęciu porządku obrad głos zabrała kol. Helena Rudzis-Gruchała. W kilku słowach tytułem wstępu zapoznała obecnych z kwestiami nadchodzącymi w najbliższym czasie. Po tym wstępie przekazała głos kol. Lechowi Banemu aby przedstawił zarządowi sprawy poruszane na ostatnim posiedzeniu ZW PSL. Z ustaleń tych najważniejszym było zaproszenie w dniu 12 maja br. godz. 10:00 na Konwencję Wyborczą do Szczecina a także zorganizowanie spotkania wyborczego z naszym kandydatem do PE Jarosławem Rzepą w dniu 23 maja br. W sprawach bieżących poruszono też wyjazd do Ińska na obchody wojewódzkiego święta ludowego i przy okazji spotkania z kandydatem do PE zorganizowania grilla. Następnie kol. Bogdan Mordarski zapoczątkował dyskusję nt podpisanej w zeszłym roku przez Donalda Trumpa tzw. ustawy 447, zwanej też Just. Zapoznał członków zarządu z założeniami ustawy 447 w kontekście skutków dotyczących spraw majątkowych bezspadkowych mienia żydowskiego. W sprawach różnych poruszono temat propozycji przy okazji budowy osiedla Witosa postawienia tam obelisku lub innego sposobu upamiętnienia osoby Wincentego Witosa. Wniosek został skierowany do zarządu miejsko-gminnego celem rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

KWIECIEŃ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W kwietniu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

MARZEC 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W dniu 26 marca 2019 r., o godz. 18:00, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczestniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Jerzy Jaguś, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski, Bogdan Mordarski, Jadwiga Jakóbicka. Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Omówienie stanu przygotowań do wyborów do PE 2019.
2. Sprawy bieżące.
Po przyjęciu porządku obrad głos zabrała kol. Helena Rudzis-Gruchała. Zapoznała obecnych z kalendarzem wyborczym i stanem przygotowań do tegorocznych wyborów do PE. W trakcie dalszej dyskusji każdy obecny członek zarządu powiatowego wypowiedział się w sprawie pomocy w promocji naszego kandydata - kol. Jarosława Rzepy. Poruszono ważną kwestię wsparcia finansowego przez członków struktur powiatu kołobrzeskiego. Praktycznie cała dyskusja dotyczyła nadchodzących wyborów do PE.

LUTY 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

Posiedzenie zarządu powiatowego zwołano na dzień 14 lutego br. jednak ze względu na brak frekwencji (46%) posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego nie odbyło się.

STYCZEŃ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W styczniu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego