PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL

Kadencja 2016-2020

Zarząd Wojewódzki PSL w Szczecinie

Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

Członek Prezydium:

Rudzis-Gruchała Helena

Członkowie Zarządu:

Bany Lech
Figuła Julian

Członek:

Mordarski Bogdan


Zarząd Powiatowy PSL w Kołobrzegu

Komisja Rewizyjna

Prezydium Zarządu Powiatowego

Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Sekretarz Zarządu:
Skarbnik Zarządu:
Członkowie Prezydium:

Rudzis-Gruchała Helena
Figuła Julian
Bany Lech
Kołodziejczyk Robert
Kozłowska Bogusława
Jakóbicka Jadwiga
Mordarski Bogdan

Honorowy Prezes:
Członkowie Zarządu:

Szczygielski Piotr
Adamczak Paweł
Jaguś Jerzy
Lewandowska Halina
Piątek Eugeniusz
Piskorz Robert
... vacat od 16.12.2016 r.
... vacat od 06.08.2018 r.

Przewodnicząca:
Z-ca Przewodniczącej:
Członek:

Skowrońska Katarzyna
Studzińska Joanna
Dybowska Marta


Zarząd Miejsko - Gminny PSL w Kołobrzegu

Komisja Rewizyjna

Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego

Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Sekretarz Zarządu:
Skarbnik Zarządu:

Figuła Julian
... vacat od 06.12.2019 r.
Jakóbicka Jadwiga
Wójcik Alicja

Członkowie Zarządu:

Gobosz Jan
Grzebielucha Zdzisław
Jaguś Jerzy
Krawczyński Bogdan
Piątek Eugeniusz
Pióro Zdzisław

Przewodniczący:
Z-ca Przewodniczącego:
Członek:

Pacewicz Bolesław
Maksymowicz Antoni
Szymczyk Eugeniusz


Zarząd Gminny PSL w Siemyślu

Komisja Rewizyjna

Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Skarbnik Zarządu:
Członek Zarządu:

Mordarski Bogdan
Adamczak Paweł
Andrusieczko Celina
Piechowiak Jan

Przewodnicząca:
Z-ca Przewodniczącej:
Członek:

Burak Małgorzata
Studzińska Joanna
Oziemkiewicz Adam


Zarząd Gminny PSL w Dygowie

Komisja Rewizyjna

Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Sekretarz:
Skarbnik Zarządu:
Członek Zarządu:

...
Siuciak Leonard
Rudzis-Gruchała Helena
Kozłowska Bogusława
Gasiński Jan

Przewodnicząca:
Z-ca Przewodniczącej:
Członek:

Misiaszek Irmina
Misiaszek Milena
Dobrołowicz Henryk


Zarząd Gminny PSL w Rymaniu

Komisja Rewizyjna

Prezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Wiceprezes Zarządu:
Sekretarz Zarządu:
Skarbnik Zarządu:
Członkowie Zarządu:

Bany Lech
Piskorz Robert
Ruciński Grzegorz
Pastuch Jan
Gaca Aleksandra
Biernat Mirosława
Blutka Tomasz
Stasiak Stanisława

Przewodnicząca:
Z-ca Przewodniczącej:
Członek:

Szymanek Bogumiła
Dybowska Marta
Kowalczyk Dariusz