PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
GRUDZIEŃ 2017

 Życzenia Noworoczne Prezesa Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosława Rzepy

 Życzenia Noworoczne 2017/2018

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia ...

Nabożeństwo żałobne odbędzie się 28 grudnia br., o godz. 13:00
w kościele pw. Św. Franciszka z Asyżu,
po mszy św. kondukt żałobny wyruszy na Cmentarz Komunalny w Charzynie
- informuje pogrążona w smutku Rodzina

 Odszedł od nas przeżywszy 72 lat nasz kolega Franciszek Szal

Cześć Jego Pamięci !!!      [']_ [']_ [']

 życzenia dla czytelników od redakcji tygodnika Zielony Sztandar

  życzenia Prezesa PSL kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza


Kliknij aby powiększyć

 życzenia Prezesa ZW Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosława Rzepy

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosław Rzepa oraz członkowie Zarządu przekazali nam życzenia świąteczne...

 Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Cyprian Kamil Norwid
Opłatek


Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

 21 grudnia 2018 r. Ogłoszono powstanie Porozumienia Samorządowego Kołobrzeg 2018

W dniu dzisiejszym kandydatka na urząd Prezydenta Miasta Kołobrzeg w najbliższych wyborach Anna Mieczkowska oraz przedstawiciele kołobrzeskich ugrupowań:


- spotkali się i ogłosili na konferencji prasowej w obecności Posła na Sejm RP Marka Hoka, obecnie urzędującego Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka powołanie Porozumienia Samorządowego Kołobrzeg 2018.
Porozumienie powstało w celu budowy wspólnego frontu na rzecz poparcia kandydatki na Prezydenta Miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

Inicjatywa ta ma otwartą formułę współpracy i zaprasza kolejne podmioty/osoby do swoich prac.
Jacek Woźniak powiedział zapamiętajcie tę datę, jeszcze niegdy w historii miasta nie spotkało się tylu wartościowych ludzi, którzy mają jeden wspólny cel.

Przebieg dzisiejszej konferencji prasowej obejrzysz tu, (kliknij fotkę poniżej):


Więcej na ten temat na stronach kołobrzeskich mediów:

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 20 grudnia 2017 r., o godz. 18:00, odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Paweł Adamczak, Robert Jaruzel, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski. Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Julian Figuła. Od razu zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Omówienie stanu przygotowań i spraw związanych z organizacją Balu Noworocznego PSL 2018
2. Sprawy związane z naszym udziałem w Spotkaniu Opłatkowym w Szczecinie w dniu 07 stycznia 2018 r.
3. Zapoznanie, omówienie i ostateczne podjęcie decyzji w sprawie wzięcia udziału wspólnie z PO, SLD, PdK W.Dymeckiej i J.Woźniakiem w Porozumieniu Samorządowym Kołobrzeg 2018
4. Bieżące sprawy organizacyjne.

Przechodząc do pkt 1 porządku obrad kol. Bogusława Kozłowska zapoznała członków zarządu z dotychczasowym stanem przygotowań i prac wykonanych przez komitet organizacyjny. Ustalono, że w pierwszym posiedzeniu zarządu po nowym roku podane zostanie więcej szczegółowych informacji. Następnie przystąpiono do omówienia 2 pkt posiedzenia tj. naszego udziału w Spotkaniu Opłatkowym Zachodniopomorskiego PSL w dniu 07 stycznia 2018 r. Kol. Robert Kołodziejczyk przekazał obecnym informacje ze spotkania w Kamieniu Pomorskim jakie uzyskał od Prezesa ZW Zachodniopomorskiego PSL. Po spóźnionym przybyciu na posiedzenie Prezes ZP PSL | Powiat kołobrzeski przeszliśmy do pkt 3 naszego porządku posiedzenia tj. dyskusji, której głównym celem było ostateczne podjęcie decyzji czy w przyszłorocznych wyborach samorządowych idziemy wspólnie z kołobrzeskimi strukturami PO, SLD, PdK Wioletty Dymeckiej i Jackiem Woźniakiem tworząc Porozumienie Samorządowe Kołobrzeg 2018. Kol. Julian Figuła poinformował Zarząd, że godzinę wcześniej Zarząd M-G PSL | Kołobrzeg jednomyślnie zdecydował, że w wyborach poprze kandydatkę na Prezydenta Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską. W trakcie dyskusji każdy obecny członek zarządu wypowiedział się w tej sprawie. Ważnymi głosami w dyskusji były wypowiedzi szefów struktur gminnych kol. Lecha Banego, Bogdana Mordarskiego, Roberta Jaruzela a także analiza sytuacji po zmianach prawnych w ordynacji wyboorczej , którą przedstawił kol. Piotr Szczygielski. Na koniec dyskusji zabrała głos i podsumowała Prezes ZP kol. Helena Rudzis-Gruchała. Po tej dyskusji przystąpiono do głosowania i jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do tworzącego się projektu Porozumienia Samorządowego Kołobrzeg 2018 jako jego sygnatariusz, upoważniając Prezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski kol. Helenę Rudzis-Gruchałę do oficjalnego reprezentowania nas na jutrzejszej konferencji prasowej i podpisania porozumienia.. Na tym posiedzenie zakończono.

20 grudnia 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy, podwójny numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 51-52, 20-31 grudnia 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: U.Pasławska Stan ćwierćwojenny.
OPINIE: J.Kalinowski Przyszłość europejskiego rolnictwa...
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M.Maliszewski Rolnicy otrzymują coraz mniej.
TEMAT TYGODNIA: Polacy chcą uczciwych wyborów.

Zamów prenumeratę...

 Dalej wspieramy kampanie obywatelskiego komitetu godnej emerytury dla rolników

Rolnicy nie zgadzają się na los, który zgotował im PiS. W tym celu w październiku br. powołany został Obywatelski Komitet godnej emerytury dla rolników na czele , którego stanął rolnik z Wielkopolski Janusz Maćkowiak. Celem komitetu jest obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, tak aby każdy rolnik szedł na emeryturę w wieku: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat. Oczywiście zachowując to, że musi być to 30 lat okresu składkowego. Ludowcy wspierają inicjatywę i aktywnie włączyli się w zbieranie podpisów pod tym projektem. Uważamy, że rolnikom, za ich ciężką prace, należy się wcześniejszy wiek emerytalny zadeklarował Prezes PSL - kol. Władysław Kosiniak-Kamysz.
Bardzo prosimy o jak najszersze aktywne włącznie się do akcji poprzez zbieranie podpisów na listach i przekazywanie podpisanych list do szefów struktur gminnych PSL | Powiat kołobrzeski.

Kliknij aby pobrać

Informacje nt powołania Obywatelskiego Komitetu godnej emerytury dla rolnikóww w mediach:

 Otwarte spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce w Kamieniu Pomorskim

18 grudnia 2107 r., o godz. 17:00 odbyło się w Kamieniu Pomorskim otwarte spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego: posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem, wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą, wicestarostą kamieńskim Markiem Matysem. W spotkaniu tym udział wzieli także członkowie PSL | Powiat kołobrzeski kol. Jerzy Jaguś, Robert Kołodziejczyk, Bogdan Mordarski.
Obecni na spotkaniu goście zapoznali uczestników spotkania z bieżącą sytuacją polityczną, pracami parlamentarnymi przestawionymi przez kol. posła na Sejm RP Krzysztofa Paszyka, a następnie tematyką samorządową w kontekście przyszłorocznych wyborów samorządowych przedstawiona przez naszych samorządowców - kol. Jarosława Rzepę wicemarszałka województwa i kol. Marka Matyska wicestarostę kamieńskiego. Szczególnie interesujące było wystąpienie gospodarza naszego spotkania kol. Marka Matyska, który przedstawił nam swój dwuletni dorobek w bieżącej kadencji. Jest to przykład dla pozostałych naszych struktur jak ciężka praca i determinacja procentuje w bieżącej działalności.

Poniżej fotki ze spotkania. Kliknij aby powiększyć

 

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia ...

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 15 grudnia br., o godz. 10:10
w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu
- informuje pogrążona w smutku Rodzina

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia ...

Dzisiaj rano, 12 grudnia 2017 r., w wieku 91 lat zmarł ojciec i teść kol. Jadwigi i Grzegorza Jakóbickich, jeden z nielicznych żołnierzy - uczestników walk o Kołobrzeg 1945 roku.

Cześć Jej Pamięci !!!          [*]_ [*]_ [*]


13 grudnia 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 50, 13-19 grudnia 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: A.Jarubas PiS-u majstrowanie przy ordynacji.
FELIETON: J. Szczepańczyk Uwaga na atrapy!
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Wł.Kosiniak-Kamysz Zostawiacie Polaków z ich problemami ...
TEMAT TYGODNIA: Zmiana warty w obozie władzy.

Zamów prenumeratę...

 36. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce

13 grudnia br. - 36. rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce. Stan nadzwyczajny wprowadzony został 13 grudnia 1981 r. na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z ówcześnie obowiązującą Konstytucją PRL.
Został zawieszony 31 grudnia 1982 r., a ostatecznie zniesiony 22 lipca 1983 r.
W trakcie jego trwania internowano łącznie 10 131 działaczy związanych ze związkiem zawodowym Solidarność, a życie straciło ok. 40 osób, w tym 9 górników podczas pacyfikacji strajku w kopalni "Wujek".


Pełny tekst przemówienia gen. Jaruzelskiego wysłuchasz tu:

 Zaproszenie na otwarte spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce ...

18 grudnia 2107 r. (poniedziałek), o godz. 17:00 odbędzie się otwarte spotkanie z przedstawicielami Polskiego Stronnictwa Ludowego: posłem na Sejm RP Krzysztofem Paszykiem, Wicemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą, wicestarostą kamieńskim Markiem Matysem.
Spotkanie to odbędzie się w Kamieniu Pomorskim, w lokalu przy ul. Garncarskiej 4.
Serdecznie zapraszamy ... Porozmawiajmy o Polsce

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Kołobrzeg

11 grudnia 2017 r. o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg.
W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, Jadwiga Jakóbicka, Alicja Wójcik, Krystyna Ciołek, Jerzy Jaguś, Zdzisław Grzebielucha, Zbigniew Krawczyński oraz zaproszony na posiedzenie Zdzisław Pióro. Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych prezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Kołobrzeg kol. Julian Figuła.
Od razu zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia i zaproponował przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Dyskusja w sprawie propozycji kierunku dalszego działania na rzecz wyborów samorządowych 2018.
2. Wybór członka Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Kołobrzeg.
3. Bieżące sprawy organizacyjne.
Na początku posiedzenia omówiono sytuację przed wyborami samorządowymi, każdy z członków zarządu wypowiedział się w tej kwesti. Podjęto decyzje i upoważniono prezesa do reprezentowania naszego stanowiska w ewentualnych rozmowach.
Najważniejszym punktem posiedzenia było powołanie nowego członka Zarządu Miejsko-Gminnego PSL Kołobrzeg. W wyniku głosowania jednomyślnie wybrano kol. Zdzisława Pióro (na zdjęciu).
Koledze Zdzisławowi Pióro gratulujemy !!!
W sprawach organizacyjnych omówiono bieżące i najbliższe przedsięwzięcia w tym m.in. sprawy wpłat składek członkowskich, spotkanie organizacyjne klubu seniora czy też przyszłoroczne spotkanie opłatkowe, bal noworoczny czy II Rajd Pieszy 18 marca 2018r.

 08 grudnia 2017r. - życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia w gazecie Także (nr 44)

08 grudnia br. w papierowym wydaniu kołobrzeskiej gazety Także (nr 44) ukazały się na całej stronie życzenia świąteczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia kołobrzeskich polityków i przedstawicieli władz samorządowych.
Wicestarosta kołobrzeska Helena Rudzis-Gruchała i radny wojewódzki Lech Bany także zamieścili życzenia.
Nie byłoby w tym nić nadzwyczajnego gdyby nie fakt, jak to określiła internautka informująca nas o tym na FB cyt.:
"Podczas gdy inni składają życzenia bożonarodzeniowe, kołobrzeski PSL radośnie wybiega w przyszłość "
Chodzi o to, że życzyli w nich "Radosnych Świąt Wielkiej Nocy" a na obrazku była piękna pisanka.
Co na to wydawca gazety także.pl?
Poczekajmy na oficjalne stanowisko wydawcy.

06 grudnia 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 49, 06-12 grudnia 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: U.Pasławska Wolne sądy, to wolne samorządy.
ENERGETYKA: dr hab. Z.M.Karaczun Rolniku strzeż się rynku mocy!
WYWIAD: M.Chyziak Rok pod znakiem bezpieczeństwa i nowoczesności.
RAPORT: Jak zasobne są portfele Polaków.

Zamów prenumeratę...

 04 grudnia - życzenia z okazji górniczego święta Barbórki

  Apel o wsparcie finansowe Polskiego Stronnictwa Ludowego

Poniżej przestawiamy list z apelem Sekretarza PSL, Posła na Sejm RP kol. Piotra Zgorzelskiego o wsparcie finansowe działań Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Koleżanki i Koledzy!

Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wpłaty na Polskie Stronnictwo Ludowe. Każda kwota jest ważna, by spłacić dawne długi partii.
Dziś ponownie proszę o wsparcie. Na koniec roku liczy się każda złotówka.
Można już wpłacać składki członkowskie za rok 2018. Będzie on dla nas niezwykle ważny w związku z czekającymi nas wyborami samorządowymi.
Dlatego przypominam, że na stronie internetowej www.psl.pl w prawym, górnym rogu pojawiła się nowa ikonka
WESPRZYJ.
Kliknięcie na tą ikonkę przenosi nas na stronę: www.darowizna.psl.pl, przy pomocy której można w sposób automatyczny dokonać wpłaty na rzecz PSL zarówno składki członkowskiej jak i darowizny na cele statutowe.
Bardzo proszę też zmobilizować Koleżanki i Kolegów do wsparcia Naszej Partii.
Tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi będziemy mogli spłacić zaległe długi i planować działania na najbliższe miesiące. Wyzwania, jakie stoją przed nami będą wymagać od nas pełnej mobilizacji.
Seria wyborów, która rozpocznie się jesienią przyszłego roku będzie dla PSL wielkim wysiłkiem, dlatego już dziś pomyślmy jak się do nich najlepiej przygotować. Nie będzie to możliwe bez Waszej życzliwości i wsparcia finansowego. Dlatego proszę również o darowizny na rzecz naszej partii.
Dziś liczy się każda złotówka, która pomoże w spłacie długu, a co za tym idzie pozwoli Stronnictwu przetrwać najcięższe chwile.
Bardzo proszę o przekazanie informacji o tej nowej możliwości wsparcia finansowego naszym działaczom i członkom PSL.

Piotr Zgorzelski


Wpłat można także dokonać klikając na baner poniżej.

Dla przypomnienia podajemy informację, że w ciągu roku kalendarzowego:
- łączna suma wpłat na składkę członkowską od jednego członka PSL nie może przekroczyć 2000 zł.
- łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 30000 zł/osoba.
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania.
Wpłata darowizny na cele statutowe partii Polskie Stronnictwo Ludowe można także dokonać wysłając przelew bezpośrednio na nr konta:
13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Polskie Stronnictwo Ludowe
W tytule przelewu: "Darowizna - PSL".

LISTOPAD 2017

 Dzień Podchorążego, 187. Rocznica wybuchu Powstania Listopadowego

Dzień Podchorążego - święto obchodzone jest na pamiątkę wydarzeń z nocy 29 listopada 1830 roku, w Warszawie wybuchło Powstanie Listopadowe. Z tej też okazji wszystkim podchorążym - słuchaczom wyższych uczelni wojskowych - życzymy osiągnięcia upragnionych szlifów oficerskich, a żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska związanym z tymi uczelniami życzymy satysfakcji z wykonywanych zadań, awansów na kolejne stopnie wojskowe.
życzą
Prezes Zarządu i Zarząd Powiatowy
PSL | Powiat kołobrzeski


29 listopada 1830 r., ok. godz. 18:00, ppor. Piotr Wysocki wszedł do Szkoły Podchorążych Piechoty w Łazienkach, przerwał zajęcia z taktyki - wygłosił mowę i wyruszył na czele grupy podchorążych na Belweder. Podczas akcji powstańczej zdobyto Belweder i Arsenał. Niestety z rąk powstańców zginęło 6 polskich generałów. Wielki Książę Konstanty zdołał jednak uciec poza Warszawę. W czasie Powstania Listopadowego 140 tys. ludzi prowadziło walkę zbrojną z największą w tamtym okresie potęgą militarną Europy, odnosząc w niej nawet poważne sukcesy. Był to największy zryw niepodległościowy skierowany przeciwko Imperium Rosyjskiemu.
Niech to Święto będzie okazją do refleksji, pamięci o tych co polegli w Powstaniu Listopadowym za ojczyznę...

29 listopada 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 48, 29 listopada - 05 grudnia 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: J. Szczepańczyk Uwaga, desant!
WYWIAD: P. Zgorzelski PiS chce upolitycznić Polskę od sołtysa po prezydenta.
OPINIA: J. Dobrosz Polacy za wschodnią granicą zostali opuszczeni.
TEMAT TYGODNIA: Ordynacja w służbie PiS.

Zamów prenumeratę...

 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski w Kinowie

W dniu 22 listopada 2017 r., o godz. 19:00, odbyło się ponownie w Kinowie posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski.
Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała. Od razu zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:

1. Zapoznanie, omówienie i przegłosowanie propozycji uchwały o wyrażeniu opinii w sprawie kierunku dalszego działania na rzecz wyborów samorządowych 2018 na szczeblu powiatowym
2. Bieżące sprawy organizacyjne.

Przechodząc do pkt 1 porządku obrad kol. Helena Rudzis-Gruchała zapoznała członków zarządu z informacjami z pierwszego spotkania zespołu negocjacyjnego. Poinformowała o potrzebie podjęcia uchwały w sprawie kierunku dalszego postępowania w sprawie wyborów samorządowych na szczeblu powiatu i omówienia propozycji PO aby w przyszłorocznych wyborach samorządowych iść szeroką koalicją anty-PiS z PO, .N, SLD, stowarzyszeniami.
W trakcie dyskusji każdy obecny członek zarządu wypowiedział się w tej sprawie. Zwolennicy koalicji podkreślali, że tylko w taki sposób możemy skutecznie wprowadzić naszych kandydatów do rady powiatu. Inni podkreślali, że nie wykluczają koalicji ale na dzisiaj podjęcie decyzji jest nierealne, nie znamy ani ordynacji wyborczej, ani okręgów wyborczych, ani sposobów głosowania. Kol. Robert Kołodziejczyk wskazał na fakt, że idąc w koalicji do wyborów samorządowych cała kampania wyborcza skupi się na jednym temacie anty-PiS-u i wojny PO-PiS. Nie będzie tu miejsca na przedstawienie oferty PSL. Nasz Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz skutecznie wyprowadził naszą partię z klinczu PO-PiS i stawia na pójście do wyborów samorządowych 2018 pod własnym sztandarem. Co prawda możliwe są koalicje ale bardziej na szczeblu sejmików wojewódzkich a nie w gminach/powiatach. Po tej dyskusji kol. Piotr Szczygielski zredagował i przeczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia kierunku dalszego działania w wyborach samorządowych 2018 na szczeblu powiatu, po czym prowadząca posiedzenie kol. Helena Rudzis-Gruchała zarządziła głosowanie. Wyniki głosowania: za - 5, przeciw - 5, wstrzymało się - 1.
Proponowana uchwała w tej sprawie nie została przyjęta. Oznacza to, że zarząd powiatowy opowiedział się na dzień dzisiejszy za pójściem do wyborów samorządowych na szczeblu powiatu samodzielnie pod własnym sztandarem PSL. Oczywiście im bliżej terminu wyborów zarząd może podjąć inną decyzję, znając już ordynację wyborczą i wszystkie niewiadome dotyczące tych wyborów. Następnie przystąpiono do omówienia 2 pkt posiedzenia tj. bieżące sprawy organizacyjne a w nich najważniejszy - sprawę przyszłorocznego Balu Noworocznego 2018. Ustalono termin 03 lutego 2018 r., w tej samej lokalizacji tzn. Sala Bankietowa Fregata w Kołobrzegu, cena biletu 130,00 zł/osoba. Godzina rozpoczęcia balu (18:00, 18:30 lub 19:00) będzie podana na przyszłym posiedzeniu. Podano już termin 07 stycznia 2018 r. spotkania opłatkowego PSL w Szczecinie. Na tym posiedzenie zakończono.

22 listopada 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 47, 22-28 listopada 2017 r.

W numerze m.in.:


POLITYKA: U.Pasławska Hejterom Stop. Zatrzymajmy mowę nienawiści.
AKTUALNOŚCI: S.Śmiech Nie pomijajcie Wincentego Witosa.
OPINIA: dr J.Zych Panu Prezydentowi dr Andrzejowi Dudzie pod rozwagę.
TEMAT TYGODNIA: Czy program 500+ ma zastąpić polakom politykę prospołeczną?

Zamów prenumeratę...

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia ...

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 21 listopada br., we wtorek o godz. 13:00
w Kaplicy Cmentarnej na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu
- informuje pogrążona w smutku Rodzina

 Wyrazy głębokiego żalu i współczucia ...

Dzisiaj rano, 16 listopada 2017 r., w wieku 88 lat zmarła Matka i teściowa kol. Jadwigi i Grzegorza Jakóbickich.

Cześć Jej Pamięci !!!          [*]_ [*]_ [*]


15 listopada 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 46, 15-21 listopada 2017 r.

W numerze m.in.:


POLITYKA: Z.Sosnowski Nasza niepodległa - Nasza biało - czerwona.
WYWIAD: K.Śnieżek Ekologiczna, tradycyjna, regionalna produkcja.
RAPORT: Nowe oblicza polskiej wsi.
TEMAT TYGODNIA: Aby mleku wyszło na zdrowie.

Zamów prenumeratę...

 14 listopada - życzenia z okazji Dnia Seniora

 Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski w Kinowie

W dniu 13 listopada 2017 r., o godz. 18:00, odbyło się w Kinowie posiedzenie wyjazdowe Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. Gośćmi na tym posiedzeniu byli Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego kol. Jarosław Rzepa, sołtys wsi Kinowo kol. Dariusz Kowalczyk oraz członek zarządu PSL | Trzebiatów, nowo wybrany w wyborach uzupełniających 05 listopada br. radny miasta Trzebiatów - kol. Michał Myślicki.
W posiedzeniu tym uczetniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Lech Bany, Bogusława Kozłowska, Robert Kołodziejczyk, Jerzy Jaguś, Robert Jaruzel, Halina Lewandowska, Bogdan Mordarski, Eugeniusz Piątek, Robert Piskorz, Piotr Szczygielski. Posiedzenie otworzył i powitał wszystkich obecnych w roli gospodarza, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany. Następnie głos zabrała prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała zaproponowała zamianę porządku obrad przesłanego uczestnikom ze względu na obecność prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL. Ostatecznie przegłosowano n/w porządek obrad:

1. Omówienie sytuacji powstałej po wystosowaniu uchwały zarządu miejsko-gminnego PSL | Kołobrzeg.
2. Omówienie stanu przygotowań organizacji gminnych PSL do wyborów samorządowych 2018
3. Stan wsparcia Obywatelskiego Komitetu godnej emerytury dla rolników, w tym ilość zebranych podpisów na listach.
4. Bieżące sprawy organizacyjne.

Kol. Robert Kołodziejczyk odczytał przedmiotową uchwałę Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg Nr 1/2017 z dnia 25.09.2017r. Jako pierwszy głos zabrał kol. Piotr Szczygielski odnosząc się do poruszonych w uchwale artykułów statutu PSL. W toku burzliwej dyskusji głos zabrali kolejno: kol. Lech Bany, Helena Rudzis-Gruchała, Julian Figuła, Robert Piskorz, Bogdan Mordarski. Na zakończenie tego punktu posiedzenia zabrał także głos kol. Jarosław Rzepa. W swoim wystąpieniu podkreślił, że dziekuję za zaproszenie, osobiście uważa, że zbliżające się przyszłoroczne wybory samorządowe są same w sobie okazją do czasami ostrych sporów. Bardzo cenię sobie aktywność poszczegółnych osób funkcyjnych - powiedział, w tym miejscu wskazał jednego z najbardziej pracowitych radnych w sejmiku wojewódzkim - kol. Lecha Banego ale i całą strukturę kołobrzeską. Wskazał, że dobrze się stało, że obie strony sporu zaczęły czytać statut PSL, który był zmieniony na ostatnim, XII Kongresie PSL. Najważniejsze jest to aby organizacja powiatowa była w tych wyborach jednolita. Przyszłoroczne wybory samorzadowe bedą bardzo trudne. W tym miejscu przedstawił nam bliżej osobę członka zarządu PSL | Trzebiatów, nowo wybranego w wyborach uzupełniających 05 listopada br. radnego miasta Trzebiatów - kol. Michała Myślickiego. Kol. Michał w kilku zdaniach przedstawił nam na świeżo swoje spostrzeżenia z kampanii, którą wygrał wynikiem 146 do 46/36/20.
Jako najdalej idący przegłosowano wniosek kol. Bogdana Mordarskiego o rozszerzeniu zespołu negocjacyjnego o czwartą osobę - kol. Juliana Figułę, który przeszedł jednomyślnie. Następnie omówiono bieżące sprawy organizacyjne a w nich najważniejsze - wybór komitetu organizacyjnego przyszłorocznego Balu Noworocznego 2018. Wstępny termin ustalono na 27 stycznia lub 03 lutego 2018 r. Pozostałe sprawy z uwagi na późną godzinę przeniesiono na następne posiedzenie. Na tym posiedzenie zakończono.

    Obchody Narodowego Święta Niepodległości w powiecie kołobrzeskim

W dniu 11 listopada 2017 r., jak co roku ludowcy PSL | Powiat kołobrzeski wziął czynny udział w uroczystościach organizowanych z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Kołobrzeskie obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się o godz. 10:00 od mszy św. w Bazylice Konkatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z udziałem władz, zaproszonych gości, licznie przybyłych członków stowarzyszeń, organizacji społecznych, partii politycznych, mieszkańców i kuracjuszy.
Po mszy św. w intencji Ojczyzny przed bazyliką utworzono korowód, który wyruszył pod pomnik I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Tam też rozpoczęła się oficjalna część obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

"Dzień dobry! Witam serdecznie w tak pięknym i ważnym dla Nas dniu..." - tak przywitał licznie zgromadzonych mieszkańców, kuracjuszy i gości Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek, który w okolicznościowym przemówieniu przypomniał dzieje Polski.
"W 1918 roku budowaliśmy Ojczyznę na ruinach. Powstawała nasza wymarzona Polska dzięki pracy jej obywateli. Dziś składamy hołd ojcom II RP, a przecież do wolności wiodły rózne drogi...
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos.
Wszyscy oni szukali porozumienia, kompromisu i umieli znaleźć przestrzeń zgody, która pozwoliła budować państwo polskie."

Piękna lekcja historii. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów w hołdzie bohaterom, którzy zgineli za ojczyznę.
Salwą honorową oddaną przez żołnierzy kompanii honorowej WP a także przez Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe uczczono Narodowe Święto Niepodległości. Na zakończenie uroczystości mieszkańcy zgromadzeni przy pomniku i na skwerze wspólnie odśpiewali pariotyczne pieśni, mieli też okazję spróbować prawdziwej wojskowej grochówki.
Cieszy fakt, że uroczystości przebiegały w podniosłej, uroczystej atmosferze, nie zakłocone żadnymi incydentami. Panie Prezydencie Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek dziękujemy za piękne przemówienie, wszystkim organizatorom, pracownikom Muzeum Oręża Polskiego dziękujemy za piękną oprawę, stoiska, poczęstunek, harcerzom dziękujemy za wspaniałą inicjatywę rozdawania kokard i chorągiewek w barwach narodowych, wszystkim delegacjom, pocztom sztandarowym dziękujemy za liczne przybycie, a przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom i turystom za wspólne uczestnictwo w obchodach, zaangażowanie i wspólne śpiewanie. Do zobaczenia za rok, w okrągłą 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości!


Kliknij aby powiększyć

Więcej na ten temat na stronach kołobrzeskich mediów:


W Gminie Dygowo uroczystości rozpoczęto widowiskiem multimedialnym i mszą św. w kościele parafialnym. Okolicznościowe przemówienie w obecności Marszałka Józefa Piłsudskiego wygłosił wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk. Nie zabrakło i ludowców PSL | Dygowo z prezesem kol. Robertem Jaruzelem na czele. Z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, mieszkańców odbył się okolicznościowy występ wraz z degustacją wojskowej grochówki prosto z kuchni polowej. Zabawa była przednia, wszycy chcieli mieć zdjęcie z Marszałkiem Piłsudskim i jego żołnierzami.


Kliknij aby powiększyć
Więcej na ten temat na stronie lokalnych mediów:

 Dzień Seniora z Zarządem Wojewódzkim Zachodniopomorskiego PSL w Szczecinie

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosław Rzepa oraz Przewodniczący Klubu Seniora Zachodniopomorskiego PSL kol. Zdzisław Pawelec zaprosili seniorów z powiatowych struktur PSL do wzięcia udziału w Spotkaniu z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w dniu 10 listopada 2017 r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL w Szczecinie.
Na zaproszenie licznie przybyli seniorzy z powiatowych struktur zachodniopomorskiego PSL, a wśród nich także nasi przedstawiciele z PSL | Powiat kołobrzeski: kol. Bolesław Pacewicz i kol. Jerzy Jaguś.
W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Zachodniopomorskiego FML kol. Bartłomiej Wróblewski. Bardzo miłym akcentem był pokaz filmu z historii zachodniopomorskiego ruchu ludowego a także filmu - zapowiedzi przyszłorocznego Krajowego Święta Ludowego w Gryficach, którego jesteśmy gospodarzem. Na zakończenie w luźnych rozmowach, w miłym towarzystwie przy kawie i ciasku wspominano czasy minione :-) Trzy pokolenia zachodniopomorskich ludowców - symboliczne, okazuje się bardzo potrzebne i oczekiwane spotkanie...

Poniżej fotki ze spotkania
Kliknij aby powiększyć


Z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora kol. Władysław Kosiniak-Kamysz, zwrócił się do seniorów w liście.

Szanowni Państwo, Drodzy Seniorzy,

01 października ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Osób Starszych. To szczególny moment, w którym warto przypomnieć o potencjale, doświadczaniu, wartości i wiedzy, z której mogą czerpać następne pokolenia. Seniorzy są skarbnicą życiowej mądrości, którą można nabyć tylko wraz z wiekiem. To Państwu zawdzięczamy najwięcej - wychowywanie, wsparcie dobrym słowem i doświadczeniem, ale przede wszystkim, co trzeba podkreślić, wolną Polskę.
W imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego i własnym serdecznie za wszystko dziękuję.

Poprawienie jakości życia osobom starszym było moim priorytetem jako ministra pracy i polityki społecznej. To właśnie z myślą o Państwu powołałem do życia program Senior WIGOR. Dzięki niemu w całej Polsce powstały dzienne domy opieki dla osób starszych. Gdy rozmawiam z seniorami z całej Polski, utwierdzam się jeszcze w przekonaniu, że okres po zakończeniu pracy zawodowej powinien być wypełniony aktywnością i radością z życia. Stworzone placówki zapewniają nie tylko opiekę, ale również pozwalają aktywnie spędzić dzień, by nikt nie czuł się samotny. Bo samotność jest największym dramatem dla osób starszych. Dlatego tak bardzo ubolewam, że obecnie rządzący nie przykładają wystarczającej wagi do rozwoju placówek dziennej opieki dla osób wchodzących w "jesień życia".

Będąc w opozycji nie zapomnieliśmy o emerytach i rencistach. Obecnie walczymy o to, byście przed nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia otrzymali specjalny dodatek w wysokości 500 złotych. Złożyliśmy w tej sprawie projekt ustawy. Wierzę, że poprą go wszystkie kluby parlamentarne.
Skoro mamy nadwyżkę w budżecie, która wynosi 5 mld zł, to część z tych pieniędzy powinna zostać przeznaczona dla seniorów. Jako społeczeństwo jesteśmy to Państwu winni.

Spotkałem się niedawno z panem Henrykiem, który przepracował w Polsce 50 lat. Był głęboko poruszony, że obecna władza nie docenia takich ludzi jak on.
"Czy my w swoim życiu nic nie osiągnęliśmy? Wszystkie drogi, fabryki i domy pojawiły się dopiero w 2015 roku?" - pytał mnie bardzo rozżalony.
Głęboko sprzeciwiam się takiej postawie. Wierzę w sztafetę pokoleń.
Dlatego w tym szczególnym dniu - raz jeszcze - serdecznie dziękuję Państwu za trud, poświecenie i ogromny wkład pracy w rozwój Polski.
Życzę Państwu dużo zdrowia, spełnienia planów i marzeń oraz nowych pasji, a wraz z nimi mnóstwo energii do ich rozwijania.

z poważaniem
Władysław Kosiniak-Kamysz

08 listopada 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 45, 08-14 listopada 2017 r.

W numerze m.in.:


POLITYKA: J. Flis Kluczowe będą wybory samorządowe.
OPINIE: R. Plebaniak Istotny błąd rządu na arenie międzynarodowej.
ROLNICTWO: K. Beśka-Wiącek KOWR porządzi rolnictwem - co oznacza ta rewolucja.
TEMAT TYGODNIA: Budżet pełen niewiadomych.

Zamów prenumeratę...

    05 listopada br. - Zaduszki Witosowe 2017


List z podziekowaniem od Prezesa PSL - kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza

Koleżanki i Koledzy,

W niedzielę, 05 listopada w Wierzchosławicach oddaliśmy hołd Premierowi Naszej Wolności, Wincentemu Witosowi. Tegoroczne Zaduszki Witosowe pokazały także potężną siłę, jaka ciągle jest w Polskim Stronnictwie Ludowym. Do Wierzchosławic przyjechało nas tysiące.
Serdecznie dziękuję za ten trud i niezwykłą determinację, za pokazanie, że jesteśmy razem, że łączą nas idee zapisane w testamencie Wincentego Witosa.
Pokazaliśmy, jak wielka drzemie w nas siła w obronie demokracji i wartości, które są nam wszystkim bliskie. Dziękuję, za liczne przybycie i zaangażowanie. Wielu Ludowców pokonało setki kilometrów, by tak szczególnego dla nas dnia stanąć "ramię w ramię" ze swoimi koleżankami i kolegami.
Ruch ludowy jest częścią niepodległej Polski, dlatego jako pierwsi zainaugurowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
To właśnie przemówienie Wincentego Witosa w parlamencie wiedeńskim 16 czerwca 1917 roku było zapowiedzią odrodzenia Polski.
Ludowcy zawsze walczyli o wolność i suwerenność, walczyli z krzywdą i władzą totalną.
Zawsze ważną rolę w działalności Ludowców odgrywała tradycja i symbole: czterolistna koniczynka, zieleń i słowa Roty - hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzięki Wam tych symboli nie zabrakło przy grobie wielkiego Polaka, Wincentego Witosa.
Pokazaliśmy, że Ludowcy razem idą własną drogą. Nie pozwolimy na niszczenie państwa w bratobójczej wojnie totalnej władzy i totalnej opozycji. Polacy chcą normalności.
Potrzebują siły, która jest siłą rozsądną, sprawiedliwą, godną i dumną. Polacy potrzebują nas - Ludowców!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim i każdemu z osobna.
Dziękuję za przybycie i okazanie naszej wspólnej siły, siły Polskiego Ruchu Ludowego.

Władysław Kosiniak-Kamysz


Poniżej fotki naszej ekipy Zachodniopomorskiego PSL będącej na uroczystościach w Wierzchosławicach
Kliknij aby powiększyć

02 listopada 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 44, 01-07 listopada 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: R.Plebaniak Rzeczpospolita Polska petycyjna.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: K.Paszyk Popieramy nieodpłatną pomoc prawną.
HISTORIA: J.Gmitruk Wincenty Witos - obrońca ojczyzny.
TEMAT TYGODNIA: Jakimi jesteśmy obywatelami?

Zamów prenumeratę...

 Zaproszenie do Wierzchosławic na Zaduszki Witosowe 2017

W Wierzchosławicach, rodzinnej miejscowości Wincentego Witosa 05 listopada 2017 r. tradycyjnie już odbędą się Zaduszki Witosowe 2017.
Na uroczystości zapraszają Towarzystwo Przyjaciół Wincentego Witosa w Wierzchosławicach, Polskie Stronnictwo Ludowe z Prezesem kol. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele, rodziny Wincentego Witosa i Stanisława Mierzwy, Muzeum Okręgowe w Tarnowie - Oddział Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.
Z testamentu Wincentego Witosa:
Zaprzestańcie wszelkich kłótni i sporów pomiędzy sobą, stańcie się jedna, wielką, mocną, solidarną, świadomą i kochającą się rodziną.
Razem możecie dokonać cudów, osobno do niczego nie jesteście zdolni.
Nie marnujcie czasu i sił na rzeczy drobne - jak załatwicie wielkie, mniejsze przyjdą same.
Niech nareszcie naprawdę będzie "jeden za wszystkich - wszyscy za jednego".
Od tego Wasza przyszłość zależy!
Idźcie z czasem i postępem naprzód, ale szanujcie prawdy i dogmaty wiekami i tradycją uświęcone.
One są konieczne dla państwa i rodziny!


Do zobaczenia w gronie ludowców w Wierzchosławicach !!!

  01 listopada - Dzień Wszystkich Świętych

PAŹDZIERNIK 2017

25 październik 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 43, 25-31 październik 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA S.Krajewski Którą prawdę mówi Pan Minister?
Z TRYBUNY SEJMOWEJ G.Tokarska Wyłudzenia podatku VAT są faktem.
OPINIE P.Zgorzelski Krwi przelanej za ojczyznę nie wolno dzielić.
TEMAT TYGODNIA: Rząd dezerteruje, gdy trzeba być twardym.

Zamów prenumeratę...

 Wspieramy kampanie obywatelskiego komitetu godnej emerytury dla rolników

Rolnicy nie zgadzają się na los, który zgotował im PiS. W tym celu w październiku br. powołany został Obywatelski Komitet godnej emerytury dla rolników. Przewodniczącym komitetu obywatelskiego został rolnik z Wielkopolski Janusz Maćkowiak. Podkreślił on, że celem komitetu jest obniżenie wieku emerytalnego dla rolników. - Chcemy, żeby rolnik szedł na emeryturę w wieku: mężczyzna 60 lat, kobieta 55 lat. Oczywiście zachowując to, że musi być to 30 lat okresu składkowego.
Przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu chcą zebrać pod ustawą wymagane 100 tys. podpisów do końca listopada, tak aby ustawa mogła zostać przyjęta jeszcze w tym roku i zaczęła obowiązywać od stycznia 2018 r. Pierwszy krok został wykonany w imponującym stylu. Przedstawiciele komitetu dostarczyli do Sejmu ponad 11 tys. podpisów, aby zarejestrować komitet!
Ludowcy wspierają inicjatywę i aktywnie włączą się w zbieranie podpisów. Będziemy pomagać w akcji. Uważamy, że rolnikom, za ich ciężką prace, należy się wcześniejszy wiek emerytalny zadeklarował Prezes PSL - kol. Władysław Kosiniak-Kamysz.
Bardzo prosimy o jak najszersze włącznie się do akcji poprzez zbieranie podpisów na listach i przekazywanie podpisanych list do szefów struktur gminnych PSL powiatu kołobrzeskiego.

Kliknij aby pobrać

Informacje nt powołania Obywatelskiego Komitetu godnej emerytury dla rolnikóww w mediach:

 Przyłączyliśmy się do kampanii promującej 100-lecie odzyskania niepodległości

W dniu 18 października br. czynnie przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej kampanii Polskiego Stronnictwa Ludowego promującej stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, której bohaterem jest trzykrotny Premier II RP - Wincenty Witos.
Tego dnia dzięki uprzejmości Rzecznika Prasowego PSL kol. Jakuba Stefaniaka oraz kolegów z Biura Prasowego PSL i naszych kol. Beaty i Wiesława Wińczów pojawił się pierwszy baner na 13 km DK Nr 11 Kołobrzeg - Koszalin, przy skrzyżowaniu ul. Kołobrzeskiej z ul. Rolną, w Sianożętach gm. Ustronie Morskie. A już w dniu 19 października br. dzięki uprzejmości państwa Małgorzaty i Krzysztofa Andrusiów pojawił się drugi baner na 92 km DK Nr 6 Szczecin - Koszalin, przy przystanku autobusowym w Dębicy gm. Rymań

Więcej na temat tej kampanii na stronie wiesci24.pl

 Zaproszenie na Dzień Seniora z PSL Pomorza Zachodniego

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosław Rzepa oraz Przewodniczący Klubu Seniorów Zachodniopomorskiego PSL kol. Zdzisław Pawelec mają zaszczyt zaprosić seniorów z powiatowych struktur PSL do wzięcia udziału w:
Spotkaniu z okazji Dnia Seniora,
które odbędzie się w dniu 10 listopada 2017r. o godz. 16:00 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL w Szczecinie przy ul. Jana Matejki 8.
Zaproszenia już rozesłane - seniorzy zachodniopomorskiego ruchu ludowego do zobaczenia w Szczecinie !!!

18 październik 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 42, 18-24 październik 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: J.Kalinowski Książę tolerancji.
OPINIA: R.Plebaniak O różnicy w rozumieniu tych słów: dialog i konstytucja.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: W.Kosiniak-Kamysz Owoce wzrostu gospodarczego.
TEMAT TYGODNIA: Stop dzikiej reprywatyzacji.

Zamów prenumeratę...

  Życzenia z okazji święta oświaty i szkolnictwa wyższego - Dnia Edukacji Narodowej

11 październik 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 41, 11-17 październik 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: K.Hetman Unijny wiatr w żagle.
WYWIAD: M.Mazur Stacja "Jedwabnego szlaku w Łodzi...".
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: G.Tokarska Rządzący "wiedzą wszystko najlepiej".
TEMAT TYGODNIA: Emeryci uciekają z rynku pracy.

Zamów prenumeratę...

 Apel o wsparcie finansowe PSL

Poniżej przestawiamy list podpisany przez Prezesa PSL, Posła na Sejm RP kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza z podziękowaniem i prośbą o przekazanie informacji o tej nowej możliwości wsparcia finansowego Polskiego Stronnictwa Ludowego.Dziękuję Koledze
za wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego


Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę, że naszym wspólnym ogromnym wysiłkiem, udało nam się spłacić większość zobowiązań.
Obecnie zadłużenie wynosi około 4,4 miliona złotych.
Nie będę ukrywał, że w związku z niższą subwencją jest nam trudniej sprostać wyzwaniu i zamknąć wreszcie ten rozdział.
Jednak dzięki takim osobom jak Kolega wspólnie możemy tego dokonać.
Jednocześnie bardzo proszę o przekazanie informacji o tej nowej możliwości wsparcia finansowego działaczom i członkom PSL.

Z ludowym pozdrowieniem
Władysław Kosiniak - Kamysz


Wpłat można także dokonać klikając na baner poniżej.

Dla przypomnienia podajemy informację, że w ciągu roku kalendarzowego:
- łączna suma wpłat na składkę członkowską od jednego członka PSL nie może przekroczyć 2000 zł.
- łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 30000 zł/osoba.
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania.
Wpłata darowizny na cele statutowe partii Polskie Stronnictwo Ludowe można także dokonać wysłając przelew bezpośrednio na nr konta:
13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Polskie Stronnictwo Ludowe
W tytule przelewu proszę wpisać: "Darowizna".

04 październik 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 40, 04-10 październik 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: Wraca projekt PSL - 500 zł dodatku dla seniorów.
AKTUALNOŚCI: "Duma i pamięć" - Nowy portal o historii Ruchu Ludowego.
HISTORIA: Chłopska armia w walce o wolną Polskę.
TEMAT TYGODNIA: Szkodzi wsi, rolnikom, ale nadal będzie ministrem.

Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:


dzięki uprzejmości portalu ukazała się relacja z tegorocznego tourne sołectwa Dygowo z wieńcem dożynkowym

Kliknij aby powiększyć

WRZESIEŃ 2017

27 wrzesień 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 39, 27 wrzesień - 03 październik 2017 r.

W numerze m.in.:


S.Pasoń-Chłop Bez tradycji nie ma postępu.
M.Kasprzak Strefy ekonomiczne się sprawdziły.
R.Plebaniak Umowa CETA weszła w życie.
TEMAT TYGODNIA: Wybory samorządowe. Trudny test polskiej demokracji.

Zamów prenumeratę...

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 20 września 2017 r., o godz. 19:30, po blisko trzymiesięcznej przerwie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu. Posiedzenie rozpoczął, z uwagi na niespodziewane spóźnienie kol. Heleny Rudzis - Gruchały, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany.
W posiedzeniu uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, Piotr Szczygielski, a także po kilkuminutowym spóźnieniu Prezes Zarządu kol. Helena Rudzis-Gruchała, która przejęła przewodnictwo obrad.
Jak się okazało spóźniona prezes kol. Helena Rudzis - Gruchała przyjechała do nas prosto ze spotkania w Czerninie z przedstawicielami inwestora w sprawie planowanej inwestycji budowy na terenach byłego PGR-u - fermy bydła mięsnego (ok. 1500 szt.). Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem zaproponowanego przez kol. Helenę Rudzis-Gruchałę porządku obrad obejmującego dwa tematy: omówienie stanu naszych przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych i bieżące sprawy organizacyjne.
Pierwsza zabrała głos Helena Rudzis-Gruchała przedstawiając krótko informacje z zebrania władz, mieszkańców z przedstawicielami inwestora w sprawie planowanej inwestycji w Czerninie. Głównym tematem posiedzenia było omówienie stanu naszych przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Nie obyło się bez burzliwej dyskusji w gronie członków zarządu powiatowego PSL. Z uwagi na ograniczenia czasowe i fakt, że tematyka ta będzie poruszana na każdym kolejnym posiedzeniu, omówiono tylko najważniejsze kwestie zwracając szczególną uwagę na przygotowanie kandydatów do list wyborczych na poszczególnych szczeblach do 30 listopada br.
Drugim tematem posiedzenia były bieżące sprawy organizacyjne a w nich m.in. podsumowanie przebiegu imprez w miesiącach czerwiec-wrzesień br., a z uwagi na tradycyjny okres dożynkowy działo się w tym okresie wyjątkowo dużo. Kol. Robert Kołodziejczyk przypomniał koleżankom i kolegom, iż pomimo tego, że nasi działacze uczestniczą w imprezach dożynkowych to niestety nie korzystamy z okazji aby zebrać materiały w celu ich publikacji czy to na naszej stronie www, Facebooku, czy w Zielonym Sztandarze. Na tym posiedzenie zakończono.
Informacje nt planowanej inwestycji w Czerninie w lokalnych mediach:

20 wrzesień 2017 r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 38, 20-26 wrzesień 2017 r.

W numerze m.in.:


J.Kalinowski Między-morze czy między-może?
Cz.Siekierski Coraz mniej polskiej unii.
J.Zych Kahlenberg-334. rocznica odsieczy wiedeńskiej.
TEMAT TYGODNIA: ASF zagraża całej Polsce. Rząd bezradny.

Zamów prenumeratę...

 Wielki sukces sołectwa Dygowo - tegoroczne tourne z wieńcem dożynkowym

W sobotę, 09 września 2017 r., rozpoczęła się wspaniała tegoroczna przygoda sołectwa Dygowo z wieńcem dożynkowym.

To tego dnia na Dożynkach Gminnych w Dygowie Sołectwo wygrało konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. A już w następnym dniu, w niedzielę 10 września br. ekipa sołectwa Dygowo stanęła w szranki w konkursie wojewódzkim na najpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. Konkurs odbył się w ramach XXX Targów Rolnych Agro Pomerania w Barzkowicach. Wieniec z Dygowa okazał się najładniejszy, zdobył główna nagrodę oraz został reprezentantem naszego województwa w Dożynkach Prezydenckich w Spale.

W dniu 15 września br. 19-osobowa ekipa sołectwa Dygowo wyruszyła do Spały aby reprezentować województwo zachodniopomorskie w tegorocznych Dożynkach Prezydenckich.

Wszystkim osobom, którzy przyczynili się do wielkiego sukcesu sołectwa Dygowo serdecznie dziękujemy za czas i zaangażowanie poświęcony przy tworzeniu tego wspaniałego dzieła. Mamy nadzieję, że przeżycie takiej wspaniałej przygody będzie dla Państwa najlepszą nagrodą.
Gratulujemy !!!
Relacje z tourne sołectwa Dygowo z wieńcem dożynkowym dzięki uprzejmości:

13 wrzesień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 37, 13-19 wrzesień 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: Forum Ekonomiczne w Krynicy.
AKTUALNOŚCI: Pomoc finansowa dla gmin poszkodowanych w nawałnicach.
DODATEK SPECJALNY: Dożynki 2017 na Warmii i Mazurach.
TEMAT TYGODNIA: Kosztowna i szkodliwa reforma edukacji.

Zamów prenumeratę...

 09 września 2017r. - relacja z Dożynek Gminnych w Dygowie

W sobotę, 09 września 2017r., punktualnie o godz. 12:30 rozpoczęły się mszą św. i poświęceniem wieńców i bochenków chleba z tegorocznych zbiorów, obchody dożynkowe w Gminie Dygowo.

Po zakończeniu mszy św. starostowie Iwona Szpytko i Andrzej Majcher z Czernina poprowadzili przy akompaniamencie Franciszkańskiej Orkiestry Dętej korowód dożynkowy na stadion w Dygowie. Zgodnie z ceremoniałem dożynkowym rozpoczęło się przekazaniem chleba przez Starostę i Starościnę na ręce gospodarzy - wójta Gminy Dygowo Grzegorza Starczyka i przewodniczącego Rady Gminny Artura Wasiewskiego.
Po części oficjalnej, okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli władz, zaproszonych gości, życzeniach dla rolników, prace rozpoczęła komisja konkursowa a na scenie pojawiły się zespoły ludowe: Dygowianki, Podlotki, Jantarowy kwiat i gwiazda imprezy - skrzypaczka MoNa Violin (Monika Wierciak). Rozpoczęła się druga część uroczystości dożynkowych czyli tradycyjnie turniej sołectw, w którym wystartowało osiem drużyn. Konkursy, wspaniała zabawa i występy zespołów. Wieczorem koncertował zespół muzyki disco polo "Boyfriend", a następnie zespół taneczny "NON STOP".
Informacje z rocznicowych obchodów w mediach:

Kliknij aby powiększyć


zdjęcia: Zbigniew Drewniak/Marek Kawęcki

06 wrzesień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 36, 06-12 wrzesień 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: Startuje antyreforma edukacji. Najwięcej stracą dzieci na wsi.
AKTUALNOŚCI: PiS kopiuje pomysł PSL. 500 zł dla emerytów.
HISTORIA: Działacze PSL i WIN przed sądem komunistycznym.
TEMAT TYGODNIA: Wieś nie chce żyć na kredyt.

Zamów prenumeratę...

 01 września 2017r. - kołobrzeskie obchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

01 września 2017r. punktualnie o godz. 16:00 rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej oraz Dzień Weterana.
W asyście kompani honorowej WP, harcerzy, orkiestry Zdrojowej, kombatantów, władz, mieszkańców, delegacji partii politycznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych odsłuchano archiwalne nagranie przemówienie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Stefana Starzyńskiego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek.
W trakcie uroczystości patriotycznych w uznaniu zasług na rzecz środowiska kombatanckiego decyzją Związku Inwalidów Wojennych RP uhonorowani zostali: Jerzy Grabowski, Marian Smoroń, Józef Nowak, Jan Przybyś. Na zakończenie uroczystości wszystkie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem "Żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w marcu 1945".
Po części oficjalnej można było skosztować wojskowej grochówki i zapoznać się z ofertą WKU Kołobrzeg i prezentacją historyczną kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego.
Informacje z rocznicowych obchodów w mediach lokalnych:

Kliknij aby powiększyć

SIERPIEŃ 2017

30 sierpień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 35, 30 sierpień - 05 wrzesień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Rytel na Pomorzu - tak się broni samorządność.
WYWIAD: A.Bentkowski Zagrożony konsensus konstytucyjny.
HISTORIA: J.Gmitruk Byliśmy "silni, zwarci i gotowi".
TEMAT TYGODNIA: Kiedy zaczniemy lepiej zarabiać.

Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:


relacja z naszego udziału w II Wojewódzkim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych - KONICZYNKA CUP 2017 w Mielnie

Kliknij aby powiększyć

 Dożynki Gminne powiatu kołobrzeskiego 2017 - zaproszenia

Sezon dożynkowy w pełni...
Mamy przyjemność przekazać zaproszenia w imieniu organizatorów na tradycyjne święto plonów organizowane w gminach Kołobrzeg, Siemyśl, Rymań, Ustronie Morskie w dniu 02 września br.
W tym samym dniu w Gościnie, odbędzie się impreza pt. Zakończenie lata.

W Dygowie tegoroczne dożynki odbędą się w dniu 09 września br.
Wszystkim uczestnikom tych imprez życzymy wspaniałej zabawy, organizatorom gratulujemy, a rolnikom za trud włożony w zebranie plonów z całego serca dziękujemy - Bóg zapłać!

23 sierpień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 34, 23-29 sierpień 2017 r.

W numerze m.in.:


TEMAT TYGODNIA: "Silne państwo" zawiodło obywateli.
AKTUALNOŚCI: Zła zmiana uderza w polskie drogi.
ROCZNICE: PSL uczciło Święto Czynu Chłopskiego.
OPINIA: P.Zgorzelski Czas Witosa.
RAPORT: Narodowa zbiórka na kopalnie.

Zamów prenumeratę...

 18-19 sierpień 2017 r. - II Turniej Piłki Nożnej Koniczynka Cup 2017

Krajowe Zrzeszenie LZS oraz Zarząd Wojewódzki Zachodniopomorskiego PSL zaprosiły drużyny mieszane powiatowych struktur PSL do wzięcia udziału w imprezie:
II WOJEWÓDZKI TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN MIESZANYCH
- KONICZYNKA CUP 2017.

Impreza odbyła się na obiektach MOSiR i Centralnego Ośrodka Szkoleniowego LZS w Mielnie.
Po raz pierwszy wystawiliśmy w zawodach aż dwie ekipy, a jeszcze rok temu nie mogliśmy skompletować jednej. weszliśmy do finału ale... pogoda pokrzyżowała nam przebieg zawodów. Czekamy na podanie oficjalnych wyników. Profilaktycznie zrobiliśmy sobie fotkę z wszystkimi pucharami.
Po zakończeniu rozgrywek wszyscy uczestnicy i kibice przeszli pod namiot na kolację przy muzyce i tańcach. A tu pierwsza niespodzianka...
Prezes kol. Jarosław Rzepa za kilka dni kończy 45 lat. Tort na zdjęciu oczywiście dla jubilata Jarosława Rzepy - Prezesa Zachodniopomorskiego PSL (1972). Dla nas najbardziej miły moment tego wieczoru oprócz urodzin prezesa to przyjęcie w poczet członków PSL kol. Dariusza Wojciechowskiego
(PSL | Gmina Dygowo), który odebrał legitymacje i znaczek koniczynki z rąk kol. Urszuli Pasławskiej, Wiceprezes PSL, Posłanki na Sejm RP. Mieliśmy też zapowiedź zorganizowania w przyszłości rozgrywek międzywojewódzkich pomiędzy ekipami Zachodniopomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego PSL. Zabawa była przednia, intergracja przy akompaniamencie akordeonu ludowców z różnych powiatów naszego województwa zachodniopomorskiego udana. Dziękujemy organizatorom - PSL Koszalin, za miłe chwile sędzone w doborowym towarzystwie i przednią zabawę.

Fotorelacja z turnieju poniżej:

Kliknij aby powiększyć

16 sierpień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 33, 16-22 sierpień 2017 r.

W numerze m.in.:


TEMAT TYGODNIA: Krok po kroku wychodzimy z UE.
OPINIA: R.Plebaniak Wnioski z wszczęcia przez KE postępowania przeciwko Polsce.
WYWIAD: M.Sawicki Rolnicy mogą przegrać na wojnie PiS z UE.
HISTORIA: S.Śmiech Ludowy Związek Kobiet.
PRAWO: Co to jest umowa kontraktacji?

Zamów prenumeratę...

  15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego

Święto Wojska Polskiego - obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko - bolszewickiej.
Z tej też okazji wszystkim żołnierzom, pracownikom cywilnym wojska - szczególnie z naszego kołobrzeskiego garnizonu a także osobom związanym z polską armią życzymy satysfakcji z wykonywanych zadań, awansów na kolejne stopnie wojskowe, dostaw obiecanego nowoczesnego sprzętu a weteranom i kombatantom okazji do wspólnych spotkań i wspomnień.
Niech to Święto będzie okazją do refleksji, pamięci o tych co polegli za ojczyznę...
życzą
Prezes Zarządu i Zarząd Powiatowy
PSL | Powiat kołobrzeski

 List Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego z okazji Święta Czynu Chłopskiego.

"Są (...) w historii naszego ruchu ludowego daty wyjątkowe, świadczące o jego wielkości.
W sposób szczególny w kalendarium Polskiego Stronnictwa Ludowego wpisuje się dzień 15 sierpnia - Święto Czynu Chłopskiego." - napisał w swoim liście z okazji świąt sierpniowych Prezes PSL kol. Władysław Kosiniak-Kamysz.
List ten jest dla nas niezwykłą lekcją historii w pigułce.
Dzisiaj jest to niezwykle ważne, bo są siły polityczne, które dla własnych interesów próbują zawłaszczyć nasze dziedzictwo ludowe.
Pełny tekst listu Prezesa PSL kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza (kliknij na list obok) lub pobierz tekst listu (w formacie PDF).
"... w Polsce jest tylko jedna siła polityczna z chłopskim rodowodem, która prawdziwie dba o polską wieś i jest po to, by jej służyć i wspierać w potrzebie. Tą siłą jest Polskie Stronnictwo Ludowe.
Nasze trwałe symbole, wartości i tradycja są solidnym fundamentem nie tylko dla dalszego rozwoju ruchu ludowego, ale także rozwoju całego narodu.
Niech się święci 15 sierpnia, święto tych co "Żywią i Bronią"!

Z ludowym pozdrowieniem

09 sierpień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 32, 09-15 sierpień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: K. Hetman Unia dla niewidomych.
OPINIA: J. Szczepańczyk Czy nie zasłużyli na pamięć.
OPINIA: R. Plebaniak Każda krew przelana za Polskę.
TEMAT TYGODNIA: Cały świat podóżuje.

Zamów prenumeratę...

 Zaproszenie na II Turniej Piłki Nożnej Koniczynka Cup 2017 do Mielna

Krajowe Zrzeszenie LZS oraz Zarząd Wojewódzki Zachodniopomorskiego PSL mają zaszczyt zaprosić drużyny mieszane powiatowych struktur PSL do wzięcia udziału w imprezie:
II WOJEWÓDZKI TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ DRUŻYN MIESZANYCH - KONICZYNKA CUP 2017.
Impreza ta odbędzie się w terminie
18-19 sierpień 2017r. na obiektach MOSiR
i Centralnego Ośrodka Szkoleniowego LZS
w Mielnie przy ul. Mickiewicza 3.
Zgłaszanie chętnych z PSL | Powiatu kołobrzeskiego telefonicznie lub e-mail do prezesów gminnych.

Koszt uczestnictwa - 40,00 zł/os lub 75,00 zł/os (z noclegiem i śniadaniem).
W programie imprezy m.in.:
- powitanie przybyłych uczestników, oficjalne rozpoczęcie turnieju
- podanie wyników końcowych, wręczenie nagród, oficjalne zakończenie turnieju
- pamiątkowe zdjęcia uczestników i kibiców
- wspaniała atmosfera, gorący doping zapewniony
- uroczysta kolacja, bisiada przy ognisku i grillu
Pamiętając ubiegłoroczną rywalizację w Niechorzu, spotykamy się po raz drugi dając szansę na rewanż i wspaniałą zabawę :-) Do zobaczenia w Mielnie!

02 sierpień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 31, 02-08 sierpień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: U. Pasławska Polskie Stronnictwo Ludowe ma 122 lata.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: K. Kotowski Rząd w rozwiązanie problemów włącza samorządy.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: G. Tokarska Nastąpiło spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego.
TEMAT TYGODNIA: Prezydent jak z II RP.
Wyrok na OZE. PiS dobija zieloną energię.

Zamów prenumeratę...

LIPIEC 2017

 Apel o wsparcie finansowe PSL

Poniżej przestawiamy list z apelem Naczelnego Komitetu Wykonawczego podpisany przez Sekretarza NKW, Posła na Sejm RP kol. Piotra Zgorzelskiego o wsparcie finansowe Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej www.psl.pl w prawym, górnym rogu pojawiła się nowa ikonka
WESPRZYJ.
Kliknięcie na tą ikonkę przenosi nas na stronę: www.darowizna.psl.pl przy pomocy której można w sposób automatyczny dokonać wpłaty na rzecz PSL zarówno składki członkowskiej jak i darowizny na cele statutowe Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Pragnę podkreślić, że kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego do tej pory wykonało gigantyczną pracę i włożyło ogromny wysiłek, aby spłacić dług wobec Skarbu Państwa sprzed lat.
Nie ukrywam, że ostatni etap tej spłaty jest najtrudniejszy, bo mamy znacząco obniżoną subwencję.
Bez Waszej pomocy będzie nam bardzo trudno sprostać czekających Nas wszystkich wyzwaniom.
Dlatego też zwracam się do Koleżanek i Kolegów z prośbą o wsparcie.
Dziś liczy się każda złotówka, która pomoże w spłacie długu, a co za tym idzie pozwoli Stronnictwu przetrwać najcięższe chwile.
Bardzo proszę o przekazanie informacji o tej nowej możliwości wsparcia finansowego działaczom i członkom PSL.

Piotr Zgorzelski


Wpłat można także dokonać klikając na baner poniżej.


Dla przypomnienia podajemy informację, że w ciągu roku kalendarzowego:
- łączna suma wpłat na składkę członkowską od jednego członka PSL nie może przekroczyć 2000 zł.
- łączna suma wpłat na cele statutowe partii, z wyłączeniem składek członkowskich i wpłat na Fundusz Wyborczy partii, nie może przekroczyć 30000 zł/osoba.
Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby fizyczne mające stałe miejsce zamieszkania w Polsce i posiadające polskie obywatelstwo.
Wpłaty można realizować jedynie przelewem bankowym z konta osobistego (nie firmowego), czekiem rozrachunkowym lub kartą płatniczą i muszą one zawierać imię i nazwisko wpłacającego oraz jego dokładny adres zamieszkania.
Wpłata darowizny na cele statutowe partii Polskie Stronnictwo Ludowe można także dokonać wysłając przelew bezpośrednio na nr konta:
13 1930 1523 2310 0341 4073 0001
Polskie Stronnictwo Ludowe
W tytule przelewu: "Darowizna".

26 lipiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 30, 26 lipiec - 01 sierpień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Z. Sosnowski Nie jestem kanalią!
OPINIE: W. Kosiniak-Kamysz Wnioski po wetach.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: P. Zgorzelski PSL za referendum ws. reformy systemu oświaty.
TEMAT TYGODNIA: Obrona sądów to walka o wolność.
HISTORIA: Zaczerpnijmy mocy z przeszłości ...

Zamów prenumeratę...

 Zaproszenie na Spływ Kajakowy Drawno 2017

Burmistrz Drawna oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL mają zaszczyt zaprosić drużyny mieszane powiatowych struktur PSL do wzięcia udziału w imprezie:
Spływ kajakowy Drawno 2017
Impreza ta odbędzie się w terminie 12-13 sierpień 2017r. na szlaku kajakowym na rzece Drawa. Planowana długość trasy ok. 2 - 2,5 godz.
Drawa - jeden z piękniejszych i bardziej znanych szlaków kajakowych Polski. Pierwsze spływy odbywały się już przed wojną. Drawa ma bardzo zróżnicowany charakter. Od Prostyni do Drawna nizinna i spokojna, poniżej staje się bystrą, trudną i miejscami głęboką rzeką. Na śródleśnych odcinkach liczne zwalone drzewa, z reguły jednak dające się ominąć.
Zgłaszanie chętnych z PSL | Powiatu kołobrzeskiego telefonicznie lub e-mail do prezesów gminnych. Koszt uczestnictwa - 50,00 zł/os (kajaki, noclegi pod namiotem i posiłek przy ognisku).
W programie imprezy m.in.:
- powitanie przybyłych uczestników, oficjalne rozpoczęcie spływu
- pamiątkowe zdjęcia uczestników
- obcowanie z przyrodą, bliski kontakt z naturą zapewniony
- uroczysta kolacja, bisiada przy ognisku i grillu
- nocleg na polu namiotowym

Pamiętając poprzednie imprezy, spotykamy się po raz kolejny dając szansę na aktywny wypoczynek na łonie natury i wspaniałą zabawę :-) Do zobaczenia na szlaku!

 20 lipiec 2017r. - wspólny protest przeciwko PiS-owskiej "reformie" sądownictwa

Byliśmy solidarni i spotkaliśmy się dzisiaj 20 lipca 2017r., o godz. 20:00 przed siedzibą Sądu Rejonowego w Kołobrzegu przy ul. Katedralnej po to aby wspólnie wyrazić sprzeciw wobec działań PiS w sprawie "reformy" polskiego sądownictwa.... Punktualnie o godz. 20:00 przybyło przed siedzibę sądu kilkaset osób, członków partii politycznych, stowarzyszeń, ruchów społecznych a także osób niezrzeszonych, którym sprawa demokracji i łamania zasad demokratycznego państwa prawa przez PiS jest najważniejsza.
Nie zabrakło też kołobrzeskich liderów PO, SLD, .N, PSL, KOD, Inicjatywa Polska i wielu mieszkańców i turystów żądających od Prezydenta RP 3 x VETO.
Była też możliwość podpisania Petycji do Prezydenta RP ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości - ogłoszonej z inicjatywy PSL, o czym w swoim przemówieniu informowała Prezes Zarządu PSL | Powiat Kołobrzeski kol. Helena Rudzis-Gruchała.

Informacje nt protestu w mediach lokalnych:
Fotorelacja z protestu poniżej:


Kliknij aby powiększyć

19 lipiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 29, 19-25 lipiec 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: U. Pasławska Rolnicy do PGR, cała Polska do PRL.
OPINIE: R. Plebaniak "Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za łeb trzyma".
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: P. Bejda Dlaczego za wszystko mają płacić polscy kierowcy?
TEMAT TYGODNIA: PiS przejmuje sądownictwo.

Zamów prenumeratę...

 15 lipca 2017r. - Petycja do Prezydenta RP ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości

W dniu 15 lipca 2017r. na stronie petycje.com z inicjatywy Prezesa PSL kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza opublikowano petycję:

Petycja do Prezydenta RP ws. zmian w wymiarze sprawiedliwości

Szanowny Panie Prezydencie,

My, niżej podpisani Pana rodacy, którym na sercu leży dobro naszej Ojczyzny,
wyrażamy zaniepokojenie wprowadzanymi przez większość parlamentarną zmianami w polskim systemie prawnym.
Próby ograniczenia niezależności sądów powszechnych i Sądu Najwyższego zagrażają wolnościom wszystkich Polaków.
Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że wprowadzenie w życie proponowanych
przez partię rządzącą ustaw niszczy nasz system prawny, niszczy polską państwowość.
Zwracamy się do Pana Prezydenta z apelem o nie podpisywanie tych ustaw i skorzystanie z przysługującego Panu prawa do ich zawetowania.
Pan, jako Prezydent RP oraz prawnik, nie może pozostać bierny w sytuacji, gdy przygotowane ustawy szkodzą Polsce i Polakom.
Jeżeli zechcesz poprzeć tą inicjatywę i podpisać petycję kliknij [TUTAJ]

12 lipiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 28, 12-18 lipiec 2017 r.

W numerze m.in.:


Z TRYBUNY SEJMOWEJ: G. Tokarska "Mieszkanie dla młodych".
OPINIE: R. Plebaniak Ale to już było i (nie) wróci więcej.
TEMAT TYGODNIA: Wizyta Prezydenta w Warszawie - między euforią a zdrowym rozsądkiem.
Jubileusz profesora Romualda Turkowskiego.

Zamów prenumeratę...

 08 lipca 2017r. - spotkanie integracyjne Koła Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg

08 lipca 2017r., o godz. 17:00 odbyło się dawno oczekiwane spotkanie integracyjne przy ognisku i grillu członków Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu. Na wstępie przybyłych gości serdecznie przywitał Prezes Zarządu kol. Julian Figuła. Okazja do spotkania była szczególna, nasz przewodniczący komisji rewizyjnej kol. Bolesław Pacewicz obchodził w tym dniu swoje 84 urodziny. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu kol. Eugeniusza Piątka, który dołożył starań do przygotowania miejsca naszego spotkania wszyscy uczestnicy mieli okazję do przygotowania wszelkich potraw z rusztu nad ogniskiem. Nie obyło się oczywiście bez wspólnego śpiewu i tańców w przerwach przy biesiadowaniu.
Cieszy fakt, że jest to druga impreza członków i sympatyków Koła Miejsko-Gminnego PSL tego typu i w porównaniu do poprzedniego roku frekwencja była wyższa. Drogiemu jubilatowi wręczyliśmy bukiet kwiatów i skromny prezent. Odśpiewaliśmy tradycyjne 100 lat! Na zdjęciach poniżej widać jak wzruszył się nasz kolega Bolesław podczas przyjmowania życzeń.
Dla uczestników ale także dla tych co nie przybyli pozostaje fotorelacja zamieszczona poniżej.
Mamy nadzieję, że kolejna okazja do spotkania, biorąc pod uwagę kalendarz imprez na najbliższy miesiąc, będzie już niebawem bo 18 sierpnia br. w Mielnie na II Wojewódzkim turnieju piłki nożnej drużyn mieszanych - KONICZYNKA CUP 2017. Serdecznie dziękujemy organizatorom za te miłe chwile spędzone na łonie przyrody w wesołym towarzystwie.


Kliknij aby powiększyć

05 lipiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 27, 05-11 lipiec 2017 r.

W numerze m.in.:


WYWIAD: M. Maliszewski Sadownicy oczekują rekompensaty za straty.
WYWIAD: Andrzej Kosiniak-Kamysz. Ludzie cenia naszych samorządowców.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: A. Możdżanowska PSL dla polskich rodzin.
TEMAT TYGODNIA: Bitwa o samorządy.
PRAWO: Dłuższa praca kobiet w ciąży.

Zamów prenumeratę...

 03 lipca 2017r. - Sprawozdanie Fundacji City OK ze zbiórki dla Kamili Barszczewskiej

W dniu 03 lipca 2017r. na oficjalnej stronie MSWiA zbiorki.gov.pl opublikowano sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki publicznej w trakcie naszego Charytatywnego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Piknik odbył się w dniu 01 czerwca br. na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte.
Wspólnie z Fundacją City OK przeprowadziliśmy kwestę na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej.

Oficjalne sprawozdanie Fundacji City OK ze zbiórki:


- 3240,24 zł Suma zebranych środków pieniężnych
-  1458,81 zł Koszty organizacji zbiórki publicznej
w tym:
-   394,95 zł Koszty związane z organizacją zbiórki
-   410,00 zł Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej
-   653,86 zł Koszty administracyjne
Całość sprawozdania na stronie zbiorki.gov.pl kliknij tu >>> Nr zbiórki: 2017/2527/OR

 Bezpieczne wakacje dla dzieci

Wszystkim nauczycielom, pedagogom ale przede wszystkim uczniom, przedszkolakom z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 życzymy udanego wypoczynku i bezpiecznych wakacji.
Specjalnie dla Was piosenka kabaretu OT.TO pt. "WAKACJE"
Chodzę do szkoły, koniec roku za pasem.
Stopnie na cenzurze, tata czeka z pasem...
I róbta co chceta, ale najpierw pomyślta.
Już koniec nauki, błąka mi się myśl ta,
że jeszcze tylko No co? nic już nie zostało? To znaczy...
Wakacje, znowu są wakacje...

CZERWIEC 2017

28 czerwiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 26, 28 czerwiec - 04 lipiec 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: Władysław Kosiniak-Kamysz Liderem zaufania wśród polityków.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Maliszewski Ten projekt nie ułatwia zatrudnienia.
WYWIAD: M. Kasprzak Jesteśmy otwarci na dyskusję.
TEMAT TYGODNIA: Obradowała RN PSL Nie ma zgody na wyprowadzenie Polski z Unii.
PRAWO: Odszkodowanie od linii lotniczych.

Zamów prenumeratę...

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 26 czerwca 2017r., o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, Jadwiga Jakóbicka, Bogdan Krawczyński, Krystyna Ciołek, Jerzy Jaguś, w obecności zaproszonego gościa kol. Bolesława Pacewicza - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Najważniejszym punktem porządku obrad posiedzenia było podjęcie uchwał w sprawie rezygnacji z funkcji członka zarządu i jednocześnie rezygnacji z członkowstwa w partii kol. Agnieszki Chrebelskiej oraz wyboru członka zarządu miejsko-gminnego w miejsce po naszej ustępującej koleżance.
Ustąpienie z funkcji i rezygnacja kol. Agnieszki Chrebelskiej była wynikiem pomyślnie zdanych egzaminów i przyjęcia jej w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej. Życzymy Agnieszce sukcesów w jej nowym rozdziale życia i spełnienia marzeń z tym związanych. Prezes Zarządu kol. Julian Figuła zaproponował kandydaturę kol. Zdzisława Grzebieluchy. Kol. Zdzisław Grzebielucha wyraził zgodę na kandydowanie i w kilku zdaniach przedstawił swoją osobę i długoletnie zaangażowanie w prace PSL.
W wyniku głosowania wybrano kol. Zdzisława Grzebieluchę na członka Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu.
Kolejnymi tematami posiedzenia były stan przygotowań do wyborów samorządowych 2018, organizacja w dniu 08 lipca spotkania członków koła na imprezie integracyjnej przy grillu oraz na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. temat wsparcia nowotworzonego kołobrzeskiego hospicjum stacjonarnego. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.

 Życzenia z okazji Dnia Ojca

 Apel Prezesa KRUS Adama Sekścińskiego, o bezpieczne wakacje dla dzieci rolników

"Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach! Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych..."
- z takim apelem zwrócił się do rolników - rodziców i opiekunów dzieci w związku z rozpoczętymi tegorocznymi wakacjami Prezes KRUS - Adam Sekściński.

Pełny tekst listu z apelem Prezesa KRUS...

21 czerwiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 25, 21-27 czerwiec 2017 r.

W numerze m.in.:


Z TRYBUNY SEJMOWEJ: K. Paszczyk Zła recepta na uzdrowienie polskich sądów.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: U. Pasławska Wiele do zrobienia w zakresie praw kobiet.
PUBLICYSTYKA: A. Jarubas Ubrał się diabeł w ornat...
TEMAT TYGODNIA: Zmiany w RIO, czyli zamach na samorządy.
Zamów prenumeratę...

 14 czerwca 2017r. - posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 14 czerwca 2017r., o godz. 19:30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu. Posiedzenie rozpoczął, z uwagi na niespodziewane spóźnienie kol. Heleny Rudzis - Gruchały, wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Lech Bany.
W posiedzeniu uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Paweł Adamczak, Jerzy Jaguś, Jadwiga Jakóbicka, a także po kilkunastominutowym spóźnieniu Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała, która objęła przewodnictwo obrad. Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem posiedzenia było podsumowanie przebiegu imprez w miesiącach maj-czerwiec br., a działo się w tym okresie wyjątkowo dużo.

W dniu 03 maja br. po raz pierwszy w historii naszej organizacji w tak spektakularny sposób daliśmy wyraz naszemu protestowi przeciwko organizacji uroczystości Święta Konstytucji 3-go Maja przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zostało to w mieście zauważone, zarówno przez mieszkańców jak i władze.
W dniu 06 maja br. delegacja PSL | Powiatu kołobrzeskiego wzięła udział wspólnie z kołobrzeską PO i KOD w Marszu Wolności organizowanym w Warszawie.
W dniu 08 maja br. wzieliśmy udział w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa - 77. rocznicy zakończenia II Wojny Światowej organizowanych na Cmentarzu Wojennym.
W dniu 12 maja br. członkowie PSL | Powiatu kołobrzeskiego spotkali się na ul. Witosa w rocznicę Przewrotu Majowego Józefa Piłsudskiego by przypomnieć o ciemnych kartach naszej historii i uczcić pamięć 215 żołnierzy i 164 cywilów poległych w dniach 12-15 maja 1926 roku w czasie Przewrotu Majowego 1926r.
W dniach 19-20 maja 2017 r. wzieliśmy udział w Turnieju siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL organizowanym w Mrzeżynie. Zajeliśmy tam III miejsce zdobywając puchar.
A jednocześnie była to wspaniała impreza integracyjna, na której byliśmy najliczniejszą ekipą. Jak widać imprez w miesiącu maju nie brakowało. Koniec miesiąca maj był też gorącym okresem. To własnie wtedy przygotowywaliśmy Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Piknik odbył się w dniu 01 czerwca br. na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte. Wspólnie z Fundacją City OK przeprowadziliśmy kwestę na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. Uzbieraliśmy blisko 3400 zł. W tym samym dniu Kołobrzeg odwiedził w ramach trasy po Pomorzu Zachodnim Prezes PSL kol. Władysław Kosiniak-Kamysz. Mieliśmy okazje na spotkanie z Prezesem PSL a także na kilkugodzinne rozmowy programowe dotyczące przyszłorocznych wyborów samorządowych. Na posiedzeniu podsumowaliśmy od strony roboczej kwestie organizacji tego typu przedsięwzięć, tak aby w w następnym roku poprawić lub zmienić przebieg pikniku. Nie minęło kilka dni a już 03 czerwca br. spotkaliśmy się w Sławnie na obchodach tradycyjnego Wojewódzkiego Święta Ludowego. Po raz kolejny z rzędu byliśmy najliczniejszą ekipą powiatową. Zabawa była przednia ale nie obyło się bez drobnych incydentów, o których na posiedzenu powiedział kol. Julian Figuła. Do tematu wrócimy na kolejnym posiedzeniu zarządu powiatowego.
Kolejnym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowań do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Z uwagi na ograniczenia czasowe i fakt, że tematyka ta będzie poruszana na każdym posiedzeniu, omówiono tylko najważniejsze kwestie.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące. A w nich m.in. fakt, że wchodzimy w okres wakacyjny i czas intensywnych prac polowych. Z pewnością będziemy starali się w tym okresie spotkać ekipą na festynach organizowanych na terenie naszego powiatu w poszczegółnych gminach. Na tym posiedzenie zakończono.

14 czerwiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 24, 14-20 czerwiec 2017 r.

W numerze m.in.:


Z TRYBUNY SEJMOWEJ: K. Jarubas PRL Dążyło do centralizacji władzy...
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Kasprzak Strażacy dbają o bezpieczeństwo państwa.
WYWIAD: A. Jarubas Siarczkowy potencjał ponidzia.
TEMAT TYGODNIA: Młodzi nie wierzą eurosceptykom.
Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:
informacja z obchodów Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Święta Ludowego w Sławnie

Kliknij aby powiększyć

 Odeszła od nas Kamila Barszczewska...

Dzisiaj rano, 09 czerwca 2017 r., przegrywając walkę z ciężką chorobą, i w wieku 34 lat odeszła od nas Kamila Barszczewska. Kamila za kilka dni miała lecieć na dalsze leczenie do Meksyku. Miała ...
To Kamila walcząc do końca z rakiem, potrafiła poderwać kołobrzeżan do spontanicznego zaangażowania się w tej walce. To dzięki Niej my - ludowcy zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy nie tak dawno bo zaledwie kilka dni temu, wspaniałą imprezę - Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Niestety wiadomość o śmierci Kamili jak zawsze trafiła nas jak grom z jasnego nieba. Walkę niestety przegrała ale pamięć o Niej zostanie w naszych sercach na zawsze.
Cześć Jej Pamięci !!!          [*]_ [*]_ [*]

Msza Św. pogrzebowa odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 10:45 w kościele w Grzybowie.
Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym w Kołobrzegu.
Kondukt żałobny wyruszy spod Kościoła p.w. Św. Wojciecha (ostatnia brama cmentarza).
Pogrążona w smutku Rodzina

07 czerwiec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 23, 07-13 czerwiec 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: A. Jarubas Świętokrzyskie czyta Żeromskiego.
WYWIAD: K. Hetman Idziemy własną drogą.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: U. Pasławska Te zmiany nie ułatwią życia obywatelom.
TEMAT TYGODNIA: Oni zlikwidują polskie rolnictwo?
RAPORT: Młodzi Polacy - zawiedzeni, radykalni.
Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:
informacja z wizyty Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza w Kołobrzegu

Kliknij aby powiększyć

 03 czerwiec 2017 r. - relacja z Wojewódzkiego Święta Ludowego w Sławnie

W minioną sobotę, 03 czerwca br. zachodniopomorscy ludowcy, a wśród nich nasza delegacja, spotkali się na obchodach tradycyjnego Wojewódzkiego Święta Ludowego w Sławnie.
Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Św. celebrowaną przez proboszcza ks. Leszka Szurka w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki. Po uroczystej Mszy Św. wszyscy uczestnicy przeszli kolorowym korowodem z orkiestrą OSP, marżoretkami i pocztami sztandarowymi na Plac Kard. Wyszyńskiego gdzie nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich uczestników i zaproszonych gości.
Wśród zaproszonych gości m.in. byli Poseł na Sejm RP Stanisław Gawłowski (PO), Wiceprezes PSL, Europoseł Krzysztof Hetman, Prezes Zachodniopomorskiego PSL Jarosław Rzepa oraz przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Sławna Krzysztofem Frankensteinem na czele. Po oficjalnym powitaniu gości i uczestników, okolicznościowych przemówieniach przystapiono uroczystej dekoracji najbardziej zasłużonych ludowców. Najwyższym odznaczeniem PSL - Medalem Wincentego Witosa, wyróżniono Zdzisława Sieradzkiego - Prezesa Zarządu Gminnego PSL Postomino. Wręczono również odznaczenia Złote Koniczynki zasłużonym działaczom PSL z regionu. Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczestnicy wysłuchali występów lokalnych zespołów ludowych Pieńkowianie z Postomina i Wrzosów z Warszkowa, Darii Dydyny i Niezbędnego Balastu oraz pokazy taneczne zespołu tańca Finezja. Gwiazdami wieczoru były zespoły - ShanteL oraz CamaSutra. Wszyscy uczestnicy Wojewódzkiego Święta Ludowego mieli okazję spróbować potraw regionalnych, a także potraw z grilla, grochówki i piwa. Dzieci miały okazje do zabawy na zjeżdżalniach, obejrzenia sprzętu strażackiego i rolniczego z najnowszym modelem ciągnika URSUS. Pogoda dopisała, wszyscy bawili się przednio. Do zobaczenia za rok 26 maja 2018 r. na Krajowym Święcie Ludowym w Gryficach.

Kliknij aby powiększyć

  Relacja z imprezy Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz wizyty Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza 01 czerwca br.

W tym miejscu miała być normalna relacja z imprezy Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka a przez odwiedziny Prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i rzecznika prasowego PSL Jakuba Stefaniaka będzie rozszerzona relacja o spotkanie z Prezesem PSL. Ale przejdźmy do konkretów. Punktualnie o godz. 13:00 pełni obaw zaczęliśmy rozstawiać nasze stoiska na placu zabaw dla dzieci przy ul. Obrońców Westerplatte. Czego się obawialiśmy? - wszystkiego. Czy będzie słoneczna pogoda, czy dzieci odnajdą nasz plac zabaw, czy mieszkańcy i turyści zachęceni muzyką i zapachami z grilla będą hojni?
Wszak wyznaczony cel - charytatywna akcja wspólnie z Fundacją City OK dla Kamili Barszczewskiej był najważniejszy.
Wszyscy członkowie i sympatycy PSL pomogli jak umieli. Ciasta upieczone, kiełbaski i kaszanki na grillu, kolorowe balony i sztalugi czekały już na dzieci.
O godz. 14:00 zaczęło się. Na fotkach zobaczycie wspaniałą, rodzinną atmosferę. Dzieciaki opanowały plac zabaw. Wszystkie sztalugi zajęte. Kto by pomyśłał, że rodzice rysują wspólnie ze swoimi pociechami. Ciekawe czy na codzień też tak wspólnie rysują? Nasz piknik odwiedzili także przedstawiciele władz:
Poseł na Sejm RP Marek Hok(PO), członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, kandydatka PO na Prezydenta Miasta Kołobrzeg w najbliższych wyborach Anna Mieczkowska, Starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski i członek Zarządu Powiatu kołobrzeskiego Mirosław Tessikowski.
Informacje nt Charytatywnego Pikniku Rodzinnego w mediach lokalnych:

Kliknij aby powiększyć

I teraz druga dosyć niespodziewana część naszego pikniku. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz po krótkim spacerze Bulwarem Szymańskiego zawitał i do nas. To tutaj rozmawiał z rodzicami, to tutaj odbył sie breafing.
I co najważniejsze, tutaj korzystając z okazji w przystanku przed dalszą podróżą postanowił skosztować naszych potraw w towarzystwie Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosława Rzepy. Mieliśmy okazję, porozmawiać jak równy z równym ze swoimi prezesami. Mamy wspólne, pamiątkowe fotografie. Impreza zakończyła się ok. godz. 18:00. Organizatorzy zmęczeni ale uśmiechnięci, frekwencja zaskoczyła nas bardzo mile.
Informacje nt wizyty Prezesa PSL w mediach lokalnych:
Kamilo mamy nadzieję, że przełożyło się to na sporą kwotę, która zasili Twoje konto w Fundacji City OK. Dzięki Tobie mogliśmy wspólnie dokonać wspaniałych rzeczy. Konkretną kwotę jaką uzbieraliśmy podamy po oficjalnym przeliczeniu puszek w obecności przedstawicieli Fundacji.
Jeżeli ktoś zechciałby jeszcze indywidualnie wspomóc finansowo leczenie Kamili Barszczewskiej proszę kliknąc na przycisk i dokonać wpłaty
Korzystając z okazji serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, którzy przyczynili się do sukcesu tej imprezy i wspaniałej zabawy dzieci, a w szczególności naszym niezastąpionym Paniom za wspaniałe wypieki i potrawy...

Kliknij aby powiększyć

MAJ 2017

 Zaproszenie na Wojewódzkie Święto Ludowe w Sławnie

Już w najbliższą sobotę 03.06. 2017 r. ludowcy z Województwa Zachodniopomorskiego spotkają się w Sławnie na Wojewódzkim Święcie Ludowym.
Z tej okazji zachodniopomorskich ludowców odwiedzi Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wojewódzkie Święto Ludowe rozpocznie się o godz. 12:00 Mszą Św. w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kościuszki. Następnie wszyscy uczestnicy przejdą na Plac Kard. Wyszyńskiego gdzie nastąpi oficjalne powitanie zaproszonych gości.
Od godz. 14:00 w bloku artystycznym gry i zabawy dla dziecioraz występy zespołów. Oczywiście wszelkiego jadła i picia dla uczestników nie zabraknie.
Z tej okazji Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wystosował otwarty list do uczestników Świąt Ludowych w całej Polsce.
W uroczystościach zachodniopomorskich nie zabraknie oczywiście naszej ekipy - ludowców z powiatu kołobrzeskiego.
PSL | Powiat kołobrzeski serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wyjazdu na obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego w Sławnie.

31 maj 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 22, 31 maj - 06 czerwiec 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: M. Baszko Przywróćmy finansowanie OSP.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: P. Bejda Miał kupić dla wojska drony.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Z. Sosnowski To wszystko zasmuca i niepokoi.
TEMAT TYGODNIA: Samorządy fundamentem demokratycznego państwa.
DODATEK SPECJALNY: Polska - nasza wspólna sprawa.
Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:
informacja z naszego spotkania w rocznicę Przewrotu Majowego 1926r.

Kliknij aby powiększyć

 Otwarte spotkanie z Prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego - zapowiedź

Już jutro, w najbliższy czwartek 01.06. 2017 r. Kołobrzeg odwiedzi Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem rozpocznie się ok. godz. 16:00 spacerem nadmorską trasą ul. Towarowa - Latarnia Morska - Bulwar Szymańskiego - Pomnik Zaślubin Polski z morzem - ul. Obrońców Westerplatte, a nastepnie briffingiem i będzie poświęcone propozycjom PSL z zakresu polityki społecznej.
W spotkaniu uczestniczyć także będą Prezes Zarządu zachodniopomorskiego PSL, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego kol. Jarosław Rzepa, Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego kol. Lech Bany i Prezes Zarządu Powiatowego - kol. Helena Rudzis-Gruchała. Prezes Zarządu Powiatowego - kol. Helena Rudzis-Gruchała i Zarząd Powiatowy PSL Powiatu kołobrzeskiego serdecznie zapraszają wszystkich na otwarte spotkanie z Prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem - Kamyszem, Posłem na Sejm RP.

  Zaproszenie na Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka

Prezes Zarządu Powiatowego - kol. Helena Rudzis-Gruchała i Zarząd Powiatowy PSL | Powiatu kołobrzeskiego serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców oraz turystów do wzięcia udziału w Pikniku Rodzinnym z okazji Dnia Dziecka, połączonego z akcją charytatywną i zbiórką publiczną prowadzoną przez Fundację City OK na rzecz Kamili Barszczewskiej - mieszkanki naszego powiatu kołobrzeskiego.
Charytatywny Piknik Rodzinny odbędzie się w najbliższy czwartek 01 czerwca br. w godzinach 14:00 - 18:00 na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu.
W tym dniu przygotowaliśmy dla dzieci wiele atrakcji, m.in. animacje oraz gry i zabawy. Ponadto każdy z uczestników będzie mógł narysować rysunek o dowolnej tematyce, który zostanie wystawiony na licytację.
Nie zabraknie smakołyków piknikowych: kiełbaski, kaszanki z grilla, pajdy chleba ze smalcem i ogórkiem małosolnym, ciasta i innych słodkości. Cały dochód z licytacji i sprzedaży smakołyków przeznaczony zostanie na leczenie Kamili Barszczewskiej.
Zachęcamy do wspólnej zabawy, wspólnego spędzenia czasu i wspólnej pomocy dla Kamili, której życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!
Informacje nt Pikniku Rodzinnego w mediach lokalnych:

29 maj 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer czasopisma

Kołobrzeskie Wiadomości Nr 54, wiosna-lato 2017 r.

W numerze m.in.:
Relacja z naszego I Rajdu Pieszego członków, sympatyków PSL i ich rodzin "W rocznicę walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem 1945"

 Życzenia z okazji Dnia Matki

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 29 maja 2017r., o godz. 19:00 odbyło się kolejne w tym miesiącu posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli także: kol. Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Robert Jaruzel, Jadwiga Jakubicka i Eugeniusz Piątek.
Jedynym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowania do Charytatywnego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka organizowanego wspólnie z Fundacją City OK w celu przeprowadzenia kwesty na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. A także przygotowania się do spotkania z Prezesem PSL kol. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i prezesem Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Jarosławem Rzepą.
Omówiliśmy godzina po godzinie planowany scenariusz imprezy wraz z ustaleniem osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania wyznaczonych przez zarządy gminne. Planowany scenariusz obejmował piknik na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte połączony z przygotowaniem stoisk z daniami z grilla, grochówką, kawą, herbatą, ciastami i napojami. Oczywiście w trakcie pikniku zorganizujemy gry i zabawy dla dzieci, rysowanie w plenerze przy muzyce. Jedenastu woluntariuszy wyruszy z puszkami w kweście na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej.
Jednocześnie w tym samym dniu o godz. 16:00 planujemy przywitanie Prezesa PSL kol. Władysława Kosiniaka-Kamysza i prezesa Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PSL kol. Jarosława Rzepy wraz z osobami im towarzyszącymi, a następnie spacer promenadą nadmorską ze spontanicznymi spotkaniami z turystami. Miejsce powitania ustaliliśmy przed restauracją "Pod Winogronami". Planowana trasa przemarszu wzdłuż nabrzeża i promenadą nadmorską do Pomnika zaślubin Polski z morzem, a następnie do placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte gdzie odbędzie się briefing z przedstawicielami mediów, mieszkańcami i turystami. W trakcie podróży będzie to okazja do chwili odpoczynku, posilenia się i krótkiej przerwy przy kawie i ciastku. Kołobrzeg dla Prezesa kol. Władysława Kosiniaka - Kamysza jest przystankiem w dalszej podróży po Pomorzu Zachodnim. Na tych ostatecznych ustaleniach dyskusję zamknięto, będąc pewnym dopięcia wszystkiego na ostatni guzik i posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL zakończono.

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 24 maja 2017r., o godz. 19:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli także: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Paweł Adamczak, Jerzy Jaguś, Halina Lewandowska i Eugeniusz Piątek.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem posiedzenia było przygotowanie do Charytatywnego Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka. Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała poinformowała zarząd, że w dniu dzisiejszym wystąpiła do Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka z prośbą o umożliwienie zorganizowania pikniku na placu zabaw przy ul. Obrońców Westerplatte w Kołobrzegu. Zgodę na organizację pikniku otrzymaliśmy. Poinformowała zarząd, że podjęła już kroki i skontaktowała się z Fundacją City OK w celu przeprowadzenia kwesty na rzecz chorej Kamili Barszczewskiej. Wspólnie mielibyśmy poprowadzić Charytatywny Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Z uwagi na krótki czas przygotowań do pikniku dokonaliśmy anlizy i rozdzielenia zadań pomiedzy poszczególne koła gminne.
Następnym tematem posiedzenia było omówienie stanu przygotowań do wyjazd w dniu 03 czerwca br. na Wojewódzkie Święto Ludowe do Sławna. Uzgodniliśmy, że wpłaty "wpisowego" dokonamy na miejscu w dniu Święta. W tracie dyskusji ustaliliśmy, że z powiatu kołobrzeskiego pojedzie nas silna dwudziestokilku osobowa grupa.
Trzecim punktem posiedzenia była informacja bieżąca z posiedzenia ZW PSL. Kol. Lech Bany przedstawił zarządowi informacje i tematykę poruszanych kwestii z posiedzenia zarządu wojewódzkiego PSL.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące. Podjęliśmy decyzję, że następne posiedzenie odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2017r. także o godz. 19:00, którego jedynym punktem będzie organizacja pikniku w dniu 01 czerwca br.

24 maj 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 21, 24-30 maj 2017 r.

W numerze m.in.:


OPINIE: U. Pasławska Lepsze emerytury nie tylko dla rolników.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: P. Zgorzelski Władza lokalna musi być blisko ludzi.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Kasprzak Praca sezonowa cudzoziemców.
TEMAT TYGODNIA: I Kongres sejmików województw RP w Łodzi.
Zamów prenumeratę...

 Relacja z Turnieju siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL

W dniu 19 maja 2017 r. drużyny powiatowe Zachodniopomorskiego PSL, w tym i nasza drużyna PSL powiatu kołobrzeskiego wzięły udział w Turnieju siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL w Mrzeżyńskim Centrum Sportu.
Była to kolejna edycja z cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu zintegrowanie naszego środowiska ludowców.
W poprzednim roku mieliśmy Turniej piłki nożnej w Niechorzu.
W tym roku wybrano siatkówkę. Udział wzięło 8 drużyn powiatowych ze Szczecina, Stargardu, Sławna, Łobza, Kołobrzegu, Gryfic, Choszczna i Koszalina.

Ostatecznie turniej wygrała zajmując I miejsce drużyna z powiatu choszczańskiego, II miejsce zajęła drużyna z powiatu łobeskiego a III miejsce wywalczyła drużyna powiatu kołobrzeskiego. Niekwestionowanym liderem w kategorii doping była nasza ekipa PSL | Powiatu kołobrzeskiego, byliśmy najliczniejsi i najgłośniejsi. Jako niespodziankę mieliśmy pokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu najmłodszych zawodników.

Nasza fotogaleria ...


Kliknij aby powiększyć

Po zakończeniu rozgrywek siatkówki i udekorowaniu zwycięskich drużyn wszyscy udaliśmy się na spotkanie integracyjne przy muzyce i tańcach. W przyjemnej, luźnej atmosferze bawiliśmy się do późnych godzin nocnych. Oczywiście (jak widać na fotkach) największe powodzenie mieli prezesi... :-) Następne nasze spotkanie już na ziemi sławieńskiej 03 czerwca na Wojewódzkim Święcie Ludowym, na które już zapraszamy.


Kliknij aby powiększyć

17 maj 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 20, 17-23 maj 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: W. Kosiniak-Kamysz Przedłużony czas składania wniosków o dopłaty. Sukces PSL.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: U. Pasławska Kolejki do lekarzy są coraz dłuższe.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Kasprzak To rozwiązanie to jest inwestycja w rodzinę.
TEMAT TYGODNIA: 60. rocznica odrodzenia się ZMW - zmienili Polskę na lepsze.
Suplementy diety - kosztowne złudzenia.
Coraz bliżej końca użytkowania wieczystego?

Zamów prenumeratę...

 Turniej siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL - zapowiedź

W dniach 19-20 maja 2017 r. członkowie PSL | Powiat kołobrzeski wezmą udział w Turnieju siatkówki drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL organizowanego w Mrzeżynie.

Jest to kolejna z cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych mających na celu zintegrowanie środowiska ludowców. Poprzednie spotkały się z ciepłym przyjęciem i pomimo wyjątkowo niekorzystnej pogody na marcowym rajdzie pieszym w Kołobrzegu chętnie weźmiemy udział w tym turnieju - aura nam nie przeszkodzi :-)
Kilka szczegółów organizacyjnych:
piątek, 19 maja
godz. 16:30 - wyjazd z Kołobrzegu Busem, parking przy McDonald's, ul. Koszalińska (koszt w obie strony ok. 10-20 zł/osoba)
godz. 17:30 - 20.45 - turniej siatkówki - Hala Widowiskowo- Sportowa, Mrzeżyńskie Centrum Sportu,
ul. Tysiąclecia 32A
godz. 21.00 - kolacja, impreza integracyjna przy muzyce, Ośrodek MORS, ul. Tysiąclecia 52. Bogate menu dla każdego coś pysznego!
Istnieje możliwość wykupienia noclegu w cenie 110zł/osoba w Ośrodku GEOVITA w Mrzeżynie, ul. Pocztowa 4, tel. recepcja: 91 386 62 72, 695-377 721
sobota, 20 maja
o godz. 08:00 - śniadanie
o godz. 11:00 - posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego PSL, Ośrodek MORS, ul. Tysiąclecia 52.
Zgłaszanie swojego udziału w imprezie tel. do prezesów kół gminnych, w Kołobrzegu do kol. Juliana Figuły lub kol. Roberta Kołodziejczyka. Wpłata wpisowego 10zł/osoba na miejscu.
Do zobaczenia w Mrzeżynie :-)

 12 maja - rocznica Przewrotu Majowego 1926 roku.

W dniu 12 maja br. o godz. 19:00 członkowie PSL | Powiat kołobrzeski spotkali się na ul. Witosa w rocznicę Przewrotu Majowego Józefa Piłsudskiego. Miejsce tego spotkania nie było przypadkowe, w Kołobrzegu jest ulica nazwana imieniem Wincentego Witosa ale niestety nie ma żadnego miejsca aby można było taką skromną uroczystość przeprowadzić.
Zapaliliśmy znicze i uczciliśmy pamięć 215 żołnierzy i 164 cywilów poległych w dniach 12-15 maja 1926 roku w czasie Przewrotu Majowego 1926r.

Kol. Robert Kołodziejczyk zapoznał zgromadzonych z KALENDARIUM WYDARZEŃ PRZEWROTU MAJOWEGO, z późniejszymi skutkami politycznymi i społecznymi zamachu. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że mądrość i odpowiedzialność za losy narodu najważniejszych osób w państwie: Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, Premiera RP Wincentego Witosa czy Marszałka Sejmu Macieja Rataja pozwoliły uniknąć dalszych bratobójczych walk i przelewania polskiej krwi. Tak się składa, że wszyscy byli przedstawicielami nurtu ludowego w polityce. Bohaterowie tamtych dni:

Prezydent RP
Stanisław Wojciechowski

Premier RP
Wincenty Witos

Marszałek Sejmu RP
Maciej Rataj

W swoim wystąpieniu Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Helena Rudzis-Gruchała podkreśliła, zbieżność sytuacji politycznej tej obecnej i tej z maja 1926 roku. Oby wydarzenia z roku 1926 były dla nas przestrogą i nauczką. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn Polskiego Stronnictwa Ludowego - Rotę.
Relacje w mediach lokalnych:

Nasza fotogaleria ...

Kliknij aby powiększyć

10 maj 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 19, 10 maj 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: W. Kosiniak-Kamysz Flaga to symbol jednoczący polaków.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Sawicki Zanim coś popsujecie, czasami się zastanówcie.
OPINIE: prof. A. Zoll O władzy, obywatelach, samorządności i ludzkiej godności.
TEMAT TYGODNIA: Marsz w obronie obywatelskich wolności.
Pomysły ludowców na lepszy Sejm.
Nowe media pomagają populistą, szkodzą demokracji.

Zamów prenumeratę...

PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru: relacja z Biało-Czerwonego Marszu Wolności i informacja w sprawie inicjatywy posadzenia Dębu - pomnika ku czci Witosa...

Kliknij aby powiększyć

 08 maja - Narodowy Dzień Zwycięstwa, 72. rocznica zakończenia II Wojny Światowej.

Dzisiejsze kołobrzeskie obchody rocznicowe Narodowego Dnia Zwycięstwa rozpoczęły się o godz. 10:30 mszą św. w intencji poległych i żyjących polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej w Kościele Garnizonowym pw. Św. Macieja.
W mszy św. udział wzieli przedstawiciele władz samorządowych: Anna Mieczkowska - członek Zarządu województwa Zachodniopomorskiego, Mirosław Tessikowski - Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu i Jacek Woźniak - Wiceprezydent Miasta Kołobrzeg ds Społecznych, poczty sztandarowe służb mundurowych, organizacji kombatanckich, społecznych i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie o godz. 11:40 na Cmentarzu Wojennym odbyła się oficjalna uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Chwały. Jak na warunki kołobrzeskie, przebieg uroczystości był bardzo skromny wręcz symboliczny, krótkie przemówienie, a następnie złożenie wiązanek kwiatów przez delegacje.
Relacje z przebiegu uroczystości:

Nasza fotogaleria ...

Kliknij aby powiększyć

  Biało-Czerwony Marsz Wolności wspólnie z kołobrzeską PO i KOD

W dniu 06 maja 2017r., punktualnie o godz. 02:30 wyruszył z Kołobrzegu autokar z ekipą kołobrzeskiej Platformy Obywatelskiej, PSL i KOD na Biało - Czerwony Marsz Wolności zabierając po drodze działaczy KOD w Koszalinie.

Po dotarciu ok. godz. 10:00 na parking przy Pałacu Kultury i Nauki spotkaliśmy się z Posłem na Sejm RP Markiem Hokiem, który serdecznie nas powitał. Pamiątkowa fotka ekipy z powiatu kołobrzeskiego okok:
Relacje z Marszu Wolności w lokalnych mediach:

Nasza fotogaleria ...


Kliknij aby powiększyć

  Kołobrzeskie obchody Święta Konstytucji 3-go Maja

W dniu 03 maja 2017r., o godz. 10:00 rozpoczęliśmy tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3-go Maja udziałem we Mszy Św. za Ojczyznę w Bazylice konkatedralnej. Kilka dni wcześniej poinformowaliśmy w opublikowanym Oświadczeniu o odmowie wzięcia udziału w dalszej części obchodów przy pomniku I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Protestując w ten sposób przeciwko nieprzemyślanemu wyborowi miejsca do przeprowadzenia uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.
Zgodnie z tym oświadczeniem po zakończonej mszy św. zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie i przeszliśmy do kawiarni aby przy kawie i ciastku uroczyście spotkać się przy świątecznym stole. Szkoda tylko, że nie wiedzieliśmy wcześniej o obchodach organizowanych przed ratuszem o godz. 13:00 przez kołobrzeskich działaczy KOD.
Widać nie jedyni niezgadzaliśmy się na obchody Święta Konstytucji 3-go Maja przy pomniku Piłsudskiego - późniejszego autora Przewrotu Majowego 1926 roku.

O obchodach Święta Konstytucji 3-go Maja w Kołobrzegu:

Nasza fotogaleria ...


Kliknij aby powiększyć

KWIECIEŃ 2017

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 28 kwietnia 2017r., o godz. 20:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli jeszcze: kol. Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Robert Jaruzel, Bogdan Mordarski i Jakubicka Jadwiga.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Jedynym tematem posiedzenia było zapoznanie i omówienie z sytuacją w Radzie Gminy Dygowo, po złożeniu oficjalnego wniosku o odwołanie z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Dygowo radnego Artura Wasiewskiego. Kol. Robert Jaruzel w swoim wystąpieniu przedstawił fakty jakie miały miejsce w czasie obrad Rady Gminy Dygowo i swój pogląd na ten temat. Prezydium Zarządu Powiatowego PSL przyjęło do wiadomości przedstawione informacje i wyraziło poparcie do autonomicznych działań Prezesa struktur gminnych PSL w Dygowie a jednocześnie radnego Rady Gminy Dygowo - kol. Roberta Jaruzela. Jedyne zastrzeżenia jakie w trakcie dyskusji wyrażono dotyczyły lepszej komunikacji na przyszłość między prezesami struktur PSL powiatu kołobrzeskiego szczególnie w tak dynamicznych sytuacjach.

O odwołaniu przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w lokalnych mediach:

  Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu składa oświadczenie w sprawie tegorocznych obchodów Święta Konstytucji 3-go Maja

Na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku Zarząd Powiatowy PSL w Kołobrzegu postanowił po burzliwej dyskusji nie uczestniczyć w drugiej części obchodów tj. w przemarszu pod pomnik I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Postanowił także zobowiązać Prezesa Zarządu Powiatowego do wydania oświadczenia z uzasadnieniem merytorycznym naszej decyzji.
Zobowiązanie takie Prezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski kol. Helena Rudzis-Gruchała wykonała w dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia br poprzez wydanie i opublikowanie oświadczenia w przedmiotowej sprawie.
W uzasadnieniu czytamy m. in., że odmowa wzięcia udziału w uroczystościach z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja pod pomnikiem I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest podyktowana szacunkiem do historii i dążeniem do propagowania prawdy historycznej.
Chcemy w ten sposób pokazać nieprzemyślany wybór miejsca do przeprowadzenia uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja.

O naszej inicjatywie więcej w mediach:

26 kwiecień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy podwójny numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 17-18, 26 kwiecień - 09 maj 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: A. Jarubas Wydmuszka zamiast samorządu.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Z. Sosnowski Czerwona kartka od strażaków ochotników.
OPINIE: R. Plebaniak Reforma sądownictwa próba leczenia.
TEMAT TYGODNIA: Śmierć na talerzu. Rząd przepycha GMO.
Ocalmy Polskę samorządową.
Ludzkie życie stawką w nowoczesnej onkologii.

Zamów prenumeratę...

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 26 kwietnia 2017r., o godz. 18:00 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego PSL kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Lech Bany, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Jakubicka Jadwiga, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Piotr Szczygielski i Robert Piskorz. Pierwszy raz w tej kadencji posiedzenie odbyło sie poza Kołobrzegiem, w GOK w Siemyślu. Na posiedzenie to zaproszony został Wójt Gminy Siemyśl Marek Dołkowski.
Posiedzenie rozpoczęto przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie i zaplanowanie naszego udziału w obchodach świąt majowych, w tym m. in. 1-go Maja - Święto Pracy, 2-go Maja - Święto Flagi, 3-go Maja - rocznica Konstytucji 3-go Maja, 8-go Maja - Dzień Zwycięstwa. Ustaliliśmy, że Święto Flagi każdy z naszych członków świętował będzie indywidualnie, np. poprzez wywieszenie flagi narodowej lub udział w imprezach organizowanych przez władze. Natomiast wokół obchodów rocznicowych z okazji Konstytucji 3-go Maja rozpoczęła się burzliwa dyskusja.
Kol. Robert Kołodziejczyk w swoim wystąpieniu przedstawił swój pogląd, że zorganizowanie drugiej części uroczystości pod pomnikiem I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest co najmniej delikatnie mówiąc nietrafione. Józef Piłsudski był autorem i przywódcą Przewrotu Majowego 1926 roku.
Ten sam Piłsudski wyrażał się cyt. "Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty. Pierdel, serdel, burdel."
"Rzeczpospolita to wielki burdel, konstytucja to prostytutka, a posłowie to kurwy!" Czy nikt z obecnie urzędujących nie zna tych faktów? Jak można uczcić Konstytucję 3-go Maja pod pomnikiem Piłsudskiego przywódcy Przewrotu Majowego 1926 roku. W Przewrocie Majowym zginęło 379 osób, a 900 odniosło rany. Reasumując Święto Konstytucji 3-go Maja mielibyśmy obchodzić pod pomnikiem osoby, która tą konstytucję zdeptała, z krwią na rękach swoich obywateli .... Dyskusję posumowaliśmy wnioskiem, że jako PSL bierzemy udział tylko we Mszy Św. w Bazylice Mniejszej, natomiast w formie protestu odmawiamy naszego udziału w dalszej części obchodów. Jednocześnie zobowiązujemy Prezes Zarządu Powiatowego do wydania Oświadczenia, z naszym stanowiskiem w tej sprawie.

W drugim punkcie porządku obrad posiedzenia poruszana była kwestia naszego udziału w Marszu Wolności organizowango w Warszawie w dniu 06 maja br. Marsz ten jest wspólnym przedsięwzięciem PO, PSL i KOD-u. Wyjazd z Kołobrzegu autokarem (koszt pokrywa PO) prawdopodobnie 06 maja o godz. 02:00, szczegóły wyjazdu podamy zainteresowanym telefonicznie.
W trzecim punkcie porządku obrad kol. Lech Bany zapoznał członków zarządu powiatowego z tematyką poruszaną na ostatnim posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL. W tym m.in. najbliższe imprezy tj. już 19/20 maja w Mrzeżynie turniej piłki siatkowej i tegoroczne Wojewódzkie Święto Ludowe, które odbędzie się 3 czerwca w Sławnie. Zapoznano nas z trudnym tematem finansów partii, płatności składek członkowskich itp.
W kolejnym punkcie porządku obrad posiedzenia poruszono kwestie wyborów samorządowych 2018. W dyskusji ustalono, że priorytetem będzie dla nas lista do rady powiatu. Wyznaczono koordynatorów na poszczególne okręgi wyborcze.
W ostatnim punkcie porządku obrad posiedzenia zarządu powiatowego poruszano sprawy bieżące, w tym m.in. kol. Helena Rudzis-Gruchała przedstawiła informację nt naszej inicjatywy posadzenia Dębu. Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek zaproponował spotkanie robocze w tej sprawie w dniu 22 maja br o godz. 13:00. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.

19 kwiecień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 16, 19 - 25 kwiecień 2017 r.

W numerze m.in.:


OPINIE: U. Pasławska Trochę historii - ważnej, a zbyt często zapomnianej.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: M. Maliszewski Problemy w rolnictwie.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: J. Łopata Warto przebywać wśród rolników.
TEMAT TYGODNIA: W Polsce rodzi się za mało dzieci.
Rząd chce zabrać pieniądze samorządom.
Jaka będzie wspólna polityka rolna po 2020 r.?

Zamów prenumeratę...

 Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu składa wniosek o zezwolenie na zasadzenie drzewa - jako żywego pomniku ku czci Wincentego Witosa

Na posiedzeniu w dniu 27 marca 2017 roku Zarząd Powiatowy PSL w Kołobrzegu podjął jednogłośnie uchwałę Nr 1/2017 o wystąpieniu do władz Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o zezwolenie na posadzenie drzewa - dębu szypułkowego jako żywego pomniku ku czci Wincentego Witosa na trawniku przy skrzyżowaniu ulic Sybiraków i Armii Krajowej i postawienie ławki z tabliczką informacyjną przy krawędzi chodnika. Uchwałę tą wykonano w dniu dzisiejszym tj. 13 kwietnia br poprzez złożenie w Biurze Podawczym UM Kołobrzeg pisma z wnioskiem do Prezydenta Miasta Kołobrzeg - Janusza Gromka, a także do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta Kołobrzeg - Ryszarda Szufla.
Jako członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego pragniemy uhonorować - poprzez zasadzenie drzewa jako żywego pomniku - znamienitego działacza ruchu ludowego Wincentego Witosa - Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Inicjatywa posadzenia drzewa oprócz znaczenia upamiętniającego jest również odpowiedzią na masową wycinkę drzew wskutek tzw Lex Szyszko. Sama lokalizacja też jest dla nas symboliczna. Proponując władzom Kołobrzegu upamiętnienie przywódcy państwa polskiego, wywodzącego się z ruchu ludowego chcemy pokazać, że można dać przykład działania dla dobra ogółu, bez względu na orientację polityczną czy pochodzenie. To tutaj składamy kwiaty i palimy znicze w każdą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Musimy pamiętać, że podczas rocznicowych obchodów Święta Niepodległości organizowanych corocznie przez władze miasta 11-go listopada winniśmy hołd przedstawicielom trzech głównych nurtów politycznych, które doprowadziły do jej odzyskania w 1918 roku. Nurt socjalistyczny z Piłsudskim na czele, nurt narodowy z Dmowskim i nurt ludowy przywódcą, którego był Wincenty Witos. Taka była nasza droga do odzyskania niepodległości.

O naszej inicjatywie w kołobrzeskich mediach:

Życzenia Wielkanocne 2017 od tygodnika Zielony Sztandar12 kwiecień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 15, 12 - 18 kwiecień 2017 r.

W numerze m.in.:


AKTUALNOŚCI: U. Pasławska Antyreforma edukacji uderzy w wiejskie dzieci.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: W. Kosiniak-Kamysz Nie ma powodów, żeby tego rządu bronić.
SYLWETKI: Jubileusz 80-lecia J. Szymanka.
TEMAT TYGODNIA: Alarm! Zabiorą Polsce unijne pieniądze.
"Złotówka za złotówkę" zostaje.
Ta konstytucja strzeże naszej wolności.

Zamów prenumeratę...

 Życzenia Wielkanocne 2017
05 kwiecień 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 14, 05 - 11 kwiecień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Zbigniew Sosnowski Co by tu jeszcze.
WYWIAD: Jarosław Flis Atak na samorządy nie opłaci się PiS.
OPINIE: Waldemar Pawlak Działania na nowe czasy.
TEMAT TYGODNIA: Fundamentem organizacji państwa jest konstytucja.
Unia pozostanie nie podzielona i niepodzielna.
Wystartowało Forum Myśli Społecznej.

Zamów prenumeratę...

MARZEC 2017

29 marzec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 13, 29 marzec - 04 kwiecień 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Andrzej Grzyb Jubileuszowy szczyt.
WYWIAD: Marek Prawda Wołamy cię, Europo.
OPINIE: Czesław Siekierski 22 marca - Światowy Dzień Wody.
TEMAT TYGODNIA: Wspólna Europa.
Rząd wypowiedział wojnę samorządom.
Seniorów wciąż nie stać na leki.
a także

Relacja z udziału członków i sympatyków PSL w obchodach 72. rocznicy walk o Kołobrzeg...

Zamów prenumeratę...

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 27 marca 2017r., o godz. 17:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Wiceprezesa Zarządu Powiatowego PSL kol. Lecha Banego, w którym uczetniczyli: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Bogdan Mordarski, Jerzy Jaguś, Paweł Adamczak, Halina Lewandowska i Robert Piskorz.
Posiedzenie rozpoczęto przedstawieniem i przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie i podsumowanie naszego udziału w tegorocznych obchodach, 72. rocznicy walk o Kołobrzeg, które odbyły się w dniach 17-18 marca br.
Kol. Robert Kołodziejczyk zapoznał wszystkich z przebiegu uroczystości a w szczególności z imprezy, którą zorganizował i przeprowadził Zarząd Miejsko - Gminny PSL | Kołobrzeg z udziałem drużyn powiatowych Zachodniopomorskiego PSL z Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosławem Rzepą na czele.
W imprezie wzięło udział blisko 100 osób, co przy tak niekorzystnej pogodzie uznać należy za duży sukces. Nie było się bez drobnych incydentów (brak flag przy pomniku) ale impreza została zauważona i bardzo dobrze odebrana przez mieszkańców Kołobrzegu. Wszyscy uczestnicy pomimo złej pogody zabrali do domów miłe wspomnienia z rajdu w Kołobrzegu.
W drugim punkcie porządku obrad posiedzenia była kwestia przyszłorocznych wyborów samorządowych i ustalenia wstępnych kandydatur na radnych do wszystkich szczebli samorządów. Przyjęto jako zasadę, że w następnych posiedzeniach aż do wyborów samorządowych 2018 ten punkt będzie jako stały w porządku obrad. Wszystkie organizacje gminne muszą już zacząć kompletowanie kandydatów na listy PSL. Przy okazji tego punktu obrad podniesiono kwestię odtworzenia kół PSL w gminie Gościno i Ustronie Morskie.
W trzecim punkcie porządku obrad posiedzenia omówiono kwestię udziału naszej delegacji w tegorocznych obchodach Wojewódzkiego Święta Ludowego, które odbędzie się w Sławnie 03 czerwca. Początek Msza Św. w miejscowym Kościele o godz. 12:00 z udziałem pocztów sztandarowych kół PSL z województwa zachodniopomorskiego. Kwestie wpłaty składki 50zł/osoba ustalono na dzień 15 maja br. W czwartym punkcie porządku obrad podsumowaliśmy akcje zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej (pierwszy - o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, drugi - przyznania dodatku do emerytury członkom OSP) oraz trzeciej w sprawie przeprowadzenia Referendum Oświatowego. W skali całego województwa we wszystkich 3 zbiórkach byliśmy w ścisłej czołówce. Wszystkich naszym członkom składamy niniejszym serdeczne podziękowania za zaangażowanie i aktywność. Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące, w tym m.in. sprawy finansowe - wpłaty składek członkowskich za ubiegły rok, podjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do władz miasta Kołobrzeg o zezwolenie na posadzenie drzewa - pomnika ku czci Wincentego Witosa. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

Kołobrzescy rolnicy przyłaczyli się do protestu przed siedzibą ANR w Szczecinie

23 marca 2017r., ok. godz. 10:00 pod siedzibę Agencji Nieruchomości Rolnych OT Szczecin przy ul. Matejki w ramach protestu przyjechały 24 ciągniki rolnicze z Pyrzyc. Organizatorem protestu jest Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych z przewodniczącym Wacławem Klukowskim na czele. Celem przyjazdu do siedziby ANR było złożenie petycji u dyrektora szczecińskiej placówki ANR.
Po krótkim spotkaniu na sali konferencyjnej ANR, odczytaniu i wręczeniu petycji, grupa protestujących rolników pojechała ciągnikami na spotkanie z wojewodą.
Powiat kołobrzeski był reprezentowany przez grupę rolników z naszym kol. Bogdanem Mordarskim na czele.
Jednocześnie dzień wcześniej Zachodniopomorska Izba Rolnicza krytykuje działania ANR OT Szczecin i chce większych uprawnień. Jak napisał Prezes Zarządu Julian Sierpiński w stanowisku ZIR z 21 marca 2017 r. Podkreślił w nim, że to izby rolnicze mają doświadczenie, pozwalające wypracowywać opinie, wnioski i stanowiska - są reprezentatywne.
O proteście zachodniopomorskich rolników można przeczytać w regionalnych mediach mediach:

Nasza fotogaleria ...
Kliknij aby powiększyć

22 marzec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 12, 22-28 marzec 2017 r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Adam Jarubas Miesięcznice ponad wszystko.
OPINIE: Piotr Zgorzelski Witos znów walczy z Piłsudskim.
WYWIAD: Zdzisław Kupczyk Nikt nie żałuje decyzji sprzed 15 lat.
TEMAT TYGODNIA: Ile potrwa ta władza.
PSL chce likwidacji abonamentu RTV.
Pogarszają się nastroje przedsiębiorców.

Zamów prenumeratę...

 I Rajd Pieszy członków, sympatyków i ich rodzin
"W rocznicę walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem 1945"


W dniu 18 marca 2017 r., o godz. 11:00 przed siedzibą kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego spotkały się drużyny powiatowych struktur zachodniopomorskiego PSL biorące udział w zorganizowanym przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL | Kołobrzeg I Rajdzie pieszym członków, sympatyków PSL i ich rodzin "W rocznicę walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem 1945". Po przywitaniu ekip, przedstawieniu harmonogramu imprezy i krótkich okolicznościowych przemówieniach zrobiono zdjęcie grupowe na schodach Muzeum. Bardzo miło było nam - organizatorom powitać Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL - kol. Jarosława Rzepę oraz ekipy z powiatu łobeskiego, sławieńskiego, grodzkiego m.Koszalin oraz ekipy ze wszystkich struktur gminnych powiatu kołobrzeskiego - razem ok. 100 uczestników. Wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie wystawy Historia Oręża Polskiego.


Kliknij aby powiększyć

Następnie pod parasolami pomaszerowaliśmy w kierunku skrzyżowania ul. ppor. Łopuskiego z ul. ppor. Śliwińskiego gdzie na obelisku upamiętniającym śmierć ppor. Edmunda Łopuskiego zapaliliśmy znicze i uczciliśmy Jego pamięć.
Kolejnym celem na trasie naszego Rajdu były budynki obecnej szkoły muzycznej a przedwojennej łaźni żydowskiej oraz budynek Poczty Głównej.
Najmłodsi uczestnicy naszego Rajdu szybciutko odnalazły i policzyły krasnale kucające na gzymsie elewacji budynku Poczty Głównej. Naprawdę mieli frajdę :-) Jakież było zdziwienie mieszkańców Kołobrzegu, którzy dopiero teraz zauważyli te krasnale a chodzą tu niemal co dziennie.
Punktualnie o godz. 13:00 wszystkie ekipy stanęły przed pomnikiem "Żołnierzom poległym w walkach o wyzwolenie Kołobrzegu w marcu 1945" i rozpoczęliśmy kulminacyjny punkt naszej imprezy. Kol. Bolesław Pacewicz przedstawił rys historyczny walk o Kołobrzeg a także zapoznał nas ze stratami walczących o Kołobrzeg 1. Armii WP, Armii Czerwonej i Armii Niemieckiej. W swoim przemówieniu Prezes Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL - kol. Jarosław Rzepa przytoczył słowa kpr. Franciszka Niewidziajły i przypomniał nam, że dzisiaj to my wypełniamy testament poległych tu żołnierzy.
W 72. rocznicę ciężkich walk o Kołobrzeg uczciliśmy minutą ciszy pamięć poległych żołnierzy bez względu na ich narodowość. Złożono wiązanki kwiatów, w pierwszej delegacji Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL - kol. Jarosław Rzepa i radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Prezes Zarządu Gminnego PSL | Rymań - kol. Lech Bany. Druga wiązanka kwiatów była złożona w imieniu organizatorów i uczestników Rajdu, złożyła ją Prezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego - kol. Helena Rudzis-Gruchała wraz z Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg - kol. Julianem Figułą. Najmłodsi uczestnicy Rajdu zapalili i ustawili znicze po lewej stronie w barwach narodowych, po prawej stronie w zielonych barwach PSL.


Kliknij aby powiększyć

Przemoczeni, wyziębieni marzyliśmy już tylko o gorącej herbacie i obiecanym żurku... Deszczowa i wietrzna aura zmusiła nas do korekty naszej trasy Rajdu. Obraliśmy kierunek ul. Zygmuntowska i ochoczo ruszyliśmy do Karczmy Solnej. Po zajęciu miejsc, posileniu się smacznym żurkiem i krzepką zupą gulaszową kol. Jarosław Rzepa tradycyjnie rozpoczął nasze spotkanie odśpiewaniem Roty. Korzystając z okazji podziękował nam - organizatorom tego Rajdu za zorganizowanie, wszystkim ekipom za udział w tej imprezie. Wręczył dyplomy uczestnictwa kapitanom drużyn. Najmłodsi zajęci byli w tym czasie kolorowaniem herbu miasta Kołobrzeg i Pomnika Zaślubin z Morzem. Wszyscy uczestnicy dostali certyfikaty uczestnictwa w Rajdzie oraz pamiątkowe gadżety. Wspólne biesiadowanie ze śpiewem przy akompaniamencie akordeonu na długo pozostanie w naszej pamięci. Bardzo miłym akcentem, utrzymywanym w zupełnej tajemnicy były urodziny naszej koleżanki Iwony Sołanko. Jakież było jej zdziwienie, kiedy w pewnym momencie niespodziewanie dostała bukiet kwiatów i życzenia głośno odśpiewane sto lat od wszystkich. Do zobaczenia za rok na 2. Rajdzie Pieszym......


Kliknij aby powiększyć

 Obchody 72. rocznicy walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem 1945

W dniu 17 marca 2017r., o godz. 16:00 kilkunastoosobowa delegacja PSL | Powiatu kołobrzeskiego pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego - kol. Heleny Rudzis-Gruchały wraz z pocztem sztandarowym i delegacją z kwiatami wzięła udział w uroczystościach na Cmentarzu Wojennym, organizowanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg.
W zgromadzeniu patriotycznym z asystą grup rekonstrukcji historycznej odtwarzających żołnierzy 1. Armii WP udział wzięli zaproszeni goście, kombatanci, delegacje służb mundurowych a także przedstawiciele z Niemiec. Po wysłuchaniu okolicznościowych przemówień, licznie przybyłe delegacje kolejno złożyły wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Chwały, w tym m.in. delegacja PSL | Powiatu kołobrzeskiego w składzie kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła.Kliknij aby powiększyć

16 marzec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 11, 16-21 marzec 2017r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA:Urszula Pasławska Drzewo dla Polski.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Piotr Zgorzelski Protesty samorządów lądują w koszu.
WYWIAD: Karol Zarajczyk Ekspansja Ursusa trwa w najlepsze.
TEMAT TYGODNIA: Coraz mniej pieniędzy na kontach rolników.

Zamów prenumeratę...

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg

W dniu 09 marca 2017r., o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kol. Juliana Figuły, w którym uczetniczyli:
kol. Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, Jadwiga Jakóbicka, Krystyna Ciołek, Jan Gobosz, Jerzy Jaguś, Agnieszka Chrebelska. Posiedzenie rozpoczęto przedstawieniem i przegłosowaniem porządku obrad.
Pierwszym tematem było przedstawienie informacji z posiedzenia wyjazdowego Zarządu Wojewódzkiego Zachodniopomorskiego PSL, który odbył się 06 marca br. Następnie Prezes podsumował akcje zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej (pierwszy - o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, drugi - przyznania dodatku do emerytury członkom OSP) a także trzeciego - w sprawie przeprowadzenia Referendum Oświatowego. Pomimo niezłych efektów w tych kampaniach zbierania podpisów osiągniętych przez naszych członków akcje przedłużono do 18 marca br. W kolejnym punkcie posiedzenia kol. Robert Kołodziejczyk przedstawił informacje nt organizowanego przez nasze koło I Rajdu Pieszego PSL, który odbędzie się 18 marca br. W kilku zdaniach zapoznał członków Zarządu M-G PSL | Kołobrzeg z aktualnym stanem przygotowań oraz scenariuszem imprezy wpisanej w Kalendarium obchodów rocznicowych
Bardzo miłym punktem posiedzenia Zarządu było przyjęcie kolejnych członków do grona Koła Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg. Każdy z kandydatów przedstawił w kilku zdaniach swoją osobę i zadeklarował chęć aktywnego uczestnictwa uczestnictwa w pracach Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące, a w tym m.in. udział naszej delegacji w piątkowych uroczystościach w ramach obchodów 72. rocznicy walk o Kołobrzeg organizowanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg na Cmentarzu Wojennym.
Na zakończenie posiedzenia zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

 Ostatni tydzień konsultacji w sprawie zmian nazw ulic

Rozpoczeliśmy ostatni tydzień konsultacji społecznych w formie ankiety na stronie internetowej urzędu miasta i w wersji papierowej w BOK Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzone przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka trwa do dnia 17 marca br.
Przypominamy nasze propozycje zgłoszone przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Kołobrzegu:
pkt 1) ul. Batalionów Chłopskich
pkt 2) ul. Stanisława Mikołajczyka
pkt 3) ul. Macieja Rataja

Niestety pięć dni nie wystarczyło Prezydentowi i Urzędowi Miasta Kołobrzeg na ujęcie tych propozycji w ankiecie więć pozostaje nam tylko dopisanie n/w nazw w ankiecie.
Aby wypełnić ankietę kliknij obrazek obok >>>

 Informacje nt I Rajdu Pieszego członków, sympatyków i ich rodzinPoczątek Rajdu: 18 marca 2017 (sobota), godz. 11:00
godz. 11:00 - Miejsce zbiórki - Muzeum Oręża Polskiego, ul. E.Gierczak 5
godz. 13:00 - Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem wdzięczności, okolicznościowe przemówienia
godz. 16:00 - Zakończenie Rajdu, gorący posiłek, podsumowanie, konkursy, wręczenie dyplomów
Szczegółowe informacje, regulamin, kartę zgłoszenia drużyny udostępniliśmy do pobrania na stronie
kliknij przycisk lub baner poniżej
               
Do pobrania:
Regulamin wraz z Kartą zgłoszenia drużyny i oświadczeniami uczestników
Zgłoszenia uczestników: Robert Kołodziejczyk nr tel. 792-624 54O, e-mail zarzad@psl.kolobrzeg.pl

 Życzenia z okazji Dnia Kobiet

08 marzec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 10, 08-15 marzec 2017r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Zbigniew Sosnowski Do druhów strażaków.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Jan Łopata Sojusz drogowy uderza w polskich kierowców.
Z REGIONÓW: Gustaw Marek Brzezin Samorządowy Dzień Sołtysa.
TEMAT TYGODNIA: Tylko opór społeczny zatrzyma demontaż samorządów.
Obradowała RN: PSL broni małych ojczyzn.

Zamów prenumeratę...

 Akcja zbierania podpisów w sprawie referendum oświatowego trwa...

Akcja zbierania podpisów na listach poparcia w sprawie referendum oświatowego trwa do 15 marca br.
Listy z podpisami przekazujemy do szefów kół PSL z naszego powiatu.

20 lutego 2017r. w siedzibie kołobrzeskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli ZNP i członków kołobrzeskich partii politycznych, organizacji społecznych mające na celu podpisanie "Deklaracji na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty".
W naszym imieniu deklarację podpisał kol. Lech Bany - Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski.
Poniżej do pobrania wzór listy do zbierania podpisów w sprawie referendum systemu oświaty.
<<< Kliknij na obrazek w celu pobrania.

01 marzec 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 09, 01-07 marzec 2017r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Urszula Pasławska Rodzicielstwo to nie tylko macierzyństwo.
WYWIAD: Miłosz Motyka Nowym Prezesem FML.
OPINIA: Robert Plebaniak Alternatywa dla powstania ZSL.
TEMAT TYGODNIA: Wielkie karczowanie kraju.
Samotne matki są wciąż bez 500+.
Drzewo dla Polski.

Zamów prenumeratę...

LUTY 2017

 Półmetek akcji Prezydenta Miasta Kołobrzeg konsultacji w sprawie zmian nazw ulic

Półmetek konsultacji społecznych w formie ankiety na stronie internetowej urzędu miasta i w wersji papierowej w BOK Urzędu Miasta Kołobrzeg zarządzone przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Janusza Gromka trwają do dnia 17 marca br. Do tej pory oddanno ok. 1200 głosów.
Przypominamy nasze propozycje zgłoszone przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Kołobrzegu:
pkt 1) ul. Batalionów Chłopskich
pkt 2) ul. Stanisława Mikołajczyka
pkt 3) ul. Macieja Rataja

Niestety pięć dni nie wystarczyło Prezydentowi i Urzędowi Miasta Kołobrzeg na ujęcie tych propozycji w ankiecie więć pozostaje nam tylko dopisanie n/w nazw w ankiecie.
Aby wypełnić ankietę kliknij obrazek obok >>>

O propozycjach PSL dotyczących nazw ulic w lutowym numerze czasopisma Także.

O propozycjach PSL dotyczących nazw ulic w lutowym numerze czasopisma Także, opowiada Robert Kołodziejczyk, Wiceprezes Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg.
"W uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej".
To motto można każdej z naszych propozycji zadedykować i w 100% odda naszą intencję.
Złożyliśmy jako PSL | Kołobrzeg na piśmie nasze trzy propozycje nazw: ul. Macieja Rataja, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Batalionów Chłopskich.
Więcej w lutowym numerze Czasopisma Także, Nr 34, Luty 2017...
Kliknij aby powiększyć

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski

W dniu 22 lutego 2017r., o godz. 18:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezes Zarządu Powiatowego kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: kol. Lech Bany, Jaruzel Robert, Robert Kołodziejczyk, Jadwiga Jakóbicka, Bogusława Kozłowska, Paweł Adamczak, Eugeniusz Piątek. Posiedzenie rozpoczęto przedstawieniem i przegłosowaniem porządku obrad. Pierwszym tematem było omówienie Balu Noworocznego 2017, który odbył się 04 lutego br. Wszyscy byli zgodni, że tegoroczny bal był imprezą udaną, wszystkie wnioski posłużą w trakcie organizacji tego typu imprez w przyszłości.
Następnie Prezesi struktur gminnych podsumowali akcje zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej (pierwszy - o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, drugi - przyznania dodatku do emerytury członkom OSP). Pomimo niezłych efektów w tych kampaniach zbierania podpisów osiągniętych przez naszych członków akcje przedłużono do końca marca. Kolejnym tematem poruszanym na posiedzeniu była prenumerata tygodnika Zielony Sztandar oraz aktywny udział w tworzeniu materiałów do opublikowania w tym tygodniku.
Kol. Robert Kołodziejczyk przedstawił informacje nt opublikowanych dotychczas materiałów i relacji z naszych przedsięwzięć, w tym m.in. relacja z Balu (w nr 06-2017), czy też zapowiedź I Rajdu Pieszego PSL, który odbędzie się 18 marca br. W kilku zdaniach zapoznał członków Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego ze stanem przygotowań oraz scenariuszem imprezy wpisanej w Kalendarium obchodów rocznicowych
Następnie kol. Lech Bany zapoznał członków Zarządu Powiatowego o przystąpieniu do akcji referendalnej w sprawie reformy oświatowej. W imieniu Zarządu Powiatowego PSL podpisał w dniu 20 lutego br. porozumienie i tym samych przystąpiliśmy do zbierania podpisów w ramach kołobrzeskiej koalicji pod przywództwem ZNP. Najbliższa akcja odbędzie się już w piątek na kołobrzeskim bazarze.
Ostatnim punktem posiedzenia były sprawy bieżące, a w tym m.in. temat lokalu Zarządu Powiatowego, udział w obchodach 72. rocznicy walk o Kołobrzeg organizowanych przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg, sprawy finansowe w tym stan zbiórki składek członkowskich.
Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. akcję zbierania podpisów na listach poparcia projektów ustaw, oraz wpłaty składek członkowskich za ubiegły rok. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

22 luty 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 08, 22-28 luty 2017r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Urszula Pasławska Co robi minister Jurgiel?
WYWIAD: Marek Sawicki CETA - Unia traci.
OPINIA: Alfred Domagalski Dwa światy.
TEMAT TYGODNIA: Ziemia traci wartość przez złe prawo.
Źle się dzieje w polskiej armii.
Warmia i Mazury w obronie lokalnych wspólnot.

Zamów prenumeratę...


PSL | Powiat kołobrzeski w tym numerze Zielonego Sztandaru:


Zapowiedź I Rajdu Pieszego PSL "W 72. rocznicę walk o Kołobrzeg..."

Kliknij aby powiększyć

 Ruszyła zbiórka podpisów w sprawie referendum oświatowego.

20 lutego 2017r. w siedzibie kołobrzeskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli ZNP i członków kołobrzeskich partii politycznych, organizacji społecznych mające na celu podpisanie "Deklaracji na rzecz przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum z inicjatywy obywateli w sprawie reformy systemu oświaty".
W naszym imieniu deklarację podpisał kol. Lech Bany - Wiceprezes Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski.
W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt planowanej przy okazji wprowadzania "reformy" likwidacji szkół na terenach wiejskich.
Aby zobaczyć deklarację kliknij obrazek poniżej
Relacja z tego spotkania w lokalnych mediach

Poniżej udostępniamy do pobrania wzór listy do zbierania podpisów pod wniosek o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.
<<< Kliknij na obrazek w celu pobrania.

15 luty 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 07, 15-21 luty 2017r.

W numerze m.in.:


PUBLICYSTYKA: Jarosław Kalinowski Człowiek wolności.
Z TRYBUNY SEJMOWEJ: Władysław Kosiniak-Kamysz Bardzo potrzebne jest wczesne wykrywanie.
TEMAT TYGODNIA: Metropolia na partyjny użytek.
UE nie przetrwa bez solidarności.
Wątpliwości Europy wobec CETA i TTIP.
Oszukano frankowiczów.

Zamów prenumeratę...

 Aktualnie obowiązujący Statut Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Opublikowano Statut PSL - tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte na XII Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego (listopad 2016r.).

Aby pobrać STATUT w wersji pdf kliknij obrazek powyżej.

 Zachodniopomorskie przyłączyło się do Ruchu Obrony Polskiej Samorządności

08 lutego 2017r., o godz. 09:30 w siedzibie Zarządu Zachodniopomorskiego PSL odbyło się spotkanie inicjujące powstanie Zachodniopomorskiego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności.
Ponad 30 wójtów, starostów i burmistrzów z całego woj. zachodniopomorskiego podpisało się w środę pod deklaracją założycielską Zachodniopomorskiego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności. Chcą razem, bez patrzenia na barwy polityczne bronić autonomii samorządu, bronić praw i wolności obywateli - mieszkańców naszych gmin, powiatów, województwa. Ruch ten jest ponadpartyjny i otwarty dla wszystkich, którym te wartości są bliskie.
PSL | Powiat kołobrzeski był reprezentowany przez Lecha Banego - radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego i Roberta Kołodziejczyka sekretarza zarządu powiatowego PSL.
O inicjatywie powołania zachodniopomorskiego Ruchu Obrony Polskiej Samorządności w regionalnych mediach mediach:

Nasza fotogaleria ...

Kliknij aby powiększyć

08 luty 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 06, 08-14 luty 2017r.

W numerze m.in.:


Walka o samorządową Polskę.
Minister demoluje szkoły.
Ruch Obrony Polskiej Samorządności na Lubelszczyźnie.
PiS planuje samorządowy rozbiór Polski.
Małopolska walczy w obronie małych ojczyzn.
Relacja z Balu Noworocznego PSL w Kołobrzegu.Zamów prenumeratę...

 Relacja z tegorocznego Balu Noworocznego PSL | Powiatu kołobrzeskiego 2017

04 lutego 2017r., o godz. 18:00 tradycyjnie Bal Noworoczny PSL | Powiatu kołobrzeskiego rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego - Roty. Debiutujący w roli prowadzącego tegorocznego balu kol. Robert Kołodziejczyk przywitał zaproszonych gości, a wśród nich przedstawicieli władz samorządowych wszystkich szczebli:
1. Wicemarszałka woj. zachodniopomorskiego, prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL, członka NKW PSL - Jarosława Rzepę
2. Lecha Banego - radnego sejmiku woj. zachodniopomorskiego, wiceprezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej
3. Tomasza Tamborskiego - Starostę Powiatu kołobrzeskiego
4. Janusza Gromka - Prezydenta Miasta Kołobrzeg
5. Grzegorza Starczyka - wójta Gminy Dygowo

Przywitano także szefów partii politycznych i organizacji społeczno - gospodarczych z Kołobrzegu:
1. Przewodniczącą kołobrzeskich struktur .Nowoczesnej - Agnieszkę Trafas
2. Prezesów Zarządów Gminnych PSL powiatu kołobrzeskiego:
      - kol. Juliana Figulę - Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu
      - kol. Lecha Banego - Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Rymaniu
      - kol. Bogdana Mordarskiego - Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Siemyślu
      - kol. Roberta Jaruzela - Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Dygowie
3. Prezydenta Rotary Club Kołobrzeg Elżbietę Kotus
4. Starszego Cechu Rzemiosł Różnych Ireneusza Sitnika
A szczególnie i serdecznie przywitano osoby nie będące członkami PSL ale bliskie naszym ideałom, które zechciały spędzić ten wieczór w naszym towarzystwie...
Sporą sensacją była informacja o przystąpieniu PSL do "krwawej walki o władzę" przeczytana przez kol. Lecha Banego z listu kol. Heleny Rudzis-Gruchały - Prezesa Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego - nieobecnej z powodu choroby, którą to szybko podchwyciły media.
Oto jak przejęzyczenie czytającego w jednym zdaniu przemówienia zmieniło sens całej wypowiedzi kol. Heleny Rudzis-Gruchały. Zdanie to powinno brzmieć:
"Myślę, że Polskiemu Stronnictwu Ludowemu zawsze obca będzie krwawa walka o władzę." Oryginalny tekst listu...

Przy okazji naszego Balu Noworocznego wspomagamy osoby potrzebujące, kwestując na ich rzecz. W tym roku także była taka możliwość. Od godz 19:00 do 20:30 w holu przy stoliku rodzice chorego dziecka Jasia Zamilskiego (KRS 0000037904) prosili o nasze wsparcie finansowe.
Zebrano kwotę 1726 zł.
Jako atrakcja wieczoru wystąpili tancerze z kołobrzeskiego Klubu Tańca Sportowego AMBER - Kacper Greczyński & Natalia Dąbrowska.
O naszym Balu Noworocznym PSL | Powiatu kołobrzeskiego w kołobrzeskich mediach:

Dziękujemy Komitetowi Organizacyjnemu z kol. Julianem Figułą na czele za trud włożony w przygotowanie i przeprowadzenie imprezy. Wszystkim, którzy przyczynili się to przeprowadzenia tak udanej imprezy jeszcze raz dziękujemy.
Do zobaczenia na kolejnych naszych imprezach, najbliższa już 18 marca br.

Nasza fotogaleria ...

Kliknij aby powiększyć

01 luty 2017r. - w dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar Nr 05, 01-07 luty 2017r.

W numerze m.in.:


Prezes PSL liderem wzrostu zaufania społecznego.
Bilet na kolej i kulturę.
Mazowsze walczy ze smogiem.
Samorządowcy apelują o zaprzestanie demontażu samorządów.
Złodzieje odpowiedzą za zsumowane przestępstwo.

Zamów prenumeratę...

STYCZEŃ 2017

 Posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu

W dniu 26 stycznia 2017r., o godz. 16:00 odbyło się posiedzenie Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu w składzie: kol. Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Eugeniusz Piątek, Alicja Wójcik, Agnieszka Chrebelska, Bogdan Krawczyński, Krystyna Ciołek, Jan Gobosz, w obecności zaproszonych gości kol. Bolesława Pacewicza - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i kol. Jerzego Jagusia.
Na posiedzeniu tym, podjęto uchwałę w sprawie wyboru członka zarządu miejsko-gminnego w miejsce po naszym zmarłym koledze Henryku Łabędziu. Prezes Zarządu kol. Julian Figuła zaproponował kandydaturę kol. Jerzego Jagusia.
Kol. Jerzy Jaguś wyraził zgodę na kandydowanie i w kilku zdaniach przedstawił siebie i swoje długoletnie zaangażowanie w prace PSL.
W wyniku głosowania jednogłośnie wybrano kol. Jerzego Jagusia na członka Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu. Dla formalności przypomnę, że kol. Jerzy jest też członkiem Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu.
W kolejnym punkcie posiedzenia Prezes Zarządu kol. Julian Figuła przedstawił stan przygotowań do Balu Noworocznego 2017, który odbędzie się 04 lutego br. Następnie kol. Robert Kołodziejczyk przestawił wykonanie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic. Złożyliśmy jako PSL | Kołobrzeg trzy propozycje nazw: ul. Macieja Rataja, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Batalionów Chłopskich. Omówiono, także procedurę wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej i papierowej. Kolejną sprawą omawianą na posiedzeniu zarządu było zapoznanie ze stanem przygotowań do organizacji i przeprowadzenia:

Więcej szczegółowych informacji, regulamin, karty zgłoszenia i inne dokumenty udostępniliśmy do pobrania na stronie (kliknij obrazek powyżej).
Na zakończenie posiedzenia omówiono sprawy bieżące w tym m.in. akcję zbierania podpisów na listach poparcia projektów ustaw, oraz wpłaty składek członkowskich za ubiegły rok. Zaplanowano i rozdzielono zadania na najbliższy okres.


Kliknij aby powiększyć

 Prezydent Miasta Kołobrzeg rozpoczął konsultacje w sprawie zmiany nazw ulic

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (DzU. 2016 poz. 744), a także wskazaniem przez Instytut Pamięci Narodowej nazw ulic, które powinny być zmienione w Kołobrzegu Prezydent Miasta Kołobrzeg zarządził konsultacje społeczne w formie ankiety na stronie internetowej urzędu miasta i w wersji papierowej w BOK Urzędu Miasta Kołobrzeg.
Nasze propozycje to dopisanie n/w nazw w ankiecie:
pkt 1) ul. Batalionów Chłopskich
pkt 2) ul. Stanisława Mikołajczyka
pkt 3) ul. Macieja Rataja

Aby wypełnić ankietę kliknij na obrazek >>>

25 styczeń 2017r. - nowy numer Zielonego Sztandaru

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar
25-31 styczeń 2017r. Nr 04

W numerze m.in.:


Donald Trump został 45. Prezydentem USA.
Wybory wygrał kandydat EPL - Antonio Tajani.
Debata o współpracy i odpowiedzialności.
Smog zabija po cichu.
Zmiany dla uczestników systemów jakości.


Zamów prenumeratę...

 Wniosek Zarządu Miejsko-Gminnego PSL | Kołobrzeg z propozycjami w sprawie zmian nazw ulic

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (DzU. 2016 poz. 744), a także wskazaniem przez Instytut Pamięci Narodowej nazw ulic, które powinny być zmienione w Kołobrzegu: ul. Kniewskiego, ul. Zbowidowców, ul. Walki Młodych, Plac 18 Marca, ul. Jedności Narodowej, park o tej nazwie oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kołobrzeg konsultacji społecznych w przedmiotowej sprawie, na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. Prezydium Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu podjęło uchwałę Nr 7/2016 o wystąpieniu do władz Miasta Kołobrzeg z wnioskiem o nadanie nazw ulic na proponowane przez Zarząd Miejsko-Gminny PSL w Kołobrzegu: ul. Macieja Rataja, ul. Stanisława Mikołajczyka, ul. Batalionów Chłopskich (zamiast ul. Kniewskiego lub ul. Walki Młodych).
Uchwałę tą wykonano w dniu dzisiejszym tj. 18 stycznia br poprzez wręczenie wniosku na ręce Prezydenta Miasta Kołobrzeg - Janusza Gromka. A także w dniu 19 stycznia br poprzez złożenie w Biurze Podawczym UM Kołobrzeg pisma, którego adresatem była Rada Miasta Kołobrzeg.

Więcej na ten temat na stronach kołobrzeskich mediów:

18 styczeń 2017r. - nowy numer Zielonego Sztandaru

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar
18-24 styczeń 2017r. Nr 03

W numerze m.in.:


Wyciągnijmy wnioski z sejmowej awantury.
Proces Brzeski - znieśmy haniebny wyrok.
7,9 proc. - wzrost poparcia dla PSL.
Za obronę demokracji ludowcy płacili życiem.


Zamów prenumeratę...

 zapowiedź Balu Noworocznego PSL 2017

W dniu 04 lutego 2017r., o godz. 18:00 spotykamy się tradycyjnie jak co roku na Balu Noworocznym PSL | Powiatu kołobrzeskiego 2017.
Wśród zaproszonych gości będą posłowie, prezes zachodniopomorskiego PSL - kol. Jarosław Rzepa,
szefowie kołobrzeskich partii politycznych, a także przedstawiciele lokalnej władzy w tym m.in. prezydent, burmistrz, wójtowie i prezesi kołobrzeskich organizacji współpracujących z PSL. Będziemy i My - ludowa rodzina z PSL|Powiatu kołobrzeskiego.
W tym roku bal odbędzie się w Sali Bankietowej Fregata w Kołobrzegu.
Szefem komitetu organizacyjnego został kol. Julian Figuła. Menu jest już ustalone, orkiestra zamówiona, po trudzie całorocznych prac z niecierpliwością czekamy na sobotę 04 lutego br na spotkanie spędzone w gronie ludowej rodziny przy muzyce.
Do zobaczenia na Balu Noworocznym PSL!!!

 Posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu

W dniu 12 stycznia 2017r., o godz. 09:30 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Powiatowego PSL w Kołobrzegu pod przewodnictwem Prezesa Zarządu kol. Heleny Rudzis-Gruchały, w którym uczetniczyli: Kol. Julian Figuła, Jadwiga Jakóbicka, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska.
Na posiedzeniu tym, podjęto tylko dwa tematy: sprawy bieżące związane z przygotowaniami do Balu Noworocznego 2017 i powrócono do tematu lokalu na siedzibę PSL w Kołobrzegu.
Kol. Julian Figuła zapoznał obecnych z przebiegiem przygotowań do organizacji Balu Noworocznego PSL 2017. Ustalono w drodze konsensusu listę gości zaproszonych na Bal Noworoczny, nie obyło się przy tym bez gorącej dyskusji. Zdecydowano także, że na pierwszym lutowym posiedzeniu zarządu/prezydium zarządu powiatowego PSL zostanie omówiony temat sposobu organizacji i przygotowania Balu jako imprezy cyklicznej, uchwalony zostanie Regulamin organizacji Balu, tak aby w kolejnych latach organizacja odbywała się w sposób zaplanowany zgodnie z regulaminem Balu.
W drugim punkcie porządku obrad kol. Robert Kołodziejczyk przedstawił ofertę najmu lokalu i zapoznał z propozycją i warunkami lokalizacji siedziby PSL w Kołobrzegu.
Podjęto decyzję, że skontaktujemy sie w najbliższym czasie z kol. Piotrem Zgorzelskim - Posłem na Sejm RP z klubu poselskiego PSL zapoznając go z tą ofertą i po tym znając jego opinię wrócimy do tematu.

11 styczeń 2017r. - nowy numer Zielonego Sztandaru

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar
11-17 styczeń 2017r. Nr 02

W numerze m.in.:


Jest Ruch Obrony Polskiej Samorządności.
PSL: Order Orła Białego dla Stanisława Mikołajczyka.
Noworoczne spotkanie w miejscu otwarcia na różne kultury.
Ludowcy z łódzkiego podsumowali rok 2016.
Debata o Polsce - wybrane wnioski cz. V.


Zamów prenumeratę...

 Spotkanie Noworoczne 2017 Zachodniopomorskiego PSL w Szczecinie

W dniu 06 stycznia 2017r., o godz. 13:00 mszą św. w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym w Szczecinie przy asyście pocztów sztandarowych rozpoczęlo się tradycyjne Spotkanie Noworoczne 2017 Zachodniopomorskiego PSL. Wśród przybyłych gości byli Wiceprezes PSL - kol. Adam Jarubas, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Geblewicz także radni, burmistrzowie, wójtowie i prezesi firm i organizacji współpracujących z PSL.
Byliśmy i My - ludowa rodzina z PSL|Powiatu kołobrzeskiego.
Po mszy św. wszyscy przeszliśmy na oficjalną część uroczystości do auli ZUT gdzie przywitał nas zespół ludowy Swaty z Będzina. Prezes Zachodniopomorskiego PSL kol. Jarosław Rzepa powitał przybyłych gości i wszystkich uczestników spotkania, krótko podsumował miniony rok i życzył nam wszelkiej pomyślności, sukcesów i wytrwałości w Nowym Roku 2017.
Po oficjalnych, okolicznościowych przemówieniach, ksiądz kanonik podziękował ludowej rodzinie PSL za liczne przybycie, złożył życzenia i poświęcił opłatek.
Wśród kolęd w wykonaniu Swatów złożyliśmy sobie nawzajem życzenia łamiąc się opłatkiem.
Stoły zastawione były tym czym możemy się pochwalić w całej Polsce jak i za jej granicami w okresie świąteczno - noworocznym - regionalnymi potrawami i wyrobami z zachodniopomorskich gospodarstw.
Do siego Roku!!!


Kliknij aby powiększyć

  Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla wyznawców prawosławia i innych obrządków wschodnich

 Ostatnie pożegnanie...

W dniu 05 stycznia 2017r., o godz. 13:00 w Kościele Parafialnym pw. Św. Wojciecha pożegnaliśmy naszego kolegę Henryka Łabędzia. Wśród przybyłej na smutną uroczystość oprócz pogrążonej w żalu Rodziny, przyjaciół, znajomych był Janusz Gromek - Prezydent Miasta Kołobrzeg a także licznie stawili się koleżanki i koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego wraz z pocztem sztandarowym.
W trakcie pożegnania głos zabrali m.in. Ks. Dziekan, Jerzy Krupa były Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskich, wieloletni przyjaciel Jerzy Sierocki oraz kol. Helena Rudzis-Gruchała - Prezes Zarządu Powiatowego PSL Powiatu kołobrzeskiego. W swoim bardzo osobistym, wzruszającym przemówieniu przybliżyła nam osobę Henryka Łabędzia... ludowca.
Henryk Łabędź związał się z ruchem ludowym bardzo wcześnie bo już w 1959 roku otrzymał legitymację ZSL w Koszalinie. W latach 1973-1977 był radnym powiatowym w Radzie Powiatu w Szczecinku. W latach 1984-1988 był radnym Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu. Był jednym z założycieli struktur PSL w Kołobrzegu, pełnił w nich wielokrotnie funkcje Wiceprezesa. Wiele osób jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego ale tylko wyjątkowi są odznaczani najwyższym statutowym wyróżnieniem Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznawanym za szczególne zasługi dla Ruchu Ludowego, polskiej wsi i rolnictwa - Medalem "Za zasługi dla Ruchu Ludowego" im. Wincentego Witosa. Henryk Łabędź oprócz odznaczeń państwowych nosił dumnie taki medal.
Do końca swych dni był aktywnym członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Kołobrzegu, jeszcze pół roku temu brał udział w posiedzeniach Zarządu. Był wieloletnim Prezesem Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo - Pszczelarskiej w Kołobrzegu. Zawsze był człowiekiem aktywnym, pomocnym i życzliwym - ojciec, dziadek, przyjaciel, kolega ... Henryk Łabędź.

Testament mój
Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę;
Jeżeli będę duchem - to się im pokaże,
Jeśli mię Bóg uwolni od męki - nie przyjdę...

Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...

Juliusz Słowacki

Cześć Jego Pamięci!!!


Kliknij aby powiększyć

 Odszedł od nas przeżywszy 83 lat nasz kolega Henryk Łabędź

Cześć Jego Pamięci !!!      [']_ [']_ [']

 Kampania zbierania podpisów trwa...

W grudniu 2016 roku rozpoczeliśmy kampanię zbierania podpisów na listach poparcia dwóch projektów ustaw komitetów inicjatywy ustawodawczej.
Pierwszy projekt dotyczy naszej dalszej walki o obniżenie wieku emerytalnego dla rolników, przekazujemy poniżej do pobrania projekt ustawy i wzór listy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przywracającym wcześniejszy wiek emerytalny rolnikom.


Drugi projekt dotyczy przyznania dodatku do emerytury członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Poniżej do pobrania projekt ustawy i wzór listy do zbierania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy przyznającym dodatek do emerytury członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bardzo prosimy o jak najszersze włącznie się do akcji poprzez zbieranie podpisów na listach i przekazywanie podpisanych list do szefów struktur gminnych PSL powiatu kołobrzeskiego.

01 styczeń 2017r. - nowy numer Zielonego Sztandaru

W dniu dzisiejszym ukazał się nowy numer tygodnika

Zielony Sztandar
01-10 styczeń 2017r. Nr 01

W numerze m.in.:


2016 Ludowców rok zwycięski - 10 osiągnięć PSL.
Powstał Ruch Obrony Polskiej Samorządności.
Polscy uczniowie na czwórkę z plusem.
Polacy ufają liderom PSL.
Działania PSL w sprawie rozwiązania kryzysu w Sejmie.


Zamów prenumeratę...

STYCZEŃ 2017