PSL  |  Powiat kołobrzeski

zachodniopomorskie PSL

||

oficjalny serwis PSL
Posiedzenia zarządów w tym roku

CZERWIEC 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W czerwcu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

MAJ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W dniu 10 maja 2019 r., o godz. 18:00, w Zieleniewie odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczestniczyło 7/13 członków zarządu: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogdan Mordarski, Jadwiga Jakóbicka, Halina Lewandowska. Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Informacja z ustaleń na ostatnim posiedzeniu ZW PSL.
2. Wyborów do PE 2019 - nasze działania.
3. Dyskusja nt. podpisanej w zeszłym roku przez Donalda Trumpa tzw. ustawy 447, zwanej też Just.
4. Sprawy bieżące.
Po przyjęciu porządku obrad głos zabrała kol. Helena Rudzis-Gruchała. W kilku słowach tytułem wstępu zapoznała obecnych z kwestiami nadchodzącymi w najbliższym czasie. Po tym wstępie przekazała głos kol. Lechowi Banemu aby przedstawił zarządowi sprawy poruszane na ostatnim posiedzeniu ZW PSL. Z ustaleń tych najważniejszym było zaproszenie w dniu 12 maja br. godz. 10:00 na Konwencję Wyborczą do Szczecina a także zorganizowanie spotkania wyborczego z naszym kandydatem do PE Jarosławem Rzepą w dniu 23 maja br. W sprawach bieżących poruszono też wyjazd do Ińska na obchody wojewódzkiego święta ludowego i przy okazji spotkania z kandydatem do PE zorganizowania grilla. Następnie kol. Bogdan Mordarski zapoczątkował dyskusję nt podpisanej w zeszłym roku przez Donalda Trumpa tzw. ustawy 447, zwanej też Just. Zapoznał członków zarządu z założeniami ustawy 447 w kontekście skutków dotyczących spraw majątkowych bezspadkowych mienia żydowskiego. W sprawach różnych poruszono temat propozycji przy okazji budowy osiedla Witosa postawienia tam obelisku lub innego sposobu upamiętnienia osoby Wincentego Witosa. Wniosek został skierowany do zarządu miejsko-gminnego celem rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.

KWIECIEŃ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W kwietniu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

MARZEC 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W dniu 26 marca 2019 r., o godz. 18:00, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiat kołobrzeski. W posiedzeniu tym uczestniczyli: kol. Helena Rudzis-Gruchała, Lech Bany, Julian Figuła, Robert Kołodziejczyk, Bogusława Kozłowska, Jerzy Jaguś, Eugeniusz Piątek, Piotr Szczygielski, Bogdan Mordarski, Jadwiga Jakóbicka. Posiedzenie otworzyła i powitała wszystkich obecnych Prezes Zarządu Powiatowego kol. Helena Rudzis-Gruchała, po czym zaproponowała przegłosowanie n/w porządku obrad:
1. Omówienie stanu przygotowań do wyborów do PE 2019.
2. Sprawy bieżące.
Po przyjęciu porządku obrad głos zabrała kol. Helena Rudzis-Gruchała. Zapoznała obecnych z kalendarzem wyborczym i stanem przygotowań do tegorocznych wyborów do PE. W trakcie dalszej dyskusji każdy obecny członek zarządu powiatowego wypowiedział się w sprawie pomocy w promocji naszego kandydata - kol. Jarosława Rzepy. Poruszono ważną kwestię wsparcia finansowego przez członków struktur powiatu kołobrzeskiego. Praktycznie cała dyskusja dotyczyła nadchodzących wyborów do PE.

LUTY 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

Posiedzenie zarządu powiatowego zwołano na dzień 14 lutego br. jednak ze względu na brak frekwencji (46%) posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego nie odbyło się.

STYCZEŃ 2019

 Posiedzenie Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego

W styczniu nie było zwołanego posiedzenia Zarządu Powiatowego PSL | Powiatu kołobrzeskiego